Erkek hemşire yasalaştı

Hemşire olabilmek için kadın olma şartı kaldırılarak, erkeklere de hemşirelik yolu açıldı. TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edilen yasa teklifine göre...

ANKARA - Hemşire olabilmek için kadın olma şartı kaldırılarak, erkeklere de hemşirelik yolu açıldı. TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edilen yasa teklifine göre, üniversitelerin hemşirelikle ilgili eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığı'nca tescil edilenlerle öğrenimlerini yurtdışında hemşirelikle ilgili devlet tarafından tanınan bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları bakanlıkça tescil edilenler, hemşire olabilecek. Türkiye'de hemşirelik mesleğini, 'hemşire' unvanı kazanmış Türk vatandaşlarından başkası yapamayacak. Hemşireler; tabip tarafından yazılı olarak verilen tedavileri uygulamakla görevli ve yetkili olacak. Hemşireler ayrıca, aile hekimliği uygulamasına ilişkin görevleri yerine getirecek.