En çevreci asker TSK oluyor

En çevreci asker TSK oluyor
En çevreci asker TSK oluyor

TSK, tatbikatlarda da çevreyi kirletmeyecek.

ANKARA - 1 milyonu aşkın mevcuduyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ‘çevreci’ oluyor. TSK birliklerine çevre denetimi zorunluluğu getirildi. TSK Çevre Denetimi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik şu yenilikleri getiriyor. 

* TSK’nın bütün birliklerinde, tesisleri ve karargâhları, tatbikatlar dahil tüm faaliyetleri için çevre denetimine tabi tutulacak. 

* TSK, hava, toprak, su kirliliği kontrolünden, askeri faaliyetlerden kaynaklanan gürültüye, ozon tabakasını incelten maddelerin kullanımının sınırlanmasından atık pil kontrolüne kadar pek çok konuda yükümlülüklerini yerine getirecek.

* Denetimlerde tespit edilen aksaklıklar, çevre ve insan sağlığı açısından tehlike yaratacak boyuttaysa, söz konusu faaliyetlerin durdurulması için hemen işlem başlatılacak. 

* TSK’nın Çevre Denetimi Yönetmeliği, Çevre Kanunu’na dayanılarak hazırlandı. Buna göre askeri birlikler, su kirliliğinin önlenmesi, atık su arıtma tesislerinin işletilmesi, ısınmadan kaynaklanabilecek hava kirliliğinin kontrolü ve yağmur suyu hatlarının kontrolünü yerine getirmekle yükümlü tutuldu. 

* Askeri araç kaynaklı egzoz gazı emisyonunun; tatbikatlarda kaynaklanabilecek tehlikeli atıkların, askeri sağlık teşkillerinden kaynaklanabilecek tıbbi atıkların, atık pil, eski akü, lastik ve elektronik atıkların kontrolü de askerin yükümlülükleri arasında.

Çevre uzmanları işe alınacak
* Kuvvet Komutanlıkları, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı karargâhlarında, tugay ve eşiti birliklerle daha üst düzey birliklerde, ikmal bakım merkezi komutanlıklarında, askeri fabrika komutanlıklarında en az üç görevliden oluşan ‘çevre yönetim kısmı’ oluşturulacak. Çevre yönetim görevlileri üniversitelerin çevre mühendisliği, kimya mühendisliği, biyoloji bölümlerinden mezunlara öncelik tanınacak şekilde, fakülte ve yüksekokul mezunları arasından seçilecek. Bu kişilere ayrıca TSK’da eğitim verilecek. 

* Çevre Yönetim sistemi kapsamında Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş özel veya kamuya ait laboratuvarlarda gerekli ölçüm ve analizler yaptırılacak. (aa)