Erbatur: Geçici önlemler demek daha doğru

CHP Milletvekili Gaye Erbatur, erkeklerle aynı haklara kavuşuncaya kadar kadınlara sağlanacak ayrıcalıklar için 'pozitif ayrımcılık' yerine, 'geçici önlemler' demenin daha doğru olacağını söyledi.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - CHP Milletvekili Gaye Erbatur, erkeklerle aynı haklara kavuşuncaya kadar kadınlara sağlanacak ayrıcalıklar için 'pozitif ayrımcılık' yerine, 'geçici önlemler' demenin daha doğru olacağını söyledi. Özellikle Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nin kadınlara yönelik 'geçici önlemler' alınması konusunda Türkiye'yi yükümlülük altına soktuğunu anımsatan Erbatur, şunları söyledi:
"Bu sözleşme, her uluslararası hukuk metninde karşılaşılacak sıradan bir düzenleme değil. Bu düzenleme, devlete alışılmış görevlerin dışında bir görev vermekte ve ayrımcılığı yaratan, yeniden üreten sosyal ve kültürel kalıpları değiştirme sorumluluğu yüklemekte. Yapılması gereken, kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu ve devletin bu eşitliğin yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlü olduğu yönünde Anayasa'nın 10. maddesine,
'Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanun önünde eşitliği zedelemez ve imtiyaz tanımak anlamına gelmez' şeklinde bir cümle eklemektir."
İstediklerinin, sadece eşitlik sağlanıncaya kadar geçici önlemler alınması olduğunu, bu ayrıcalıkları sonsuza kadar istemediklerini vurgulayan Erbatur, örneğin siyasette kota yoluyla böyle geçici önlem alındığında, hem siyasetin kadına, hem de kadının siyasete alışacağını, bir süre sonra bu geçici önleme son verilebileceğini kaydetti.