Erdoğan: Fotokopiye son

SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devrinden sonra uzun kuyruklar oluşturan 'fotokopi' sorunu çözülüyor. Artık hastanelerde ve eczanelerde sağlık belgelerinin fotokopisi istenmeyecek...

ANKARA - SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devrinden sonra uzun kuyruklar oluşturan 'fotokopi' sorunu çözülüyor. Artık hastanelerde ve eczanelerde sağlık belgelerinin fotokopisi istenmeyecek, reçete ve sevk evrakında doktorun kaşe ve imzasının bulunması yeterli sayılacak, başhekim tasdiki de aranmayacak.
Başbakan Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan genelgesine göre, sağlık birimlerinde ayrı bir kuyruğa yol açtığı, tedavi sürecini uzattığı ve yasal dayanağı bulunmadığı belirtilen, sağlık karnesi, sağlık cüzdanı, vizite kâğıdı ve kimlik fotokopileri istenmeyecek. Kontroller görevliler tarafından kayıt-kabul işlemleri sırasında hasta ile karnesinin karşılaştırılması suretiyle yapılacak. Bu kontrolü gereği gibi yapmadığı tespit edilen ve kamu zararına neden olan görevliler hakkında idari ve adli takibat yapılarak, ortaya çıkacak kamu zararı sorumlulardan tahsil edilecek.
Eczaneler de istemeyecek
Tedavi ve ilaç giderlerinin ödenmesi sırasında, SSK Kurumu Başkanlığı, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, defterdarlık muhasebe müdürlüğü, saymanlık müdürlüğü ve mal müdürlükleri gerekli belgelerin fotokopilerini istemeyecek.
Eczanelerden ilaç temini sırasında hastalardan reçete dışında herhangi bir belge fotokopisi talep edilmeyecek. Reçete ve sevk evrakında doktorun kaşe ve imzasının bulunması yeterli sayılacak, ayrıca başhekimlerin tasdiki de aranmayacak. Doktor kaşeleri doktorun görev yaptığı hastaneyi, diploma numarasını, varsa uzmanlık dalını ve Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği diğer bilgileri içerecek. Kaşeler yenileninceye kadar mevcut kaşelerde eksik olan bilgiler doktor tarafından elle yazılacak.


    http://www.radikal.com.tr/7411507411500

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.