Eş, parasız gelemez!

Para da gönderdi ama...
Evi terk eden eşine boşanma davası açmak için 'Geri dön' çağrısı yapan eş, yolculuk için bir miktar para da gönderdi. Evi terk eden eş ise yeterli para gönderilmediği gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Mahkeme çifti boşadı.
Konaklamayı da unutma
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise kararı bozdu: "Geri dön" diyen eş, boşanmak istediği eşine çocuklara da yetecek kadar gidiş-dönüş parası ve bir gecelik konaklama parası göndermeli.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Yargıtay evini terk eden eşinden boşanabilmek için noter kanalıyla 'Geri dön' ihtarı çeken kocayı üzdü: 'Boşanabilmek için sadece ihtar çekmek yetmez, kendisini terk eden eşiyle çocuklarına yeterli miktarda gidiş-dönüş parası ve en az bir gecelik konaklama parası göndermesi de şart."
Yerel mahkeme, bir kocanın evden ayrılan eşine noter kanalıyla yaptığı 'Geri dön' çağrısını boşanmak için yeterli saydı. Bunun üzerine boşanılan eş Yargıtay'a başvurarak kendisine konutta teslim edilmek üzere gönderilen yol giderinin yeterli olmadığını iddia etti. Davayı ele alan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de kadına hak vererek boşanmaya hükmeden mahkeme kararını bozdu.
Emsal olacak
'Eve dön' ihtarı alan ancak kendisine gönderilen paranın yetersiz olması nedeniyle dönmeyen, duruşmaya katılmayan eşe destek veren karar 'terk' nedeniyle açılan davalara da emsal olacak.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin bozma gerekçesini şöyle açıkladı: "Türk Medeni Kanunu'nun 164. maddesi uyarınca terk hukuki sebebine dayanılarak açılacak boşanma davasında konutta ödemeli olarak gönderilen yol giderinin miktar itibarıyla davalı ve müşterek çocuğun gidiş-dönüş ve asgari bir gece konaklama giderlerini karşılamalıdır. Boşanma davasında hâkim dava şartı olan bu yönleri resen araştırır. Davalıya gönderilen yol gideri yetersiz olduğundan ihtar hukuki sonuç doğurmaz. Yazılı biçimde boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır."
Mahkemeler hesaplayacak
Dairenin oybirliğiyle aldığı bu karardan sonra mahkemelerin 'terk' nedeniyle boşanmaya karar verebilmesi için eve dönmesi istenen eşe yeterli miktarda para gönderilip gönderilmediğini kuruşuna kadar hesaplamaları gerekecek. Bu paranın yetersiz olduğu sonucuna ulaşılması halinde 'ihtara rağmen evine dönmemiş' denilerek boşanma kararı verilemeyecek.