Emsal düştü ama adalar 'büyüdü'!

Emsal düştü ama adalar 'büyüdü'!
Emsal düştü ama adalar 'büyüdü'!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Yassıada ve Sivriada için kasım ayında yaptığı son imar planı değişikliklerinde emsaller (yapılaşma yoğunluğu) düşürüldü. Fakat inşaat alanı hesaplanırken adaların yanlış olduğu bilinen tapu kaydındaki yüzölçümlerinin esas alınacağı belirtildi. Yani emsal düşmesine rağmen inşaat alanı arttırıldı.
Haber: ELİF İNCE - elif.ince@radikal.com.tr / Arşivi

Adaların imar planı değişiklikleriyle yapılaşmaya açılması tepki çekmiş ve ada forumları tarafından protesto edilmişti. Son değişikliklerle Sivriada’da 0.40 olan emsal 0.20’ye; Yassıada’da ise 0.65’ten 0.30’a düşürüldü. Fakat tapu kayıtlarında olduklarından iki kat büyük gözüken adalarda emsal düşmesine rağmen inşaat alanı artmış oldu.
Aslen 9.26 hektar büyüklüğündeki Sivriada, tapu kaydında 18.3 hektar gözüküyor. 10.37 hektarlık Yassıada da tapuda Sivriada’yla tıpatıp aynı büyüklükte: 18.3 hektar. Adaların tapu kaydındaki hata, resmi kaynaklarca da biliniyor. Bakanlıkça kasımda onaylanan 1/1000 ölçekli Sivriada plan değişikliğinin raporlarında da bu yanlış “Alan tapu kayıtlarında 183875 m2 görünmekte iken mevcut durumda 92565 m2 ’dir’’ ibaresiyle belirtilmiş. Şu an yürürlükte olan, İBB’nin 2011’de hazırladığı ‘1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’ raporunda adaların doğru yüzölçümü belirtilmiş. Buna rağmen iki ada için de yapılan plan değişikliklerine “Emsal mevcut tapu alanı üzerinden yapılacaktır’’ notu eklendi.
Haziranda hazırlanan ve Adalar Belediyesi tarafından dava açılan planlara göre Yassıada’da toplam insaat alanı yaklaşık 52.782 metrekare iken son değişiklikle alan 55.162 metrekareye çıktı. Sivriada’da ise son değişiklikle toplam inşaat alanı yaklaşık 36.775 m2 oldu.

‘Veriler güncel olmalı’
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Çare Olgun Çalışkan, ‘‘Yapılaşma yoğunluklarının ‘tapudaki alan büyüklüğüne göre’ belirleneceği kararının eklenmesi, plan yapım yönetmeliklerine ve güncel bilimsel verilere dayalı olması gereken planlama ilkesine uygun değildir. Çünkü tapu kayıtlarındaki bilgiler sürekli güncellenen veriler olmayıp, Adalar ilçesinde olduğu gibi sürekli planlama çalışmalarına konu olmayan yerlerde güncel olmayabiliyor’’ diye konuştu.

Adım adım imara açıldı

1970’lerde koruma altına alınarak imar yasağı konulan Yassıada ve Sivriada, son 2 yılda adım adım imara açıldı. Hazine mülkiyetinde olan ve askeri alan olan Yassıada, Nisan 2011’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ‘müze olarak kullanılmak üzere’ tahsis edildi. Ekim 2012’de Yassıada’nın 1. Derece Doğal Sit statüsü kaldırıldı, ada ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ olarak belirlendi. Her iki adanın tarihi sit statüsü kaldırıldı ve Nisan 2013’te torba yasa ile ayrıcalıklı yapılaşmaya açıldı.
Haziran askıya çıkartılan planlarda, adaların ‘askeri yasak bölge’ fonksiyonları ‘turizm ve kültürel tesis alanı’ olarak değiştirildi. Yassıada’ya otel, restoran, konferans ve kongre merkezleri, konaklama tesisleri, Sivriada’ya ise fuar-kongre merkezi, konferans salonu, kültürel-dini tesis, açık hava müzesi, amfi tiyatro, sergi salonu, spor salonu, seyir terası, parklar, marina, kafe ve restoran yapılabileceği kararlaştırıldı. Adalar Belediyesi yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı.
Davalar devam ederken, Sivriada için ‘1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği’, Yassıada için ise 5 Kasım’da ‘1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği’ askıya çıktı. Sivriada’da emsal 0.40’tan 0.20’ye, Yassıada’da 0.65’ten 0.30’a düştü. Fakat planlara “Emsal hesabı mevcut tapu alanı uzerinden yapılacaktır’’ notu eklendi.