'Emniyet'teki 'korsan telekulak odası'ndan İçişleri sorumlu'

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sekizinci katında 1999 yılında bulunan yasadışı dinleme odasıyla ilgili Yargıtay sorumluyu işaret etti: Polisler büyük teknik zorluk ve destek gerektiren dinleme odasını idareden habersiz kurmuş olamaz...

ANKARA - Yargıtay kararını verdi: “1999’da Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sekizinci katında tespit edilen yasadışı dinleme odasından İçişleri Bakanlığı sorumludur. Bu dinleme odasını polislerin kurumdan habersiz oluşturması hayatın olağan akışına aykırı.”

963 kişiyi dinlediler
1998-1999 yıllarında dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdat Saral ile yardımcıları Osman Ak, Zafer Aktaş, Mahmut Çorumlu ve 34 polis Emniyet’in sekezinci katında, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bilgisi ve onayı dışında istihbarat yönetmeliğine aykırı olarak ikinci bir dinleme odası kurdu. Sekinci katta kurulan sistem sayesinde usulsuz bir şekilde 963 kişi dinlendi. Mahkeme kararı olmaksızın telefon görüşmeleri dinlenen Fuat A, İçişleri Bakanlığı aleyhine tazminat davası açtı. Bu olay nedeniyle İçişleri Bakanlığı bu kişiye tazminat ödemek zorunda kaldı. Ancak Bakanlık, Fuat A’ya yasa dışı dinleme nedeniyle ödediği tazminatın, dinlemeyi yapan emniyet görevlilerinden alınması istemiyle mahkemeye başvurdu.
Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi de “davalı emniyet görevlilerinin, gerçekleşen zarardan kasıt ve ihmalleri nedeniyle sorumlu oldukları, davacı İçişleri Bakanlığının dava dışı kişiye ödediği parayı davalılardan rücu hakkının doğduğu” gerekçesiyle davayı kabul etti. Yasadışı dinlemeleri yaptıkları iddia edilen Mustafa G, Ahmet Ö. ve diğer emniyet mensuplarının bu kararı temyiz etmeleri üzerine, dosya Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’ne geldi. Daire, yasadışı dinleme yapan emniyet görevlilerinin tazminatla sorumlu tutulmuş olmalarını usul ve yasaya uygun bulmayarak, Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararını oy birliğiyle bozdu.

Delil yetersizliğinden beraat
Yasadışı dinleme olayı ile ilgili olarak sanıklar hakkında açılan ceza davasında kanıt yokluğu nedeniyle beraat kararı verildiği de ifade edilen kararda, ayrıca soruşturma sonucu verilen disiplin cezalarının da idare mahkemesince iptal edildiği hatırlatıldı.
Davalıların, Emniyet Müdürlüğü’nde görevli kamu personeli olduğu kaydedilen kararda, şöyle denildi: “Yasal düzenlemelere uygun bir dinleme odası varken idarenin bilgisi dışında, aynı binanın bir başka katında ayrı bir dinleme odası kurulmasının büyük teknik destek ve zorluk gerektireceği göz ardı edilemez. Ayrıca, davalıların bu zorluğa katlanarak teknik dinleme odası kuracaklarının kabul edilmesi de hayatın olağan akışına aykırı olacaktır.

Denetim görevi yapılmadı
İdarenin böyle bir birimin hangi gerekçe ve gereksinime dayalı olarak kurulduğunu ve faaliyetlerini araştırması, denetim görevini yapması gerekecektir. Bu denetim görevinin yerine getirilmemiş olması idarenin kendi kusurundan doğmaktadır. Yerel mahkemece, davalıların kişisel kusur ve sorumluluklarının kanıtlanmadığı gözetilerek, istemin tümden reddedilmesi gerekirken davalıların tazminatla sorumlu tutulmuş olmaları usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.” (Radikal)