Eşini öldürmeye kalkanların çoğu kadın

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nce yapılan 'Türkiye'de Ev Cinayetleri Araştırması'na göre, 'eşe yönelik' cinayet ve cinayet girişimlerinin yüzde 52'si kadın, yüzde 32'si erkekler tarafından gerçekleştirildi.Genel Müdürlük son zamanlarda basında sıkça yer alan aile içi cinayetler üzerine harekete geçti. 134 ağır ceza mahkemesinin 2005-2008 arası kayıtları tarandı. Aile içi cinayet sayısı 2005’te 216 iken, 2008’de 255 oldu. Diğer sonuçlar şöyle:

SANIKLARIN ÇOĞU ERKEK: Aile içi cinayet vakalarında sanıkların yüzde 84’ü erkek, yüzde 16’sı kadın. Maktullerin yüzde 57.5’i erkek, yüzde 42.5’i kadın.

EN ÇOK EŞE SALDIRI: Maktullerin yüzde 37’si eşi, yüzde 20.53’ü kardeşi, yüzde 17.65’i anne-babası, yüzde 10.45’i çocuğu, yüzde 8.47’si akrabası, 4.07’si eşinin akrabası, 1.52’si ise damat/gelini tarafından öldürüldü.

EN ÇOK EGE’DE: Aile içi cinayetler ve cinayet girişimi olaylarında Ege ilk sırada. Onu Akdeniz ile Ankara, Konya ve Karaman’ın içinde bulunduğu bölge takip ediyor. Aile içi cinayetler sanılanın aksine Doğu’da daha az. En az görüldüğü bölge Kuzeydoğu Anadolu.

KADINLAR: İstanbul ve Doğu Karadeniz’de kadınlar, Doğu Marmara ve Güneydoğu Anadolu’da erkekler daha fazla aile içi cinayet ve girişimine karıştı.

RİSKLİ YAŞ 25-44, EĞİTİMSİZLİK DİKKAT ÇEKİCİ: Sanıkların yarısından fazlasını 25-44 yaş arası kişiler oluşturdu. 65 yaş üstünde bu oran 5.60’a, 18 yaş altında 3.76’ya düşüyor. Failler arasında okuryazar olup ilköğretimi bitirmeyenler ağırlıkta. İlkokul mezunları ikinci, lise mezunları ise üçüncü sırada.

ÖNCE ÖFKE, SONRA PARA, SONRA ALDATMA: Saldırı nedenlerinin başında (yüzde 47.67) ev içi tartışma geliyor. Bunu 19.34 ile miras, arazi, para, 10.54 ile aldatma, namus, 7.49 ile ayrılığı kabullenememe, 5.18 ile ruhsal rahatsızlık, 4.15 ile alkol, 3.94 ile saldırı, 1.99 ile gayrimeşru çocuk, 0.86 ile cinsel taciz izliyor.

‘ARTIŞ YOK’: Türkiye’de aile içi cinayet işleme oranının yüz binde 2 olduğu, yıllara göre bakıldığında durağan bir yapı sergileyen cinayetlerde özel bir artış da görülmediği sonucuna varıldı. (Radikal)