'Eşitlik çağdaşlıktır'

Uluslararası Hukukçu Kadınlar Federasyonu Genişletilmiş Konsey Toplantısı dün The Marmara Oteli'nde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün katılımıyla başladı.

İSTANBUL - Uluslararası Hukukçu Kadınlar Federasyonu Genişletilmiş Konsey Toplantısı dün The Marmara Oteli'nde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün katılımıyla başladı. Türk Hukukçu Kadınlar Derneği'nin ev sahipliği ile düzenlenen konsey toplantısında bu yıl 'İnsan Ticareti Özellikle Kadın ve Genç Kız Ticareti' ele alınıyor.
Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Sezer, tüm ilerlemelere karşın kadınların eğitim ve sağlık başta olmak üzere yaşamın pek çok alanında erkeklerin sahip olduğu koşullara ulaşmakta zorlandığını söyledi. Sezer renk, ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların eşit haklara sahip olduğu düşüncesinin çağdaş uygarlığın temeli olduğunu vurguladı. Sezer, "Bu kapsamda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, insan hakları konusunda gelinen düzeyin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır" dedi.
'Kıvanç verici'
Sezer, Türkiye'nin kadın hakları düzeyi diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında
'kıvanç verici' olduğunu dile getirdi. Kadın hakları konusunda Cumhuriyet'in kazanımlarına
da yer veren Sezer, "Cumhuriyet ve kadın hakları arasında yakın bir bağ vardır" dedi.
Adalet Bakanı Türk ise dünyada gelir adaletsizliği, zengin ve fakir arasındaki gelir uçurumundan kaynaklanan insan hakları ihlallerinin yaşandığını ve bu ihlallerin başında da insan özellikle de kadın ticareti geldiğine dikkat çekti. Uluslararası Hukukçu Kadınlar Federasyonu'nun Genişletilmiş Konsey Toplantısı 4 Eylül'e kadar sürecek.