Engelliye eğitim desteğini kısıtlayan genelgeye dur

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) engellilerin eğitim görebilmesi için özel eğitim kurumlarına ödenecek devlet yardımlarını yeniden düzenlemek amacıyla çıkardığı genelge, Danıştay'a takıldı.

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) engellilerin eğitim görebilmesi için özel eğitim kurumlarına ödenecek devlet yardımlarını yeniden düzenlemek amacıyla çıkardığı genelge, Danıştay'a takıldı. Özel Eğitim Kurumları Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığı'nı karşı karşıya getiren 26 Haziran tarihli genelge, büyük tartışmalar koparmış, genelgenin uygulaması 1 Ocak 2008 tarihine ertelenmişti.
Ancak Özel Eğitim Kurumları'nın genelgenin iptali için açtığı davayı inceleyen Danıştay 8. Dairesi, genelgenin 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin 'telafi edilemeyecek zararlar doğurabileceği'ni belirtti ve MEB'in savunması dinleninceye kadar genelgenin yürütmesini durdurdu.
'18 yaş kısıtlaması anlamsız'
Danıştay 8. Dairesi, aynı genelgedeki 18 yaş sınırıyla ilgili bölümün yürütmesini de ayrıca durdurdu. Genelgede özel eğitim gören engellilere devlet yardımı için 18 yaş sınırı getirilmişti. Konu, 18'ini doldurduğu için devam ettiği engelli bir gencin açtığı dava sonucu Danıştay'a gelmışti.
Kararda engellilerin özel eğitime ihtiyacı açısından yaşın öneminin olmadığına vurgu yapılarak şöyle denildi: "Her ne kadar 5378 sayılı yasanın 35. maddesinde 'çocuk' kavramına yer verilse de 'özürlü' tanımı yapılırken de belirtildiği gibi toplum yaşamına katılım, ihtiyaçların karşılanması açısından zorluk çeken engellilerin özel eğitime ve rehabilitasyona duydukları gereksinim açısından çocuk ya da ergin olmalarının önemi olmadığı tartışmasızdır."