Erişim artıyor, eşitsizlik aynı

Erişim artıyor, eşitsizlik aynı
Erişim artıyor, eşitsizlik aynı
Türkiye'de eğitime erişim artıyor ama iller arasındaki eğitim eşitsizliği devam ediyor. Geçen yıl 5 yaşındaki çocukların yüzde 22'si rapor aldı.
Haber: UMAY AKTAŞ SALMAN - umay.aktas@radikal.com.tr / Arşivi

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) 2012 ‘Eğitim İzleme Raporu’nu açıkladı. 4+4+4’ün uygulanmaya başladığı 2012-2013 eğitim yılında, 5 yaşındaki çocukların yüzde 14’ü ilkokula başladı. İkili öğretim yapan okulların sayısı arttı. Önceki yıl yüzde 15,3 oranında ikili eğtimin yapıldığı genel ve mesleki ortaöğretimde bu oran geçen yıl yüzde 18,8’e çıktı. Eğitime erişim artıyor ama iller arasındaki eğitim eşitsizliğinde bir değişme yok.
Raporda eğitime erişimin önemsendiği kadar kalite ve eşitsizliğin giderilmesinin önemsenmediği de vurgulandı. Raporda şu verilere yer verildi:
4 yaş grubu okullulaşma oranı bir önçeki yıla göre yüzde 13.3’lük artışla yüzde 35,6’ya, 3 yaş okullulaşma oranı 1,6 puanlık artışla yüzde 7,3’e yükseldi. 5 yaş grubunun okullulaşma
oranı yüzde 74.

5 yaşında olup ilkokul çağında bulunan öğrencilerin yüzde 22’si rapor alarak okula başlamayı bir yıl erteledi.
İlköğretimde net okullulaşma oranı 2011-2012’de yüzde 98,67 iken, 2012-2013’te yüzde 98,86 olarak kaydedildi.
Ortaöğretimde net okullulaşma oranı 2011-2012’de yüzde 67,37 iken, 2012-2013’te yüzde 70,6’ya ulaştı.
Okullulaşma oranı artarken ‘eğitime katılımda’ iller arası eşitsizlikler sürüyor. Örneğin, Hakkâri’de yüzde 36-72 ay yaş grubu için okullulaşma oranı yüzde 16,19, Ağrı’da yüzde 19,86 iken Edirne, Çanakkale ve Denizli’de bu oran yüzde 40’lara çıkıyor.En düşük okullulaşma oranları sırasıyla Ağrı, Muş, Van, Bitlis, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt ve Mardin. En yüksek okullulaşma oranları ise önceki yıl olduğu gibi Rize, Bolu ve Bilecik’te.
2012-2013 eğitim-öğretim döneminde kızların yüzde 69,31’i, erkeklerin ise yüzde 70,77’si okullulaştı.
Okullulaşma oranının düşük olduğu illerde kız ve erkek okullulaşma oranları arasındaki fark açılıyor. Örneğin Ağrı’da kızların yüzde 30,59’u, erkeklerin ise yüzde 39,91’i okullulaştı.
2002 - 2003 eğitim-öğretim yılında 31 bin 49 özel gereksinimli çocuk genel eğitim sınıflarında kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim görmekteyken, bu sayı 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 161 bin 295’e çıktı. 

Servislerde pazarlık dönemi

İstanbul ’da okul servis ücretlerinde serbest piyasa uygulamasına geçildi. Bu yıl servis taşıma ücretleri veli ile taşımacılar arasında pazarlık usulü belirlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde yapılan toplantıda servis taşıma ücretlerinde tavan fiyatları belirlendi. Belediyeden yapılan açıklamada “Bu yıl ilk defa veliler servis taşımacıları ile pazarlık usulü öğrenci taşıma fiyatını belirleyebilecekler” denildi. Açıklamada şunlar dile getirildi: “Bu çalışmayla, veliler kendi servis aracını konfor, güvenlik ve ücret yönünden seçebilecek.Velilere okulda stant kuracak taşımacı esnaf ve şirketlerle pazarlık yapma hakkı getirildi. Taşıma sözleşmeleri sadece veliler ile taşımacılar arasında yapılacak.” Büyükşehir Belediyesi okul servislerinin en kısa mesafe ücretini 140 lira olarak belirlerken, en uzun mesafe ücretini 25 kilometreyi baz alıp 345 lira olarak belirlendi. 25 kilometre sonrası her kilometre artışı için ise 3 lira fiyat tespit edildi. 

Kaos yaratır
İstanbul Taşımacılar Birliği Başkanı Hakan Orduhan, kararın kaos yaratacağını söyledi. “Önüne gelen servisçi okul önlerinde öğrenci kapmaya çalışacak” diyen Orduhanşunları kaydetti: “Bundan 10 yıl önce bu durum nedeni ile cinayetler oldu. Her şeyden önce denetim ortadan kalkacak. Muhatap kim belli değil. Veli, servisçi ile idare arasında sıkışacak.”

 

Servis ücretleri (TL)

0-1 km arası 140,00
1-3 km arası 155,00
3-5 km arası 165,00
5-7 km arası 170,00
7-9 km arası 180,00
9-11 km arası 220,00
11-13 km arası 250,00
13-15 km arası 270,00
15-17 km arası 280,00
17-19 km arası 300,00
19-21 km arası 320,00
21-23 km arası 340,00
23-25 km arası 345,00