Emniyet'e göre 'İslamcı terörist'

Polis kayıtlarına dayanarak yapılan bir araştırmaya göre İslamcı teröristlerin çoğunluğunu lise mezunları ve serbest meslek sahipleri oluşturuyor.

ANKARA - Polis kayıtlarına dayanarak yapılan bir araştırmaya göre İslamcı teröristlerin çoğunluğunu lise mezunları ve serbest meslek sahipleri oluşturuyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kayıtlarında 1991-2000 yılları arasında, Türkiye'de
İslami terör örgütlerine mensup 12 bini 385 zanlı yakalandı. Zanlıların arşiv kayıtları üzerinde yapılan incelemede İslami terör örgütleri mensuplarının yüzde 41'i 20-24, yüzde 31.5'i 15-19, yüzde 17'si 25-29, yüzde 8'i ise 30 ve üzeri yaşlarda olduğu ortaya çıktı. Zanlıların yüzde 2.5'i ise örgüte çocuk yaşlarda, yani 11-15 yaşlarında girdiği belirlenirken, eğitim durumu ise şöyle oranlandı: Yüzde 4'ü okuryazar, yüzde 19'u ilkokul, yüzde 14'ü ortaokul, yüzde 40.5'i lise, yüzde 22.5'i yüksekokul mezunu.
Son on yıl içerisinde polise kaydı düşen İslami terör örgütü üyelerinin 28.4'ünü serbest meslek sahipleri, yüzde 27'sini öğrenciler, yüzde 14'ünü de işçiler oluşturuyor. Arşiv taramasının sonuçlarına göre; dini motifli terör örgütü üyelerinin yüzde 97'si şehirlerde, yüzde 3'ü de ilçe ve köylerde yaşıyor.