Erdoğan hem taraf, hem hakem

Hükümetin tasarısına göre SSK'ya ait hastanelerin bedellerinin belirlenmesi için bir komisyon kurulacak. Ancak SSK ile hükümet arasında bir anlaşmazlık olursa son sözü Başbakan Erdoğan söyleyecek.

ANKARA - SSK'ya ait sağlık kuruluşlarının devrini öngören düzenlemenin de yer aldığı 'Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığı'na Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı'nda Başbakan'a hakemlik yetkisi tanındı. Yasanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden üç ay sonra devirlerin gerçekleşecek olması nedeniyle, halen Başbakakanlık görevini yürüten Recep Tayyip Erdoğan'ı direkt olarak ilgilendiren düzenleme, tasarının uzlaşmazlıklarla ilgili bölümünde yer aldı. Düzenleme şöyle: "Devir işlemlerinde ve komisyonların çalışmalarında bu kanunun uygulanmasından ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları gidermeye Başbakan yetkilidir." Başbakan'a aynı yetki, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün il özel idarerelerine devrini öngören yasada da verildi.
Tasarıda neler var?
SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devrini öngören yasa tasarısının yürürlüğe girmesinden sonraki üç ay içinde devir işlemlerinin tamamlanması öngörülüyor. Devir işlemleri tamamlandığında, SSK'nın 148 hastane, 450 dispanseri, arsaları ile birlikte Sağlık Bakanlığı bünyesine geçecek. Devir bedelinin belirlenmesi için Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde komisyon kurulacak. Ortaya çıkacak bedel, Hazine tarafından karşılanacak. Devredilen birimlerin kredi anlaşmaları ile her türlü dava, alacak ve borçları Sağlık Bakanlığı'na geçecek. Sağlık kuruluşlarının mülkiyeti önce Hazine adına tapuda tescil edilecek, sonra bu taşınmazlar Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilecek. Devredilen sağlık brimlerinde 15 Eylül 2004'te sürekli işçi statüsünde çalışan personel, devir tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı'na geçecek. Bakanlıkta çalışmak istemeyen işçilerin ise yasal hakları ödenerek kurumla ilişiği kesilecek.