Eskilerle devam

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu, inkilap tarihi ve Atatürkçülük derslerinde Atatürkçülüğün
'modern' ölçülerde kitaplara yansımasını sağlayamadı.
Haber: HİLAL KÖYLÜ / Arşivi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu, inkilap tarihi ve Atatürkçülük derslerinde Atatürkçülüğün
'modern' ölçülerde kitaplara yansımasını sağlayamadı. İncelenmek üzere kurul masasına gelen 34 Atatürkçülük kitabının hepsi 'çağın gereklerine aykırı' bulunarak reddedildi. Dersler, 'geçici' olarak eski kitaplarla okutulacak.
Önümüzdeki eğitim yılında okutulacak ders kitaplarını 44 ayrı inceleme komisyonunda değerlendiren Talim ve Terbiye Kurulu, Atatürkçülük dersi için hazırlanan hiçbir yeni kitabı öğretmen ve öğrencilere sunamayacak. Kitapların nasıl hazırlanması gerektiği konusunda yayınevlerini daha önceden bilgilendiren kurul, yayınevlerine kendini anlatamadı. Kurul, Atatürkçülük konusunda hazırlanmış 34 ayrı kitabı
'sıradan, basmakalıp görüşlerle donatılmış, ezber eğitim metodunu öne çıkaran tarzda hazırlanmış' bulurken, Atatürkçülük dersinin önceki yıllarda hazırlanmış ders kitaplarıyla yürütülmesini benimsedi.
Bütünleştirici ve modern
Bakanlık, 8 yıllık ilköğretim uygulaması ve Avrupa Birliği'ne uyum çalışmaları doğrultusunda yenilenen inkılap tarihi ve Atatürkçülük ders programının öğrencilere
'bütünleştirici ve modern' olarak yansıtılmasını istiyor. 8. sınıflarda okuyan öğrencilerin gördüğü ders için hazırlanacak kitaplarda, 'Din ve vicdan hürriyeti, Atatürk ve İslam dini, çağdaş devletlerde gelişme çabaları' ağırlıklı olarak
öğrencilere anlatılsın isteniyor.
***
Bakanlığın istediği değişiklikler
Milli Eğitim'in yeni ders kitaplarında yer almasını istediği konular şöyle sıralanıyor:

  • Kadının Türk toplumundaki yeri, Türkiye'de kadın hakları,
  • Atatürk'ün güzel sanatları geliştirme ideali, milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolü, toplumda sanatçının yeri,
  • Devlet ve vatandaş ilişkilerinin en iyi şekilde düzenlenmesi, milletin devlet yönetiminde söz sahibi olması,
  • Din istismarı konusunda Atatürk tarafından yapılan uyarılar,
  • Düşünce hürriyetinin cumhuriyet yönetimiyle güvence altına alınması,
  • Din ve vicdan hürriyetinin Anayasa
    ile güvence altına alınması ve toplumsal barışa hizmet ettiğinin açıklanması,
  • Laiklik ilkesinin, her alanda akla ve bilime önem verilmesini gerektirdiğine dikkat çekilmesi.