Eski devirde şehir eşkıyalığı

Değişim için sesini yükseltenler, her zaman gerçekten iyileşme istemez. İki örnek: Patrona Halil ve Kabakçı Mustafa.
Haber: AVNİ ÖZGÜREL / Arşivi

Şimdilerde büyük kentlerde medyanın dikkatinin yoğun olduğu semt ve alanlarda yapılan gösteriler, şiddet moda... Yüzleri bezlerle örtülü, elleri taşlı sopalı, geçtikleri yeri yakıp yıkmaya eğilimli genç insanların peş peşe 'eylemlerine' alıştık.
Neyse ki şu ara toplum olarak 'itidal' dönemimizdeyiz. Yani sergilenen tablonun kışkırtıcı karakterini fark ediyoruz. Belli ki basın da ya aklını başına aldı bu tür oyunlara prim vermemek gerektiğini idrak etti; ya da materyalist bir bakışla- şu ara 'egemenlerin' işine gelmiyor olayları büyütmek... Örneğin geçtiğimiz haftalarda Fatih Camii avlusunda yaşanan 'gösteri'nin Necmeddin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde yaşandığını düşünün kaç kişi 'provokasyon' der geçerdi, TV kanalları olayı nasıl yansıtır, ertesi gün büyük gazeteler ne tür başlıklar atarlardı? Keza PKK yanlılarının estirdiği terör havası nasıl sunulurdu kamuoyuna...
Patrona Halil dönemi
Köyden kopup İstanbul'a göç etmiş, işsiz güçsüz, 'erazil-ü esafil' (=aşağılıklar ve reziller) denilen serseri takımının sebep olduğu ilk patırtıydı Patrona Halil isyanı. Bunlar 1730 yılının 28 Eylül günü gemi azıya alıp ayaklanana kadar, günümüzün hırsız çeteleri ya da kapkaççılarına benzer türden asayişi bozmakla sınırlı varlık gösterirlerdi. Gerçek o ki Sultan 3. Ahmed'in güvenlik konusundaki umursamazlığının kentte dirlik ve düzeni sağlamakla görevli aseslere kadar her kademeye sirayet etmiş olmasından kaynaklanan başıboşluktan yararlanıyorlardı.
Bu dönemde ahalinin padişahtan soğumasına sebep olan bir olay da Osmanlı açısından 'milli mesele' addedilen Tebriz'de yaşananlardı. Herkesin imparatorluğun ayrılmaz parçası gördüğü kente Safeviler saldırdığında savunma sorumluluğunu üstlenmiş Çavuşbaşı çatışmaya girmeyip 70-80 bin askerle şehri terk etmişti ve Safeviler korumasız halkı kılıçtan geçirmişti. Bu haberin şokunu yaşıyordu İstanbullular. Ancak daha vahimi Sultan 3. Ahmed'in bu olay üzerine hemen sefer kararı almakla birlikte Üsküdar'a geçtikten sonra 57 gün süreyle orada oyalanması halk arasında Tebriz'in padişahın gizli bir hatt-ı hümayunuyla gözden çıkarıldığı dedikodusunun yayılmasına neden oldu. Bu hoşnutsuzluk ortamında patladı Patrona Halil isyanı.
Halil adında serseri takımından bir hamam tellağı etrafına topladığı yandaşlarıyla ayaklandı ve Allah'a emanet kenti bir günde ele geçirdi. Önce çevresinde beş-on kişi varken sağa sola gönderdiği haberlerle onu işiten bütün işsiz güçsüzlerin iştirakiyle 3 bini bulmuştu sayıları.
Patrona gemisinde askerlik yaptığı için bu isimle anılan Halil'e İstanbul'da kalan yeniçeriler de katılınca Topkapı Sarayı dahil başkentin her yeri asilerin eline düştü. Sultan Ahmed olay günü akşama doğru İstanbul'a döndüyse de asileri bastıracak gücü toplayamadı. Sonuçta Sultan Ahmed kendisi ve eşlerinin hayatlarına zarar gelmeyeceği taahhüdünü aldıktan sonra tahttan çekildi. Halil ve adamları Sultan Mahmud'u tahtta görmeyi istemişlerdi, bu da gerçekleşti.
Sadrazam Nevşehirli Damad İbrahim Paşa'ya öylesine öfkeliydiler ki, onun imar ettiği Sadabad'da yüzden fazla yalının yıkılmasını, hatta paşanın memleketi olduğu için Nevşehir'in de yakılıp yıkılmasını istiyorlardı. Sultan Mahmud, Nevşehir'i 'kurtardı' ama Kâğıthane'deki yalılar üç gün içinde yıkıldı. Sultan Mahmud'un tahta çıkışı vesilesiyle askere verilen cülus bahşişine Patrona takımı da ortak oldu. Saraydaki Divan toplantılarına iştirak eden, Defterdar İzzet Ali Bey'in sarayına "Burayı beğendim" diyerek el koyan Patrona Halil vaktiyle tellallık yaparken kendisine veresiye et veren Yanaki adında bir Rum 'kasap yazıcısı'nı Boğdan Voyvodalığı'na tayin edecek kadar güç kazanmıştı.
Devlet bu belayı o sırada yeni padişahı tebrik için İstanbul'da bulunan Kırım Hanı Kaplan Giray'ın verdiği 5 bin altın sayesinde elde edilen yeniçeri ağalarının gayrete gelmeleriyle başından def etti. Kendisine Rumeli Beylerbeyliği unvanı verilmesini isteyen Halil bu amaçla tertiplendiği söylenen merasime geldiğinde üzerlerine çullanan 30-40 kişilik yeniçeri taburuyla ortadan kaldırıldı.
Kabakçı Mustafa
Osmanlı tarihinin trajik sayfalarından biri de şehir isyanları içinde özel bir yeri bulunan Kabakçı Mustafa hareketiydi.
3. Selim'in hayatını kaybettiği bu olayın da sebebi Padişah'ın asayişi umursamaması ve danışman çevresinin (=karinler, yani yakın çevre manasında olup kurena diye anılırlar) çevirdiği dolapları fark edememesiydi. Osmanlı başkentinde suç takibinin hafife alındığı, kimsede ceza korkusunun kalmadığı devirden söz ediyoruz. Olayın baş müsebbibi Sadaret Kaymakamı Musa Paşa olarak biliniyor. Tarihlerin, "Adı Musa, boyu kısa, sakalı köse" diye andığı bu zat vekâleten yürüttüğü sadaret makamına aslen atanmak için rakip gördüğü insanları tasfiye amacıyla çıkarmadık söylenti bırakmadı. Padişahın Fransız laikliğini ülkeye getirmek istediğinden tutun, yeniçerilerin bir gecede toplanıp katledileceğine ve yerlerine Nizam-ı Cedid askerlerinin geçirileceğine, hatta bu amaçla Sultan Mahmud'un İngiliz donanmasını İstanbul'a davet ettiğine kadar...
Musa Paşa oluşacak baskı ve güç gösterisini kontrol edebileceğine, asilerin talebi olarak sadaret mührünü elde edeceğine inanıyordu.
500 kadar serserinin Büyükdere'de toplanması üzerine paniğe kapılan 3. Selim şayet Nizam-ı Cedid askerlerine emir verse isyan başlamadan son bulacakken Musa Paşa'nın, "Böyle şiddet kullanarak mesele çözülmez. Bırakın ben idare edeyim vaziyeti" demesiyle kaymakama yetki vererek, belayı kendi eliyle davet etmiş oldu.
İsyanı bastırmak için Levent'ten yola çıkan askerleri kışlalarına geri göndermekle işe başladı Musa Paşa. Böylelikle asilerle saray arasındaki engeli ortadan kaldırmış oldu. Güruh, Kabakçı Mustafa öncülüğünde Topkapı'ya geldiğinde de padişaha sadık olan muhafız birliğine de 'direnmeyin' emrini gönderdi. Yol boyunca bütün esnafa dükkânlarını kapattıran kalabalığın bundan sonra sarayın içine daldığını ve yağmaya giriştiğini söylemeye gerek yok..
Bu bela da Alemdar Mustafa Paşa'nın Rumeli askerlerinin gücüyle defedildi...


    http://www.radikal.com.tr/7576617576610

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.