Eski Kızılay yöneticileri, Danıştay'da dava açtı

Avukat Metin Yüksel, Kızılay'ın eski yönetiminin görevine son verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptalini istedi.

Avukat Metin Yüksel, Kızılay Genel Başkanı, Merkez Kurulu ve Yönetim Kurulu başkanlarının görevlerine son verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.
Yüksel, dava dilekçesini Danıştay'a verdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kızılay'ın başkan, merkez kurulu ve yönetim kurulu başkanları olmak üzere 35 kişilik yönetiminin tamamının görevden alındığını belirten Yüksel, bu işleme ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istediklerini söyledi. Türk Hava Kurumu ile Kızılay Derneği'nin Dernekler Kanunu'na tabi olduğunu anımsatan Yüksel, Dernekler Kanunu'nun 71. maddesinin ikinci bendinin THK yönünden Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildiğini kaydetti. Yüksel, "Söz konusu düzenleme, Kızılay yönünden de Anayasa'ya aykırıdır. Ama Anayasa Mahkemesi davacı konumunda THK olduğundan bu yönüyle iptal etmiştir" dedi.
Yüksel, söz konusu Bakanlar Kurulu kararının dayanağı olan Dernekler Kanunu'nun 71. maddesinin 2. fıkrasının 2 sayılı bendinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade ederek, bu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesini de talep ettiklerini söyledi.
Uluslararası anlaşmalar uyarınca Kızılay'ın bağımsız bir kuruluş olduğunu vurgulayan Yüksel, "Uluslararası anlaşmalara hükümet imza koymuştur, TBMM onaylamıştır. Bu anlaşmalar uyarınca, Kızılay bağımsız çalışması gerekirken, yöneticilerinin kendi genel kurulunca seçilmesi gerekirken hükümetçe tayin edilmiştir. Bu sebeple Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia ediyoruz" diye konuştu.
Yolsuzluk iddialarını da değerlendiren Yüksel, bunların sadece iddiadan ibaret olduğunu ve görevden almalara kılıf hazırlandığını savundu.