Engin Çeber'in ölümüyle ilgili 8 gardiyanın ihracı istendi

Metris Cezaevi'nde "İşkence ve kötü muamele" sonucu öldüğü öne sürülen Engin Çeber ile ilgili disiplin soruşturması çerçevesinde, 8 infaz koruma memurunun "Devlet memurluğundan çıkarılması", 4 yönetici ile 41 infaz koruma memuru hakkında ise "Kınama cezası" verilmesi istendi.Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Metris Cezaevi’nde meydana gelen olay ile ilgili olarak Adalet Başmüfettişi Mustafa Güntin ve Adalet Müfettişi İsmail Tandoğan imzalı, "İnceleme ve soruşturma raporu ile disiplin kararı" yazısı gönderdi. Raporda, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Adagül, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Salih Sol, Cumhuriyet Başsavcıları Ali Savari, Cevdet Doğan, Remsi Başkaya hakkında, "Soruşturma yapılmasına yer olmadığı" görüşü bildirildi. Engin Çeber’in, "İşkence ve kötü muamele sonucu" ölümüne ilişkin infaz ve koruma başmemurları Yavuz Uzun, Nevzat Kayım, Selahattin Apaydın, Nihat Kızılkaya ile infaz ve koruma memurları Murat Çişe, Mehmet Polat, Öncay Bozo ve Sami Ergazi hakkında, 657 sayılı yasanın 125/E-g maddesi uyarınca, "Devlet memurluğundan çıkarma cezası" uygulanması görüşü bildirilen raporda, Metris 1 ve 2 No’lu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Halil İbrahim Demir ile 2. müdürler Yusuf Gayır, Fuat Karaosmanoğlu ve Nuri Atalay hakkında ise "Kınama cezası" uygulanması görüşü ifade edildi. Raporda, 6 infaz ve koruma başmemuru ile 35 infaz ve koruma memuru hakkında ise 657 sayılı Kanu’nun 125/B-a maddesi uyarınca, "Kınama cezası" uygulanması istendi. Metris 1 ve 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü Eba Müslim Basan ile infaz ve koruma başmemuru 3, infaz ve koruma memuru 11 kişi hakkında da "Disiplin cezası verilmesine yer olmadığı" görüşü aktarılan raporda, kurum doktoru Yemliha Söylemez hakkında da 657 sayılı yasanın 125/D-f maddesi uyarınca, "Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası" uygulanması istendi. Raporda, Metris 1 ve 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu 2. müdürlerinden Yusuf Gayır, Fuat Karaosmanoğlu, kurum doktoru Yemliha Söylemez, infaz ve koruma başmemurlarından Turan Günaydın, Nevzat Kayım, Selahattin Apaydın, Nuri Keleş, Nihat Kızılkaya ile 11 infaz ve koruma memurunun, soruşturmanın özelliği, kamuoyundaki önemi de nazara alınarak bu kişilerin, "İdari bir tasarrufla yerlerinin değiştirilmesi" görüşü bildirildi.