En başarılı okullar fen liseleri

Devlet fen liseleri, üniversiteye öğrenci yerleştirmede en başarılı okullar oldu.

ÖSS yerleştirme sonuçlarına göre devlet fen liseleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversitelere öğrenci yerleştirmede en başarılı okul unvanını elde etti. Sınav sonuç belgeleri, 23 Ağustos Pazartesi gününden itibaren adayların adreslerine postalanacak. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlar, 6-15 Eylül günleri arasında yapılacak.
Adaylara ilişkin yerleştirme ve kimlik bilgilerini içeren fotoğraflı aday listeleri, 23 Ağustos Pazartesi gününden itibaren üniversite rektörlüklerine de gönderilecek. Adaylara gönderilecek 2004-ÖSYS Sınav Sonuç Belgesinde, adayın yerleştiği yükseköğretim programının adı ve puan türü, bu programa hangi tercih sırasına göre yerleştiği, kaydının yapılacağı adres ve tarihler ile istemişlerse yurt yerleştirme bilgileri yer alacak. Yükseköğretim programlarına kayıtlar, 6-15 Eylül 2004 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, ellerinde Sınav Sonuç Belgeleri olmasa bile kayıt için gerekli diğer evrakla birlikte yerleştirildikleri üniversitelere başvurup, kayıtlarını yaptırabilecek.

Yine 'en başarılı'
ÖSS yerleştirme sonuçlarına göre devlet fen liseleri her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversitelere öğrenci yerleştirmede en başarılı okul unvanını elde etti. 2004 ÖSS yerleştirme sonuçlarına göre, devlet fen liselerinden Y-ÖSS için başvuran 5 bin 371 adaydan 3 bin 389'u (yüzde 64.8) lisans programlarına, 9'u önlisans, 84'ü açıköğretim programlarına yerleşti. Sıralamada devlet fen liselerini, yüzde 61.9 ile özel fen liseleri izledi. Özel fen liselerinden mezun 3 bin 770 adaydan 2 bin 217'si lisans programlarına, 20'si ön lisans programlarına, 95'i açıköğretim programlarına kayıt yaptırma hakkı kazandı. Üniversiteye öğrenci yerleştirmede, devlet fen ve özel fen liselerinin ardından sekreterlik meslek liseleri (yüzde 57.2) geldi. Sekreterlik meslek liselerinin lisans başarısı yüzde 4.4'de kalırken, yüzde 28.6 önlisans, yüzde 24.2 açıköğretim programlarına yerleşme oranıyla toplamda yüzde 57.2'ye ulaştığı için 3. sırayı aldı. Öğretmen liseleri yüzde 55.5, yabancı dil ağırlıklı eğitim yapan özel liseler yüzde 50.6, sağlık meslek liseleri yüzde 50.4, Anadolu liseleri yüzde 49.2 başarıl elde etti.

Meslek liseleri
Lisans, önlisans ve açıköğretim programlarına yerleşme oranlarına göre, güzel sanatlar lisesi yüzde 7.8 ile en düşük başarıyı gösterdi. Genel liselerin başarılarındaki düşüklük de dikkati çekti. Genel lise mezunlarının yüzde 21.4'ü bir yükseköğretim programına yerleşebildi. Bunu, Çok Programlı Lise (yüzde 22.1), Kız Meslek Lisesi (26.9), Akşam liseleri (yüzde 27), özel akşam liseleri ile açıköğretim liseleri (yüzde 32.3), polis koleji (33.3) ile izledi. İmam hatip lisesi mezunları büyük ölçüde açıköğretim programlarını tercih etti. Sınava başvuran 71 bin 689 imam hatip lisesi mezununun yüzde 28.3'ü açıköğretim programlarına yerleşirken, lisans programına girenlerin oranı yüzde 2.9'da kaldı. İmam Hatip mezunlarının yüzde 5 de önlisans programlarına yerleşti.
Öğrenim durumlarına göre adayların yerleşme oranına bakıldığında ise sayısal ve oransal olarak önceki yıllarda mezun olan ancak bir yükseköğretim programına yerleşememiş adayların 2004-ÖSYS'de diğer öğrenim durumundaki adaylara göre az da olsa daha yüksek başarı elde ettikleri görülüyor. 2004-ÖSS'ye başvuru sayısı baz alınarak yapılan hesaplamaya göre önceki yıllarda kazanamayan 704 bin 472 adaydan 276 bin 6'sı (yüzde 39.2'si) bu yıl üniversitelerin lisans, ön lisans ve açıköğretim programlarına yerleşmeye hak kazandı. Daha önce bir yükseköğretim kurumuna yerleşmiş 245 bin 361 adaydan 83 bin 141'i (yüzde 33.9), bir yükseköğretim programını bitirmiş 66 bin 821 adaydan 23 bin 393'ü (yüzde 35) bir programa yerleşmeye hak kazandı. Lise son sınıf düzeyindeki 711 bin 287 adaydan ise 192 bin 324'ü (yüzde 27) lisans, ön lisans ve açıköğretim programlarına yerleşebildi.
ÖSS'ye başvuran toplam 1202 adaydan 138'i üniversitelerin lisans programlarına, 188'i açıköğretim programlarına girdi. 425 engelli kız adaydan 47'si lisans, 57'si açıköğretim; 777 engelli erkek adaydan 91'si lisans, 131'i açıköğretim programlarına kayıt yaptırmaya hak kazandı. Toplamda, engelli adayların yerleşme oranı yüzde 35.2 oldu.
Sınava başvuran 6 bin 530 okul birincisi adaydan, 4 bin 399'u herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşti. Dağılımına göre ise 3 bin 711 okul birincisi lisans programlarına girebildi. Okul birincilerinin 6'sı ÖSS, 590'ı sınavsız geçişle olmak üzere toplam 596'sı önlisans, 92'si de açıköğretim programlarına yerleşti.

Boş kontenjanlar
Devlet üniversitelerinin lisans programlarında 117, vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 185, KKTC'deki üniversitelerin lisans programlarında 3 bin 524, yurtdışındaki üniversitelerin lisans programlarında da 999 kontenjan boş kaldı. Böylece lisans programlarında toplam 4 bin 825 kişilik açık kontenjan kaldı. Ön lisans programlarında ise toplam 30 bin 23 kontenjan dolmadı. Sonuç olarak devlet üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarında toplam 28 bin 248, vakıf üniversitelerinin lisans ve ön lisans programlarında toplam 781, KKTC'deki üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarında 4 bin 841 kontenjan açık kaldı.

Başarılı iller
Üniversitelerin lisans programına öğrenci yerleştirme oranına göre en başarılı il Antalya (yüzde 13.87) oldu. Antalya'yı yüzde 13.83 ile Kırklareli, yüzde 13.6 ile Ankara, yüzde 13.58 ile Aydın, yüzde 13.38 ile Muğla, yüzde 13.23 ile Denizli, yüzde 13.18 ile Eskişehir izledi. İzmir'de sınava giren 88 bin 187 adayın, 12 bin 234'ü lisans, 8 bin 283'ü önlisans, 12 bin 791'i açıköğretim olmak üzere 33 bin 308'i bir yükseköğretim programına yerleşti. Herhangi bir yükseköğretim programına en fazla öğrenci yerleştiren il ise 101 bin 662 ile İstanbul oldu. En başarısız il yüzde 4.83 ortalamayla Hakkari oldu. Hakkari'de sınava giren 4 bin 411 adayın yalnız 610'u bir yükseköğretim programına yerleşebildi. Hakkari'den sonra Ardahan yüzde 5.14'lük ortalamayla sondan ikinci, Şırnak 6.57 oranıyla sondan 3. sırada yer aldı.