Ergenekon'un örgütlenme şeması

Ergenekon'un örgütlenme şeması
Ergenekon'un örgütlenme şeması
Savcıya göre kim hangi görevde?

 

 

 


İSTANBUL - Ergenekon Davası'nın savcısı Zekeriya Öz, Haziran 2007'de 'Ümraniye Soruşturması' olarak devraldığı soruşturmayı, ele geçirdiği belge ve dökümanlarla yürüttü. İlk belge, el bombalarının sahibi astsubay Oktay Yıldırım ile arkadaşı Muzaffer Tekin'in arşinden çıkan 'Lobi-Aralık 1999' başlıklı belgeydi. Bu belge, Ergenekon'un sivil örgütlenmesi olan 'Lobi'ye ilişkindi. 'Ergenekon'un Yeniden Yapılanması' adlı belge ise Veli Küçük ve Doğu Perinçek'te bulundu. Ve ayrıca diğer operasyonlarda, 'Devletin Yeniden Yapılanması', 'Devletin Yeniden Yapılanması İçin Öneriler', 'Derin Ergenekon', 'Birleşik Komün' ve 'Oluşum' gibi belgeler de bulundu.
Savcı Zekeriya Öz, Ümraniye Soruşturması'nı Ergekenok Operasyonu'na evriltirken, bu ve diğer belge ve dökümanlardan yola çıkarak kanıt topladı ve iz sürdü. Ergenekon İddianamesi'ni yazarken sanıkları, 'Ergenekon' ve 'Lobi' yapılanmasındaki rol dağıtımına göre suç isnat etti. Telefon görüşmeleri, yazışmalar ve tanık ifadeleri gibi gibi kanıtlar da bu yönde yorumlandı.
Savcı Öz'e göre Ergenekon'un dört temel belgesi ve içerikleri şöyle:

1 - Ergenekon'un Yeniden Yapılanması (Reorganizesi) 29 Ekim 1999
Bu döküman ilk olarak 2001 yılında eski gazeteci yeni haham Tuncay Güney'de ele geçirildi. Ardından Ergenekon Operasyonu kapsamında emekli tuğgeneral Veli Küçük ve İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'te de bulundu. Üzerinde 'Ergenekon Analiz, Yeni Yapılanma Yönetim ve Geliştirme Projesi, İstanbul, 29 Ekim 1999' yazıyor. Belge, 25 sayfa.
Güney'in 2001'deki polis ifadesine göre bu belge Küçük'ün talimatı üzerine 2001 yılında Bilecik'te Perinçek, altı yıl önce ölen İP'li Hasan Yalçın, dört yıl önce ölen İP'li emekli albay Suphi Karaman ve Deniz Bilge tarafından yazıldı.

Yedi bölümden oluşan belgede Ergenekon'ın hiyerarşik yapısı şöyle anlatılıyor: "Ergenekon, örgütün başkanına doğrudan bağlı dört daire komutanlığı ile iki sivil başkanlıktan oluşmalı. Toplam altı ünitenin komutan ve başkanlarının bir asistan, bir de bölüm uzmanından oluşan iki yardımcısı olmalı. Komutan ve başkanların yanındaki bölüm uzmanı, illegal faaliyetlerin yurtiçi ve yurtdışı hukuk platformunda legal gibi gösterilebilmesi düzenlemelerinden sorumlu olacak."
Yapılanma ise şöyle:
1- Ergenekon Başkanlığı
2- İstihbarat Dairesi Komutanlığı
3- İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Dairesi Komutanlığı
4- Operasyon Dairesi Komutanlığı
5- Finansman Daire Başkanılğı (Sivil)
6- Örgüt İçi Araştırma Dairesi Komutanlığı
7- Teori Tasarım ve Planlama Dairesi Başkanlığı (Sivil)

Belgede, komutanlar ve başkanların tanışmasında sakınca olmadığını, ünitelerdeki ajanların yalnızca kendi birimlerinki ajan ve yöneticileri tanıyabileceği, operasyonlar sırasında karşı istihbarat örgütlerine geçen, yakalanan ya da amaca aykırı hareket edenlerin öldürüleceği vurgulanıyor.
'Amaç' kısmında, "Bu çalışmanın amacı, TSK bünyesinde faaliyet gösteren Ergenekon'un reorganizasyonuna katkıda bulunabilmektir" yazıyor.

2- 'Lobi - Aralık/1999'

Bu, 25 sayfalık döküman Muzaffer Tekin, Sevgi Erenerol, Oktay Yıldırım, Erkut Ersoy, Doğu Perinçek ve Ümit Oğuztan'da bulundu. Tuncay Güney, dökümanın Veli Küçük'ün talimatıyla Güney, Perinçek, Oğuztan ve Adnan Akfırat tarafından yazıldığını öne sürüyor.
Belgeye göre Lobi, "TSK bünyesinde faaliyet gösteren Ergenekon'a bağlı olarak, sivil unsurların örgütlenmesi" diye açıklanıyor. Lobi dokuz departmandan oluşuyor. Bu departmanlar şöyle açıklanıyor:
"Departmanlar Ergenekon tarafından örgütün merkez üyeliğine atanmış güvenilir, beş sivil yöneticiye doğrudan bağlı olarak yönetilecek. Sivil yönetici personelin Ergenekon ile teması, atanmış ve güvenilir iki sivil personelle sağlanacak. Departman başkanları merkezdeki beş yönetici tarafından seçilecek ve yönlendirilecek."
Bu dokuz deportman şunlar:
* Merkez
* Araştırma ve Bilgi Toplama
* Analiz ve Değerlendirme
* Finans ve Ticaret
* Kültür ve Bilim
* Teori ve Senaryo
* İleşitim ve Propaganda
* Hukuk
* Uluslararası ilişkiler

* Belgenin 'Politita' başlıklı bölümünde şöyle deniyor: "Sivil toplum örgütlerinin ulusal çıkarlara uygun tepkisel eylemlerde bulunması sağlanacak, kitlesel tepkiler organize edilerek kortrolde tutulması sağlanacak. İşlev ve misyonunu tamamlamış çeşitli işçi sendikalarının, sivil toplum örgütlerinden etkilenmeleri sağlanarak, mevcut sendikaların tepkisel ve kitlesel eylemleri, endirekt metotlarla yönlendirilmesi sağlanacak.
* "Lobi prenbip olarak hiç bir girişim ve eylemin için yer almamalı, tümüyle yasal düzenleme içinde hareket etmeli, toplumsal prensiplere saygılı olmalı, örnek bir sivil toplum kuruluş olarak, siyasetten tümüyle uzak faaliyet gsötermeli. Mevcut üyeleri dışındaki kadroları, ilişkide bulunacağı kişiler, kurum ve kuruluşlar lobinin bağlı bulunduğu merkez hakkında bilgi sahibi olmamalı"
* Hedefleri ise şöyle: ticari şirketler aracılııyla güç kazanmak, kuracağı vakıfla ekonomik gücünü arttırmak, sendikaları ve güçlü holdingleri kontrol altına almak, insan kaynaklarına dayalı şirketler kurarak kadrolaşmak, güvenlik şirketi kurmak, yeni mafya grupları oluştrumak, medya yaratmak, para akışını ele geçirebilmek için naylon dini vakıflar açmak, kimsayal silah üretimine geçmek, bu silahları satarak gelin elde etmek, hackerlerden yararlanmak...

3 - Devletin Yeniden Yapılanması - 25 Kasım 1999

Bu döküman Güney ve Perinçek'te bulundu. Güney'in iddiasına göre Perinçek'in yazdğı bu 11 sayfalık dökümanda, 'Devletin Yeniden Yapılanması İçin 3 Görev' başlığında şu ifadeler var:
TC'nin devlet egemenliği ve bağımsız karar mekanizmasını yeniden örgütlemek ve halka dayandırmak; TSK'nin dünya merkezlerinden bağımsız yaptırım gücüne kavuşabilmesi için bağımsız özel savaş, bağımsız ulusal istihbarat teşkilatı gerektiği, ayrıca ulasal savunma sanayi inşası; ilk iki maddenin gereği olarak Atatürk'ün bölge merkezli dış politikasının canlandırılması."
'Cumhuriyet Devrimi Hükümeti İçin Seferberlik' başlığı altındaysa, "Cumhuriyet devrimi hükümetinin kaçınılmaz olduğu, bu hedefe ulaşmak yerine ideolojik hegemonya ve halk örgütlenmesinin gerçekleşmesi gerektiği" belirtiliyor. 'Medya Araçlarının Örgütlenmesi' başlığı alıtnda da "Cumhuriyetin idelojik hegemonyası ve kamuoyuna önderlik etmesi için gazete, televizyon, radyo ve dergilerin örgütlenmesi" öneriliyor. 'Kitlelerin örgütlenmesi' başlığı altında işçi ve memur sendikaları, esnaf, sanatkar, tabip, mühendis, mimar ve avukat odaları hedef alınınırken; ADD, ÇYDD ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği gibi kuruluşlar da önemseniyor.

4 - Devletin Yeniden Yapılanması İçin Öneriler (Master Plan Ön Çalışması)
Soruşturma sürecinde ölen Kuddisi Okkır yazdı. Döküman Okkır'ın yanı sıra Muzaffer Tekin ve Mehmet Zekeriya Öztürk'te bulundu. Okkır, ifadesinde, belgeyi 'bir siyasi parti yapılanması önerisi' olarak kaleme aldığını söyledi. İddianamede, Okkır'ı bu belgeyi kaleme alırken, 'Devletin Yeniden Yapılanması' belgesinden esinlenildiği belirtiliyor. Belge şu içeriği sahip:
* Dokuzuncu sayfada 'Yapılanma için model önerisi' sunuluyor. Yeni yapılanma 'Görünenler' ve 'Görünmeyenler' şeklinde ayrılmalı.
* Görünmeyenler bölümünde teşkilata lojistik destekleyecek ticari, teknolojik, eğitimsel, kolluk kuvvetleri bulunmalı; teşkilat sivil toplum kuruluşu olarak dernek ve şubeleri şeklinde örgütlenmeli, ticaretler zinciri şeklinde yapılanmalı.
* Görünmeyenler yapılanması Planlama ve Yürütme Grubu ve ona bağlı 'Alt Birimler' şeklinde oluşturulmalı. İç tüzüğün hazırlanmalı, ödül ve ceza sistemleri konmalı
* Planlama Yürütme Kurulu (PYK) teşkilatın en üst birimi olarak, devletin ve milletin bekasından, yurt içi ve dışında milli hak ve menfaatlerin savunulmasından, devlet politikalarının belirlenmesinden, dünya devletleri arasında ticari, kültürel ve teknolojik güç olarak öne çıkabilmesi için gerekli çalışmalardan sorumlu olacak
* PYK'nin alt birimileri olacak. Alt birim üye ve temsilcilerinin isimleri gizli olacak; kod isim kullanacaklar; toplantıları gizli yapılacak. Üyeler toplu seyahat etmemeli
* Belgede; yargı, emniyet, sağlık, istihbarat, ordu, mafya, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, kooperatifleri, medya, cami ve tarikatlara sızılması gerektiği kaydediliyor.


  http://www.radikal.com.tr/89050789050711

  YORUMLAR
  (11 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  Vah Halimize - 3w3love

  Eğer sayın savcı 1960'lardan beri süregelen failimeçhullerin , darbelerin , yolsuzlukların , siyasi karışıklıkların tek sebebinin bu birkaç kişi olduğunu düşünüyorsa vah halimize. Asıl suçlular dışarda sayın savcı. İşin en kötü yanı yeni oluşan ergenekon kimlerin ergenekon'u olacak Fethullah Gülen'in mi???

  VAH Kİ VAH - tuvailbey

  Koskaca dünyaya tek başına yıkılmadan ayak uydurup bunca nüfüs artışına rağmen gelişen Türkiye okyanusunda birkaç aykırı suyosununu böylesine büyütmek kime ne sağlar.Neticedevletin müsamahası istismar edilmiş.Tavşan dağa küstü dağın haberi yok.

  Safsata - Yakup Cemil

  Böyle bir yapılanma safsafatadan ibaret. Kuddusi Okkır ı maddi destek diye yakaladılar. Adamın cenazesi gazeteciler tarafından toplanan parayla kaldırıldı. 28 şubatta neden uyarı geldi Askeriyeden. Dönemin Başbakanın Necmettin Erbakan Efendi şıhlara şeyhlere yemek verdi (o zamanda Bunu ergenekon gibi bir örgüt mü yaptırttı) , Sivas olayında yakılan madımak otelinin önündeki Topluluk yerel halktı ve hepside şeriatçıydı (bunlarıda mı öyle bir örgüt yaptırttı). Safsatalar dan başka bir şey değil. Zaten potansiyel suçluluları bul at çamuru yapışmasada izi kalacaktır.

  acaba - xhüseyin

  son darbeyı yapan sayın kenan evren bu gün bodrum da denize nazır resim yapıyor bir gün gidecem ve kendisine soracam yaw paşam siz darbe yaparken bu kadar ayrıntıyı düşündünüzmü ?YOKSA BU ERKENEKONCULAR SİZDE Mİ TÜYO ALDILAR

  umut etmek - bedirxanek

  türkiye demokrasisi büyük bir sınavdan geçiyor bunlar bir ülkenin temelinde yuvalanmışsa tabi ki halk tramvalar geçirecek. sokaklara dalıp linçler gerçekleştirecek,bayrak yakıldı diyerek insanlar galiyana getirilecek oda olmadı gözönündeki bazı insanlar öldürülecek oda olmadı kendileriinden öldürecekler çünkü onların varolma sebebleri bu. umuyorum bu sınav verilecek demokrasi hukuk insan hakları ve doğruluk kazanacaktır.

  darbe fabrikası değil - frodyaclodin

  Belki kapitalist mantıkla yaklaşmak ile ilgili görünen şahışlar bir takım arge çalışmaları sonucu darbe fabrikasında üretilen garantili darbe ürünlerinin pazarlamasını yapmıyorlar. Darbe ortamı için Heer koldan saldırıyorlar. Bu kadarcık mı denilen kişilerin suikast listeleri kabarık. bu listedeki isimlerden birkaçının bile öldürülmesi infial ortamı için yeterli. Askeri kanatta da destekçilerinin 6 kişi olmadığı iddianameye kenarından bakan herkesin maluımu. Örgüt Asker merkezli zaten. bu ülke ded derin devletin varlığından hiç şüphe yok. Telefon konuşmaları ve bombalama eylemlerinde tsk mühimmatının kullanılması tarafsız olan için yeterli delildir. Bence asıl soru bu milletin suikast timlerine destek olup olmayacaklarıdır.

  bunun adi temiz eller yani... - bensenonlar

  Yani derin devlet bu kadro muymus? Cokta derin tipler degiller ama... Susurlukta kaza yapanlar yok iclerinde... Darbe planliyorlar ama askeri kanatta hepi topu 6 kisi var?!. Catlilar, yesiller, JITEM, Semdinli meseleleriye baska bir kol ilgileniyor herhalde..? Garip, cok garip...