En iyisi koruyucu aile

'Destek alınmalı'
Uzmanların üzerinde çalışılan sosyal hizmetler yasa tasarısı ile ilgili önerileri sürüyor. Prof. Füsun Çuhadaroğlu: Bakıcı başına 10 çocuk düşüyorsa bu, şiddete davetiye çıkarmaktır. Doç. Levent Kayaalp: Yurtlarda çalışacak ekibi eğitirken üniversite ve meslek kuruluşlarından destek alınmalı.
Özel hat önerisi
Prof. Oğuz Polat: Kadrolaşma, nitelikli kadroları eritiyor. Doç. Kültegin Ögel: Yurtlara özel telefon hattı konulmalı. Prof. Neşe Erol: Çocuklar ya koruyucu aileyle ya da küçük evlerde kalsın.
Haber: İBRAHİM GÜNEL / Arşivi

Bakıcılar sık değişmemeli
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu Çetin: Esas olan çocuk yetiştirme yurtlarındaki çocuklara devletin yatırım yapmasıdır. Bu aynı zamanda geleceğe de yatırım yapmaktır. Hiç olmazsa yetiştirme yurtları ve yuvalardaki politikaların çağın koşullarına göre düzenlenmesi gerekir. Aslında var olan SHÇEK Yönetmeliği olumlu yönleri olan bir yönetmelik. Ama görünen ve bilinen o ki, gerektiği gibi uygulanmamakta ve daha da önemlisi gerektiği şekilde denetim yapılamıyor.
Bu tür kurumlarda çalışan bakıcıların çocuk başına göre atanması gerekir. İdeali iki-üç çocuk için bir bakıcıdır ama ülkemiz koşullarında beş-altı çocuğa bir bakıcı olması gerekir. Bir bakıcı başına beş çocuktan fazla düşerse verilen hizmetin kalitesi düşer. Çocuğa uygun bakım verilemez. Eğer bir bakıcı başına düşen çocuk sayısı 10 veya daha fazla olursa şiddete davetiye çıkarırsınız.
Herkes bakıcı kadınlara öfke duydu ama bir bakıcı kadının 20-30 çocukla baş etmesi mümkün değil. O ortamda şiddetin ortaya çıkması kaçınılmaz olur. Bakıcıların deneyimli olması da yeterli değildir, çalıştıkları süre boyunca meslek içi eğitimlerinin verilmesi gerekir. Ayrıca özelikle küçük yaştaki çocukların bulunduğu yuvalarda ayrı eğitim almış kişilerin görevlendirilmesi gerekir. Çünkü SHÇEK'e bağlı iki tip kurum var, biri küçük çocukların olduğu yuvalar, diğeri de ergenlerin bulunduğu yetiştirme yurtlarıdır.
Özellikle küçük çocukların bulunduğu yuvalarda bakıcıların çok sık değişmemesi gerekiyor. Çünkü, çocuk yuvalarında çok sık görülen bir ruhsal rahatsızlık tablosu vardır. Tıbbi adı 'hospitalizm'dir. Bu 'yuva hastalığı' diye tanımlanan bir durumdur. Bunun nedeni de teke tek ilişki kurup sürdüren kişilerin olmaması. Dolayısıyla bu rahatsızlığı önlemenin yolu, çocuklarla aynı kişilerin uzun süreli iyi ilişkiyi sürdürebiliyor olmasıdır. Aynı şey ergenler için de geçerli. Onların da uzun süreli ilişki içinde olacağı ve değişmeyen kişilere ihtiyacı var. Aynı kişiyle sürekli iyi ilişki yaşamın ilk üç yılında çok önemlidir. Özellikle bu kurum hastalığını önlemek ve çocukların sağlıklı ruhsal gelişim gösterebilmesi açısından, toplu halde bakıldığı kurum yapısını değiştirip farklı modellere geçilmesi gerek.
Bu modellerden birincisi koruyucu aile sistemidir. Burada ailelere devlet bir ücret öder ve çocuklar bu ailelerin yanına yerleştirilir. Diğer bir sistem de küçük ev modelidir. Buna 'çocuk köyleri' de deniyor. Evlerde birkaç çocuk, bir veya iki bakıcıyla bir aile modeli çerçevesinde yaşamlarını sürdürüyor. Ayrıca bu kurumlarda kalan çocukların hepsi anasız veya babasız değil. Aslında bu çocukları kurumda bakımını sürdürmek daha pahalı bir sistem. Onun yerine bakımını üstlenecek akrabası olan çocukları maddi yardım yaparak akrabalarının yanına vermek daha mantıklıdır. Maalesef ülkemizde evlat edinme oranları çok yüksek değil. Bizde bu konu teşvik edilmek yerine neredeyse bu iş için istekli olan ailelere bürokratik zorluklar çıkarılıyor.
Hem kamera, hem telefon
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Kliniği'nden Doç. Dr. Kültegin Ögel: Yuvaların şu anda belediyelere devri durumunda yeterli kadro, bilgi ve becerilerinin olacağını sanmıyorum. Bu tür kadrolar şu an bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yok. İkinci nokta bu tür merkezlerde genel yapılarının dışında kendi başarı kriterlerinin olması gerekiyor. Kaç çocuğa ne kadar baktığımız ve ne kadarını aile yanına verdiğimiz, ne kadarının eğitimini sürdürdüğü gibi başarı kriterlerinin belirlenmesi gerekir. Aynı şekilde kurum içinde günlük ve ekibi destekleyecek bir programın olması veya çocuklara yönelik uygulanan standart eğitim ve ruhsal gelişim programlarının olması lazım. Kendi iç denetim mekanizmalarının sayısının da artması lazım. Kamerayla izleme tartışılıyor ama bir tek o yetmez. Çocukların ulaşabileceği yardım telefonları olması gerekir. Bunun gibi bir süre mekanizma olmalı.
Dışarıdan yardım alınsın
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Levent Kayaalp: Çocukların devlete ait yuva ve yetiştirme yurdu gibi kurumlarda yaşaması ancak çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimini tehlikeye sokan durumlarda başvurulması gereken bir yol olmalıdır. Başka bir deyişle yuvalar ve yetiştirme yurtları koruma altındaki veya kimsesiz çocukların erişkin yaşa kadar yaşayacakları toplu yaşam alanları olarak değil, evlat edilene kadar ya da koruyucu aile yanına yerleştirilene kadar kalacakları geçici yaşam alanları olarak görülmelidir. Bunun için de evlat edinmenin kolaylaştırılması ve koruyucu aile uygulamasının denetimli bir biçimde yaygınlaştırılması gerekiyor. Bunun ardından da çocukların herbiri için durumuna uygun projeler oluşturulmalı.
Danışmanlık hizmeti
Devletin koruması altındaki çocuklar, gerek koruma altına alınmaları gerektiren özel koşullar, gerekse kurumda yaşıyor olmaları nedeniyle risk altındaki çocuklardır. Dolayısıyla bu çocuklarla çalışacak ekibin gerek nitelik, gerekse nicelik açısından yeterli olması gerekir. Ekibin eğitilmesinde zaman zaman üniversitelerden ve ilgili meslek kuruluşlarından destek alınabilir. Ancak en önemlisi kurumun açık işleyişidir. Kapalı işleyen kurumlarda, çocuklara dayak, kötü muamele gibi tutumlar bir süre sonra kanıksanır ve normal eğitimin bir boyutu gibi algılanmaya başlar. Kurumun işleyişini açmanın yolu da kurum dışından (üniversiteler gibi) gelecek uzmanlardan danışmanlık almaktan geçmektedir.
Kalite artmalı
Çocuk Hakları İçin Yurttaş Hareketi'nden Prof. Dr. Oğuz Polat: Öncelikle SHÇEK'in görev tanımını mutlaka değiştirmek gerekiyor. Bu gereklilik sadece çocuklar açısından değil, özürlüler, kadınlar ve yaşlılar için de zorunludur. İkinci adım ise sosyal hizmet uzmanı yetiştirmektir. Bu iki boyutta değerlendirilmelidir. Hem uzman sayısının hem de kalitenin artışı sağlanmalıdır. Bugün dünyada sosyal hizmetler alanında uygulanan yöntemlerin yüzde 10'u bile ülkemizde değil uygulanması bilinmiyor bile. SHÇEK hep aynı kişilerle aynı eğitimleri yapmak yerine yeni uluslararası ilişkileri ve güncel programları farklı perspektiflerin öğretilmesi için kullanmalıdır. Burada ilk adres UNICEF'tir. UNICEF, farklı programların uygulanması için eğitimleri organize edebilecek bir yapıdır. Üçüncü aşama, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği oluşturmaktır. SHÇEK, kadro ve bütçe açısından sürekli şikâyetçidir. Başbakan ve bakanların komisyonlar kurduğu, diğer dönemlere göre en duyarlı olduğu söylenen bu dönemde bile daha geçen hafta Bankalar Yasası'na eklenen bir maddeyle SHÇEK için oluşturulmuş ek gelir son dakikada iptal edilmiştir. 'Kadrolaşma' denilen partizan atamalar her dönemde olduğu gibi bu dönemde de yaygın. Bunun sonucu olarak birikimli elemanlar sürekli tayinlerle bir yerlere gönderilmektedir. Bunların yerine liyakatı tartışmalı atamalarla hizmet kalitesi iyice aşağıya çekilmektedir.
Aileler desteklensin
Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği Başkanı Prof. Dr. Neşe Erol: Özellikle çok sayıda çocuğun bir arada yaşaması, çalışan personelin sayısının az olması, sürekli değişimi, iş yükü fazlalığı, meslek elemanlarının hizmet içi eğitiminin yapılmaması, bu çocukların sayısının hızla artması, toplum tarafından damgalanmaları Malatya'daki gibi pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Gelinen noktada temel amaç bu sorunlara günü birlik geçici değil, bilimsel gerçeklere dayalı köklü çözümler üretebilmek olmalıdır. Yaptığımız çalışmalar, çocuklarımızın yaşadığı bu acı olayların en aza inebilmesi için aile yanında ya da aileye benzer ortamlarda yetiştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Çocuklarımızın hakları açısından, en çok kabul gören ve desteklenen yaklaşımlar öncelikle ailelerin maddi ve manevi açıdan desteklenip çocukların anne-babalarıyla birlikte yaşamasını sağlamaktır. Bu mümkün değilse koruyucu aile, evlat edinme ve beş-altı çocuğun anne-baba modelleriyle bir arada toplum içinde yaşadığı küçük evlerdir.


    http://www.radikal.com.tr/7619707619700

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.