Ergenekon'da savcılara dava, yerel mahkemede

ANKARA -  Ergenekon savcılarına yönelik tazminat davalarının direkt Yargıtaya açılması yönündeki girişim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararıyla engellendi. Kurul, adli mahkemeleri adres gösterdi. 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun gündemine gelen olay şöyle gelişti: Ergenekon davasında yargılanan Behiç Gürcihan’ın nişanlısı Fatma Sibel Yüksek ve gazeteci Müyesser Uğur özel görüşmelerinin Ergenekon iddianamesinde yer verildiği gerekçesiyle Ergenekon savcıları Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın aleyhinde ayrı ayrı manevi tazminat davası açtı. Hâkim ve savcılar için ilk derece mahkemesi Yargıtay olduğundan, Yüksek ve Uğur dava için Yargıtay’a başvurmuştu. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, davayı ‘kendi görev alanına girmediği gerekçesiyle’ reddetmişti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin kararını oyçokluğuyla onadı.
Kurulun gerekçesinde Anayasa ve Hakimler ve Savcılar Kanunu’na göre, hâkim ve savcıların aynı statüde olduğu, ancak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 573. maddesinde yalnızca hâkimlerin sorumlu olduğu hallerin belirlendiği, bu maddede savcılara yer verilmediği vurgulandı. Kurul, bu nedenle savcılar hakkında ‘genel hükümlere’ göre tazminat davası açılabileceğe hükmetti. (Radikal)