Eski YÖK defterleri açıldı!

Yükseköğretim raporu yayımlayan Cumhurbaşkanlığı Devlet Deneleme Kurulu, eski YÖK yöneticilerine 'hukuka aykırı uygulamalar' yaptıkları gerekçesiyle soruşturma istedi

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK), eski YÖK başkanları ve yönetimleri hakkında soruşturma açılmasını istedi. Milli Eğitim Bakanlığı bu çağrıya uyup izin verirse eski YÖK başkanları hakkında soruşturma başlatılabilecek.
Devlet Denetleme Kurulu, yayımladığı ‘Yükseköğretimde Gözetim ve Denetim’ raporuyla, eski YÖK yönetimlerini adeta topa tuttu. Raporun ‘İhbar ve Şikâyetler Hakkında Yürütülen İşlemler’ başlığını taşıyan bölümünde, “Hukuk Müşavirliğinin ihbar ve şikâyetlerle ilgili iş ve işlemleri ile YÖK Başkanları ve rektörler hakkındaki şikâyet ve ihbarlara ilişkin yürütülen iş ve işlemler incelenmiştir. Bu çerçevede, YÖK Genel Kurulu ve YÖK Başkanları tarafından yürütülen hukuka aykırı uygulamalar ortaya konulmuş ve soruşturma açılması gerekliliğine işaret edilmiştir” denildi. Soruşturma istenen YÖK Başkan ve üyelerinin adlarına yer verilmeyen rapor, mevzuat değişikliği gerektiren hususların değerlendirilmesi için Maliye Bakanlığı’na ve YÖK tarafından yapılması gereken teftiş, inceleme, soruşturma ve diğer idari işlemlerin yapılmasının temini için Başbakanlığa gönderildi.
Raporda, yer alan bazı iddialar şöyle:
İHBAR VE ŞİKÂYETLER GÖZ ARDI EDİLDİ: Bazı ihbar ve şikâyetlerle ilgili olarak ‘soruşturma açılmasına gerek yoktur’ şeklinde kararlar alınarak herhangi bir soruşturma yapılmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu türdeki yöntemlerin, hem YÖK Genel Kurulu ve YÖK Başkanlarınca hem de üniversite rektörleri ve diğer amirleri tarafından yürütülen iş ve işlemlerde yaygın bir biçimde kullanıldığı anlaşılmıştır.
HESAP VERİLEBİLİRLİKTEN UZAK YÖNETİM: İhbar ve şikâyetlerle ilgili olarak ‘soruşturma açılmasına gerek görülmemiştir’ şeklinde alınan kararlarla yürütülen yöntem ve uygulamanın, Danıştay kararlarıyla pekişerek cari bir usul hâline gelmesi ve hukuka aykırı bir biçimde kullanılması, ihbar ve şikâyet müessesesinin hemen hemen işlerliğini kaybetmesine yol açmıştır. Bu çerçevede hesap verilebilirlikten uzak bir çalışma yöntemi, her seviyede Yüksek Öğretim Kurulu’na hâkim olmuştur.

Şikâyetleri işleme koymama
İHBARDA BULUNANLAR İFŞA EDİLDİ: Soruşturmaların hukuka aykırı sonlandırılması ve çeşitli sahtecilik fiilleri bu ortamda vücut bulmuştur. Bu çerçevede, işlemlerde önemli hukuka aykırılıklar gerçekleşmiştir. Rektörler hakkındaki ihbar ve şikâyetlerle ilgili olarak genellikle ‘işleme koymama’ mahiyetinde tutum ve davranışlar ve idari tasarruflarda bulunulduğu görülmüştür. Muhbir ve şikâyetçilerin kimlik bilgilerinin (şikâyet edilen kişiye gönderilmesi gibi) ifşa edilmesi biçiminde hukuka aykırı işlemler yapıldığı tespit edilmiştir.
KRONİK DENETİM AÇIĞI: YÖK Genel Kurulu, YÖK Başkanları ve üniversite rektörlerinin hukuka aykırı uygulamaları Anayasa ile öngörülen denetim olgusunun tamamıyla işlevselliğini yitirmesine yol açmıştır. Bu husus, özellikle yükseköğretim kurum ve üst kuruluşlarının yöneticilerinin hesap verilebilirlikle ilgili algılamalarının değişmesine neden olmuş ve böylece yükseköğretim alanı yolsuzluk ve usulsüzlüğün önlenememesine/artmasına elverişli bir ‘çevre’ hâline gelmiştir. Oluşan denetim açığı kendisini besleyen ve bu açığı kronikleştiren bir yapıya dönüşmüş görünmektedir.
İMZA ŞÜPHESİ: Mevcut uygulamada hem Yüksek Disiplin Kurulu karar defterlerinde hem de Genel Kurul kararlarında, birden fazla sayfa hâlindeki kararların sadece son sayfalarının üyeler tarafından imzalanmasıyla yetinilmektedir. Uygulanan mevcut yöntemin, karar ve defterler üzerinde sonradan kolayca değişiklik yapılabilecek bir zemini hazırladığının ifade edilmesi gerekmektedir.
DENETİM AÇIĞI: Yükseköğretim alanında önemli ve ciddi bir denetim açığı belirlenmiştir. Denetim açığının oluşmasında, mevzuat alt yapısında belirlenen eksikliklerle örgütsel yapılardaki yetersizliklerin yanı sıra YÖK’e hâkim olan yönetim anlayışlarının da önemli bir etkisinin olduğu anlaşılmıştır. (Radikal)