Esenyurt'ta yeni imar krizi

Esenyurt'ta yeni imar krizi
Esenyurt'ta yeni imar krizi
Büyükşehir Belediye meclisi Esenyurt için yeni imar planlarını CHP'nin itirazlarına rağmen bu akşam onayladı. CHP grubu 'yargıya aykırı, iptal edilecek ve mağduriyetlere çözüm olmayacak' diyerek oturma eylemine başladı

Radikal.com.tr - Esenyurt’ta yılan hikayesine dönen imar problemine bir yenisi eklendi. Bu akşamüstü ‘Esenyurt TEM Güneyi 5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’ CHP grubunun itirazlarına rağmen Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylandı.

Planda CHP’lilerin itiraz ettiği noktalar arasında emsallerin planlama kriterlerine uyulmadan yükseltilmesi ve şu ana kadar emsalleri delerek yükselen binalara, daha önce verilen yargı kararına rağmen af getirilmesi var.

CHP GRUBU OTURMA EYLEMİ BAŞLATACAK

CHP grubu bu planın da iptal edileceğini ve mağduriyetleri gidermeyeceğini söyleyerek Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oturma eylemine başlayacak.

CHP İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, plan değişikliğini şöyle yorumladı:
‘’2008’de mahkemenin iptal ettiği plan, bugün yangından mal kaçırır gibi geçirilen yeni planla aklanmaya çalışıyor. Dün gece 1’de geldi öneri, operasyonla meclise sevk ettiler. Daha önce yasadışı verilen ruhsatları meşrulaştıran maddeler var, bunlar için ‘kazanılmış haktır’ diyor. ‘Plan bölgesinde başka arazi bul satın alıp belediyeye terk et’ diyor. Burada 11 – 14 emsale göre yapılmış yerler var. Tüm inisiyatif en başta bu sorunlara sebep olan belediyeye veriliyor, yani kuzu kurda teslim ediliyor. Ayrıca heyelan bölgesi olan Kıraç’ta maksimum yükseklik 30.5 metreye çıkartılıyor. Bu planın da mahkemeden jet hızıyla iptal edileceğinden şüphe yok.’’

Onaylanan planın tartışmalı maddeleri şöyle:

* Planın onay tarihinden önce ruhsat alınarak inşaatına başlanan ve yapı denetim işlemleri kamu kurumlarınca üstlenilmiş yapıların ruhsatta belirtilen yapılaşma hakları korunacak

*Plan sınırları dahilinde bu plana göre yapılacak olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenen emsal değerine karşılık gelen emsal alanı diğer parsellerdeki boş alanlara transfer edilebilecek. Emsal alanı transfer edilecek boş parseller, ilgili kurum lehine bedelsiz olarak devredilecek.

*Nüfus yoğunluğuna göre emsaller 1 ile 2.50 arasında değişiyor. Parseller birleşerek büyüklüğü 20 bin m2’ye ulaşırsa yapılaşma hakkı %20 artırılacak yani 3 emsale çıkacak.