Emniyet'te 'erken emekliliğe' yürütmeyi durdurma

Anayasa Mahkemesi, Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik yapan 4638 sayılı
Kanun'un emekliliğe ilişkin 23'üncü ek maddesinin yürürlüğünü kısmen durdurdu.

Anayasa Mahkemesi, Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik yapan 4638 sayılı
Kanun'un emekliliğe ilişkin 23'üncü ek maddesinin yürürlüğünü kısmen durdurdu. Anayasa Mahkemesi'nin kapatılan FP'nin Genel Başkanı Recai Kutan'ın 4638 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'nun bazı
maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı davaya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüksek Mahkeme, 4638 Sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin 23'üncü Ek Madde'sinde yer alan '...yaş sınırı aranmaksızın... emekli edilir' ve '.emekliye sevk edilebilir' ibarelerinin Anayasa'ya aykırılığı konusunda güçlü belirtiler bulunduğunu ve verilebilecek iptal kararının yürürlüğe girmesine kadar uygulamalarının daha sonra giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararlar doğurabileceğini belirledi ve bu ibarelerin yürürlüklerinin durdurulmasına karar verdi.