Enerji içecekleri 'frenlendi'

Danıştay, enerji içeceklerinde yüksek miktarda kafein, inositol ve taurin kullanılmasına 'dur' dedi. Danıştay 10. Dairesi, Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği'nin konuyla ilgili maddeleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

ANKARA - Danıştay, enerji içeceklerinde yüksek miktarda kafein, inositol ve taurin kullanılmasına 'dur' dedi. Danıştay 10. Dairesi, Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği'nin konuyla ilgili maddeleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. 9 Mart 2004 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, enerji içeceklerinde kullanılan kafein, inositol, taurin, glukoronolaktin miktarlarının 2 ila 125 kat artırılmasına izin çıkmıştı. Bunun üzerine Tüketici Hakları Derneği, tebliğin iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açmıştı.
'Nedensiz artış'
Davalı Tarım ve Köy işleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan savunma alan 10 Daire ise oybirliğiyle sözkonusu maddelerde 'yürütmenin durdurulması'na karar verdi. Danıştay'ın gerekçeli kararında, 'kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından herhangi bir bilimsel veri ya da gereklilik gösterilmeksizin' sözkonusu maddelerin miktarının artırılmasına izin verildiği belirtildi. Davalı iki bakanlık, Danıştay'ın kararına itiraz ederse, konu Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na gidecek.