Eruygur'dan çıkan belge: Darbeci kadrolaşma sürüyor

Eruygur'dan çıkan belge: Darbeci kadrolaşma sürüyor
Eruygur'dan çıkan belge: Darbeci kadrolaşma sürüyor

Eruygur darbe girişimiyle ilgili evraka ulaşmış.

İSTANBUL - Emekli Orgeneral Şener Eruygur’da ele geçirilen 15 sayfadan oluşan ve ‘Başarılamayan bir darbe planı ve bugüne yansımaları’ adını taşıyan belge dikkat çekici. İlgili bir makama hitaben ayrıntılı bir şekilde bilgi mahiyetinde yazılan metinde konusu darbe planının baş aktörünün Eruygur olduğu belirterek, planlar dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök tarafından öğrenilince başarısızlığa uğratıldığı anlatılıyor.
Metni yazan kişinin darbe planlarını ayrıntılı bildiği anlaşılıyor. Darbe planları ile ilgili hazırlanan power point sunumlarında gizliliğin korunabilmesi için kodlanarak hazırlandığı ancak dikkatli bir inceleme sonucu bu kodların yüzde 95’nin çözüldüğünün belirtiliyor. Metnin devamında ‘dikkat çeken hususlar’ başlığı altında, şu bulgiler yer aldı:  “Bu sadece askerlerin planladığı bir girişim değil sivillerle ortaklaşa yürütülen bir girişimdir. Darbeci ekip dağıtılsa bile hareketi sürdürecek ... 

Darbeci vekiller de var
Genelkurmay Başkanı Özkök tarafından girişim önlendiğine göre, hareketi devam ettirmek üzere yapılan kadrolaşma bugün devam etmektedir. Çünkü Özkök herhangi bir tasfiye yapmamıştır. Harekete katılan milletvekilleri de vardır. Özellikle AKP’den ayrılanlar mercek altına alınmalıdır. AKP’yi parçalamak için milletvekilleri teknik takip (telekulak - dinleme) altındadır. TSK artık eski TSK değildir. Darbe konusunda daha önceki yıllarda olduğu gibi birlik beraberlik sağlanamamıştır. Sivil idarede mülki amirler dahil tasfiye planlandığından, daha önce kamuoyuna yansıyan fişleme faaliyetlerinin ne maksatla yapıldığı daha iyi anlaşılmıştır. YÖK ve üniversiteler ile sendika merkezli hareketlerin girişimle ilişkisi araştırılmalıdır.  İç tepkilerin kontrol altına alınabilmesi için, darbe hareketinin milliyetçilik tabanı üzerine bina edilmesi planlanmıştır. Kurulacak alternatif partinin başına N. Kemal Zeybek, A.Vefik Alp veya Ümit Özdağ’ın geçirilmesi  planlanmıştır.  Darbe girişimi, birinci derecede Eruygur’un, ikinci derecede Tolon’un önünün açılmasına hizmet etmektedir. Başbakan Erodoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasının önlenmesi darbe girişiminin temel argumanlarından biri olarak kullanılmaktadır. Darbe planlaması diğer kuvvet komutanlıkları ile koordineli olmakla birlikte esas itibarıyla Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yapılmıştır. Orgeneral Aytaç Yalman’ın kararsızlığı, Orgeneral İbrahim Fırtına’nın tarafsızlığı, 1. ve 2. Ordu Komutanlıkları’nın karşı olmalarının belirgin olması, konunun geniş zeminde tartışıldığını ve koordine edildiğini göstermektedir.”