Emniyet İstihbarat'ta derin inceleme

Emniyet İstihbarat'ta derin inceleme
Emniyet İstihbarat'ta derin inceleme
Emniyet Genel Müdürlüğü, İstihbarat Dairesi'nde eski başkan Ömer Altıparmak dönemindeki faaliyetleri incelemeye aldı. Denetimler sırasında özellikle teknik dinleme ve izleme faaliyetleri çerçevesinde yapılan işlemlerden bir bölümüne ulaşılamadı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Dairesi Başkanı Ömer Altıparmak’ın görevden alınmasının ardından göreve getirilen yeni daire başkanı Engin Dinç’in başlattığı kadro operasyonu çerçevesinde daire bünyesindeki şube müdürlerinin büyük bölümü, tayin dönemi beklenmeksizin değiştirildi.

Emniyet teşkilatındaki olağan yaz tayinleri kapsamında ise daire bünyesindeki şube müdürlüklerinde görevli olan alt düzeydeki yöneticilerin yanı sıra kritik birimlerdeki personel yenilendi.

Bu atamaların kamuoyuna yansımasıyla birlikte, “Emniyet İstihbaratı’na operasyon yapıldığı” iddiaları gündeme geldi.

ULAŞILAMAYAN İŞLEMLER
Milliyet gazetesinden Tolga Şardan’ın haberine göre yeni daire Başkanı Dinç, görevi devraldığı eski daire başkanı Altıparmak döneminde yapılan işlemleri denetlemeye başladı. Geçmiş dönemle ilgili denetimler sırasında özellikle teknik dinleme ve izleme faaliyetleri çerçevesinde yapılan işlemlerden bir bölümüne ulaşılamadı.

Emniyet İstihbaratı’na ait işlem ve arşiv bilgilerinin kopyalanması veya tamamen kullanılamaz hale gelecek biçimde silinmesi yönünde ipuçlarına ulaşılması sonucunda elde edilen bilgiler tutanaklarla resmi hale getirildi. İncelemelerde şüpheli durumların tespit edilmesi sonrasında Dinç, gelişmeyi başta Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar olmak üzere bakanlık yönetimine iletti.

Üst yönetiminde yapılan değerlendirmeler sonrasında, elde edilen bilgilerin bir kez de müfettişlerce incelenmesi görüşüne varıldı. Altıparmak döneminde yapılan işlemlerin suç unsuru oluşturup oluşturmadığı ve suç unsuru oluşması halinde ilgili personele verilecek cezaların tespit edilmesi amacıyla polis başmüfettişi görevlendirmesi yapıldı.

İSTİHBARAT KÖKENLİLER
EGM Polis Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görevli iki polis başmüfettişi, 10 gün önce Emniyet İstihbarat Dairesi’nin Yıldızevler semtindeki ana karargâhına giderek işlemleri incelemeye aldı.

Emniyet İstihbarat Dairesi’nin Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği’ndeki, “Daha önce emniyet istihbarat hizmetlerinde görev yapmış polis başmüfettişlerinin Emniyet İstihbarat Dairesi’ni denetleyebileceği” yönündeki hüküm gereğince bu kapsamda seçilen iki polis başmüfettişi, özellikle teknik şube olarak bilinen telefon ve bilişim sistemleri üzerinden yapılan izleme, takip ve dinleme işlemlerini mercek altına aldı. Müfettişlerin, bu çerçevede geçmiş dönemde İstihbarat Dairesi Başkanlığı ile taşra birimleri arasındaki yazışmaları da incelediği öğrenildi.

TİB KAYITLARI GÖNDERMEDİ
Emniyet İstihbarat Dairesi’ndeki incelemenin ilk aşamasında, eksikliği tespit edilen bazı kayıtların Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndan (TİB) resmi yazıyla talep edildiği öğrenildi. Halen yürürlükteki teknik dinleme ve izleme mevzuatına göre, Türkiye ’de güvenlik birimlerinin telekomünikasyon sistemlerinde yapacağı tüm dinleme, izleme ve takiple ilgili işlemleri takip edip denetleyen TİB’in, Emniyet İstihbaratı’nın söz konusu talebine olumlu yanıt vermediği öğrenildi.

DÖNMEK İÇİN DAVA AÇACAKLAR
Emniyet İstihbarat Dairesi’nde geçen mayıs ve haziranda gerçekleştirilen tayin fırtınası kapsamında görevden alınıp emniyetin teşkilatının başka birimlerinde görevlendirilen üst düzey yöneticilerin büyük bölümünün idari yargıya başvurduğu ortaya çıktı. Kendilerinin usulsüz biçimde görevden alındığı iddiasıyla idari yargıya başvuran istihbarat yöneticilerinin bazıları, “yürütmeyi durdurma kararı” almaya başladı. Yürütmeyi durdurma kararı alan söz konusu şube müdürlerinin yasal süre olan 30 gün içinde eski görevlerine atanması gerekirken, idari davaların esastan karara bağlanmasıyla atamaların kesinleşmesi gerekecek.