'Eş durumu'na ihtiyaç kıstası

Milli Eğitim, bakanlıklardan öğretmen eşleri atamasında işbirliği istedi. Özür durumundan öğretmen atamasında ilkeler değişti. Norm kadro açığı olmayışı gibi nedenlerle yer değiştirmesi yapılamayanlar, ücretsiz izinli sayılmayı talep edebilecek.

ANKARA- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özür durumu nedeniyle yapılan atamalarda da sistem değişikliğine gitti. Bundan sonra yer değiştirme atamaları, norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına doğrudan yapılacak. Alanında açık bulunmaması veya hizmet puanı yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayanlar ücretsiz izinli sayılacak.
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, tüm bakanlıklara 'Eşi Öğretmen Olan Personel Atamaları' konulu yazı gönderdi. Çelik'in yazısında, her yıl yaklaşık 30 bin öğretmenin yer değiştirdiği, yer değiştirmelerin yüzde 90'a varan kısmının da eş durumundan kaynaklandığı hatırlatıldı. Yazıya göre, ihtiyaç bulunmasa da, aile bütünlüğünün korunması ilkesinden yola çıkılarak, sonradan dağıtılmak üzere il ya da ilçe Milli Eğitim müdürlüğü emrine atamalar yapılıyor. Ataması okullara değil, Milli Eğitim emrine yapılan öğretmenlerden birçoğu da ihtiyaç oluşmaması nedeniyle atıl olarak bekliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı diğer bakanlıklara, bu durumdaki öğretmenlerden yararlanmak istediğini belirterek şu talepte bulunuyor:
"Eşi öğretmen olan personelin atama işlemleri, bakanlıklara gönderilen 'alanlar bazında öğretmen ihtiyacı bulunan iller' listesinden planlanmalı ya da MEB'le bu konuda koordinasyon sağlanmalı."
'Öğretmene göre planlayın'
Yazıda, bundan böyle 'özür' (ya da eş) durumundan il ve ilçe milli eğitim emrine öğretmen ataması yapılmayacağı bilgisi de veriliyor. Atamalar norm kadro açığı bulunan kurumlara doğrudan yapılacak, alanında açık bulunmaması veya hizmet puanı yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayanların ise aylıksız izinli sayılmaları istenebilecek.
Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, Danıştay'a iptal davası açılan 'Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine' dayanarak yapılan uygulamanın haksız ve adaletsiz olduğunu düşünüyor. Dinçer, eş durumuna dayalı tayinlerin aile birliğinin korunması açısından anayasal hak olduğunu hatırlattı ve şöyle devam etti: "Kazanılmış haklar ortadan kaldırılıyor. 'Eşinin görev süresince ücretsiz izinli kal' demek doğru bir yaklaşım değildir. Evlenmeleri suç mu? Okul havuzunda tutulup, üceretleri verilebilir. Sendika olarak biz bu tutuma direniriz."Nasıl işleyecek?
Örneğin Kars'ta görev yapan biyoloji öğretmeni 'eş durumu' nedeniyle Ankara'ya atamasını istedi. Mevcut sistemde bu öğretmen il ya da ilçe milli eğitimin emrine veriliyordu. Milli Eğitim Müdürlüğü de biyoloji öğretmen açığı bulunan bir okula atamasını yapıyordu. Biyolojide açık yoksa Milli Eğitim Müdürlüğü'nde oluşturulan havuzda ataması yapılana kadar bekliyor, bu sürede de maaşını alabiliyordu. Yeni sisteme göre, Kars'taki biyoloji öğretmeni Ankara'da bu alanda açığı olan okula hizmet puanı dikkate alınarak doğrudan atanacak.
Eğer istediği yerde biyoloji öğretmen açığı yoksa, hizmet puanı tutmuyorsa, ya da ataması yapılan okula gitmek istemiyorsa Bakanlıkca ücretsiz izinli sayılabilecek.