En şenlikli müfredat

Zamanında iş yapma
Milli Eğitim Bakanı Çelik 2005-2006'da uygulanacak ilköğretim müfredatını bugün açıklıyor. Ezberciliği kaldırmayı hedefleyen bakanlık, kitaplarla 'bilgi yığını' devrini kapatacak. Örneğin, 'Bir yıl 52 hafta, bir ay dört hafta...' gibisinden bilgiler yerine, 'zamanında iş yapma' mantığı verilecek.
Vücut şirketi
Mevcut müfredatın temelindeki 'davranışçı yaklaşım' rafa kalkarken, parça yerine bütünün öğretilmesi öne çıkacak. Hayat bilgisi dersleri, 'vücut şirketi' ve 'elmanın yıldızını bulmak' türünden yeni etkinliklerle öğrenciler için daha zevkli hale getirilecek.
Haber: DİLEK GÜNGÖR / Arşivi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, bugün, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girecek olan yeni ilköğretim müfredatını açıklayacak. Ezbere son vermeyi hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dersleri, çeşitli etkinliklerle renklendirecek. Öğretmenlerin rehberliğinde uygulanacak etkinliklerle öğrenciler, konuyla ilgili verilen bilgileri kendileri yorumlama olanağına kavuşacak.
Zamanı kullanma
MEB Talim Terbiye Kurulu'nun hazırladığı yeni ilköğretim müfredatında, kitaplarla 'bilgi yığını' verilmeyecek, böylece öğrenciler kitaplarda yazılan bilgileri 'ezbercilik'le öğrenmeden kurtulacak. Mevcut müfredatta ilköğretim öğrencilerine 'zaman ünite'sinde, bir yıl 52 hafta, bir hafta yedi gün, bir ay dört hafta veya 30 gün gibi bilgiler ezberletiliyor. Ancak MEB'e göre hazırlanan yeni müfredatta öğrencilere zamanında iş yapma mantığı yerleştirilecek.
Bütünsel yaklaşım
Milli Eğitim Bakanlığı, mevcut müfredatın temelindeki 'davranışçı yaklaşım'ı yeni müfredatla kıracak. Yani öğrenciler önce parçaları değil, bütünü öğrenmeye başlayacak. Öğrenciler, hayat bilgisi derslerinde 'vücut şirketi', 'elmanın yıldızını bulmak', 'emniyet kemeri bağlama' ve 'trafik' gibi bazı etkinliklerle hem dersleri daha zevkli işleyecek, hem ezbercilik yerine görerek öğrenecek. Mevcut müfredatta hayat bilgisi kitaplarında, öğrencilere vücutta yer alan organların görevi yazılı olarak anlatılıyor. Öğrenciler de vücuttaki organların neye yaradığını ancak ezberleyerek öğreniyor. Yeni müfredatta 'vücut şirketi' adlı etkinlik uygulatılacak. Etkinlikte vücudun bir şirket, organların ise şirketin elemanları olduğu anlatılacak. Her öğrenci şirketin bir elemanı, yani vücudun bir organı olacak. Daha sonra şirketin iflas ettiği ve eleman çıkarmak istediği belirtilecek. Her biri bir organı temsil eden öğrencilere belirli süre verilecek. Öğrenciler bu süre içinde araştırma yaparak, yerine geçtiği organın ne işe yaradığını öğrenecek, daha sonra sınıfa öğrendiği bilgileri aktararak, 'Beni işten çıkarırsanız, vücudun şu fonksiyonu bozulur' diyecek. Öğrenci böylelikle temsil ettiği organın işten çıkarılmaması için sınıfı iknaya çalışacak. Etkinlik, öğrencileri hem araştırmaya yöneltip, ezbercilikten kurtaracak, hem de ikna ve topluluk önünde konuşma yeteneğini artıracak.
Elmanın yıldızı
Hayat bilgisi derslerinde öğrencilerin kendilerini tanımaları, diğer öğrencilerle aralarındaki farkı bulmaları için de 'elmanın yıldızını bulma' etkinliği yapılacak. Öğretmen ve öğrenciler derse bir elmayla gelecek. Her öğrenciden kendi elmasını incelemesi istenecek. Daha sonra öğrencilerin elmaları ikiye ayrılacak ve elma bölündükten sonra ortadaki yıldızdan yola çıkacak öğretmen, öğrencilere 'Hepinizin içinde böyle bir yıldız var. Şimdi içinizdeki yıldızı bulun' diyecek.
Her öğrenci, bir arkadaşına özelliğini söyleyecek. Etkinlikle, öğrencinin kendini iyi tanıması ve her bireyin farklı özelliklere sahip olduğunu anlaması sağlanacak.