Erdoğan Darülaceze rövanşını alıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı döneminde belediyeden alınarak İçişleri Bakanlığı'na devredilen Darülaceze, özel bir yasayla tekrar belediyeye devrediliyor.

ANKARA - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı döneminde belediyeden alınarak İçişleri Bakanlığı'na devredilen Darülaceze, özel bir yasayla tekrar belediyeye devrediliyor. 110 yıllık kurum, özel bütçeli bir genel müdürlüğe dönüştürülüyor.
1999'daki Danıştay kararı
TBMM Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edilen Darülaceze yasa tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İçişleri Komisyonu'nda görüşüldükten sonra genel kurulda oylanacak. Yasa tasarısı, 1895'te kurulan, 1924'te İstanbul Belediyesi'ne devredilen, 1999'da Danıştay kararıyla
İçişleri Bakanlığı'na bağlanan Darülaceze'nin tüm yönetim yapısını, hizmet ve gelirlerini yeniden düzenliyor. Kurum İBB'ye bağlı, özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz genel müdürlük haline geliyor. Tasarı yasalaşırsa, kurumun genel kurulunu İBB meclisi oluşturacak, genel müdürünü İBB Başkanı'nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı atayacak.
Tansu Çiller hükümeti döneminde İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Darülaceze Müdürü Zihni Birkan'ı görevden alarak, yerine dönemin Fatih Kaymakamı Halil Kanal'ı vekâleten atamıştı. Duruma tepki gösteren Erdoğan mahkemeye başvurmuş, ancak Darülaceze 1999'da Danıştay kararıyla İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştı. Yeni tasarısıyla Erdoğan, 10 yıl önceki İçişleri Bakanlığı uygulamasından rövanşını almış oldu.