En gözde bölüm mühendislik

Sayısalda ilk 100'e girenlerin 34'ü Bilkent, 32'si Boğaziçi'ni seçti. Sayısal birincisi Karahan, Boğaziçi, sözel birincisi Eraslan, Bilkent Elektronik'i seçti. Eşit ağırlık şampiyonu Aydemir, Boğaziçi Bilgisayar'da.

ANKARA - ÖSS yerleştirme sonuçlarına göre, sayısal puan türünde ilk 100'e giren adayların 34'ü Bilkent, 32'si Boğaziçi, 14'ü Orta Doğu Teknik üniversitelerine yerleşirken, en çok elektrik-elektronik mühendisliğini seçti.
Bilkent Üniversitesi, ÖSS'de dereceye giren adayların sayısal puan türündeki tercih dağılımını belirledi. Buna göre sayısal puan türünde ilk 100'e giren adayların en çok tercih ettiği üniversite, Bilkent oldu. Bilkent Üniversitesi'ni 34, Boğaziçi Üniversitesini 32, ODTÜ'yü 14 aday tercih etti. İlk üçü sırasıyla Hacettepe Üniversitesi (12), Sabancı Üniversitesi (dört), İstanbul Üniversitesi (iki), Gülhane Askeri Tıp Akademisi (bir), Fatih Üniversitesi (bir) izledi.
Bilkent önde
Sayısal başarı sıralamasında ilk 10'u elde eden adayların da dördü Bilkent Üniversitesi'ne girdi. Boğaziçi ve Hacettepe üniversitelerine ikişer, İstanbul ve Orta Doğu Teknik üniversitelerine de birer aday yerleşti.
Sayısalda ilk 100'e giren adayların bölümlere göre dağılımına bakıldığında ise en çok elektrik-elektronik mühendisliğinin tercih edildiği görülüyor. Adayların 54'ü tercihini bu bölümden yana kullanırken, 18'i bilgisayar mühendisliği, 15'i tıp, altısı endüstri mühendisliği, dördü mühendislik ve doğa bilimleri, biri fizik, biri iktisat ve biri de moleküler biyoloji-genetik bölümlerine yerleşti.