Erdoğan: Rotamız Atatürk

"Atatürk'ün Türkiye'yi muassır medeniyet seviyesinin üzerine taşıma hedefini ilerleme mücadelemizin ana fikri ve temel rotası olarak görüyoruz" diyen Başbakan Erdoğan, bölgedeki hiç bir sorunun 'Türkiye'ye rağmen' yapılan girişimlerle çözülemeyeceğini söyledi

ANKARA - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin kendisi için istediğini komşuları için de isteyen adalet sahibi bir ülke" olduğunu belirtirken, "Bugüne kadar Türkiye'ye rağmen bölgede birşeyler yapmaya gayret edenler eğer netice alamıyorsa bunun en önemli sebebi 'Türkiye'ye rağmenci' anlayışın bir neticesidir. Avrupa ülkelerinin ve diğerlerinin en önemli yanlışı da buradadır" dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün himayesinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Atatürk Kongresi'ne katıldı. Gül'ün katılmadığı kongrenin açılışında konuşan Erdoğan, şu mesajları verdi:

Rotamız Atatürk: Atatürk'ün Türkiye'yi muassır medeniyet seviyesinin üzerine taşıma hedefini ilerleme mücadelemizin ana fikri ve temel rotası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda yürüyen Türkiye bir taraftan AB'ye tam üyelik çalışmalarını hızla sürdürürken bir yandan da bölgesinde barışın ve adaletin teminatı olmak için bütün gücünü kullanmaktadır.

Avrupa ve 'diğerlerininin' yanlışı: Türkiye kendisi için istediğini komşuları için de isteyen adalet sahibi bir ülkedir. Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini temel alan Türkiye Cumhuriyeti, bölgesinde barış ve istikrarın öncü ülkesidir. Bugüne kadar Türkiye'ye rağmen bölgede birşeyler yapmaya gayret edenler eğer netice alamıyorsa bunun en önemli sebebi 'Türkiye'ye rağmenci' anlayışın bir neticesidir. Avrupa ülkelerinin ve diğerlerinin en önemli yanlışı da buradadır. Avrupa ülkelerinin en büyük 6. ekonomisi, dünyanın en büyük 17. büyük ekonomisi olarak Türkiye Cumhuriyeti demokrasisini, hukuk devleti anlayışını her alanda geliştirmektedir. Demokraside, insan hak ve hürriyetlerinde, özgürlüklerin kullanımında katettiğimiz mesafenin bütün dostlarımıza örnek olması en büyük temennimizdir.

Atatürk'ü düşünmeliyiz: Bu kongre sadece geçmişi hatırlama noktasında değil geleceği düşünme noktasında da çok değer verdiği bir etkinliktir. Atatürk'ü 69. vefat yılında anarken hep birlikte onun fikir ve eserleri üzerinde yeniden düşünmeli, güncelliğini ve derinliğini hiçbir zaman kaybetmeyen temel felsefesini anlamaya çalışmalıyız.

Bugüne ışık tutucak: Kongrede sunulacak bildiriler özellikle 1919-1938 yılları arasında yaşanan ve bugünün gelişmelerine de ışık tutan hadiseler hakkında bize yeni açılımlar kazandıracaktır. Bugünleri anlamak insanlığın geleceği adına ferahlatıcı bakış açılarına sahip olabilmek için tarihi iyi anlamak zorundayız. Günün meselelerine tarihi perspektifle bakmayı bugün her dönemde olduğundan daha önemli görüyoruz.

İçimiz kan ağlıyor: Atatürk'ün, 1922 yılında söylediği bir cümle varki ben de ayrıca tekrar etmek istiyorum: 'Biz hayat ve bağımsızlık için mücadele eden ve bu kanlı mücadele manzarası karşısında bütün medeniyet dünyasının hissis, seyirci kaldığını görmekle içi kan ağlayan insanlarız'. Bugünün gerçekleri gözönüne alındığında büyük anlamlar taşıyan bir cümledir. Maalesef bugün güç dengeleri mazlum ülkelere ağır faturalar çıkaracak şekilde bozulmuş, ülkeler kendi menfaatlerini insanlığın barış ve esenliğinden önde tutar hale gelmiştir.

Milli beraberlik vazgeçilmez: Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği bizim için vazgeçilmezdir. Kim bu değerlerimize kasteden bir hareket içerisine girerse milletimizin 70 milyon ferdini karşısında bulur. Milli kimliğimizi korumak, milli menfaatlerimizi her türlü hesabın üzerinde tutmak, milli hassasiyetlerimizi bölgesel güç dengelerine kurban etmemek, çağdaş dünyanın onurlu bir üyesi olmak ve evrensel değerleri özümseyerek çağdaş yaşam standartlarına kavuşmak istikbalimizi ve istiklalimizi birarada gözetebilmenin gereğidir.

Aramıza kimse giremez: 70 milyon elele, gönül gönüle verdik, medeniyet hedeflerimize doğru büyük bir aşk ve heyecanla koşuyoruz. En büyük gücümüz milletimizdir. Milletimizle aramıza kimse ama kimse giremez. Hiçbir hain niyet, hiçbir kirli girişim bugüne kadar milletimizin bu ortak heyecanını söndürmeyi başaramamıştır, asla da başaramayacaktır. Türkiye, cumhuriyet hedeflerini yakalamak için kararlı yürüyüşünü sürdürecek, demokratik gelişmesini engellemek isteyen bütün provakasyonları bertaraf edecektir. Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği cumhuriyetimizin temel değerlerini yaşatarak demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yüceltmeye, geliştirmeye devam edeceğiz."

Ermeni Atatürk araştırmacısı: 235 bilim adamının katıldığı Kongre 16 Kasım'da sona erecek. Kongrede Sofya'daki "Institute of Balkan Studies"in müdürü Agop Garabedyan, "Kemal Atatürk ve 1930-1938 Yılları Arasında Türk-Yunan İlişkileri" konulu bir konferans verecek. (Radikal)