'Eti senin' devri bitti

Başarısız kim?
Milli Eğitim, 13 akademisyen, 120 öğretmen ve 18 müfettişle öğretmenlerin yeterlilik ve performans ölçütlerini belirledi: Öğretmen öğrenciye 'Evladım' demeyecek. Çocukları evlerinde ziyaret edecek. Öğrencinin başarısızlığının nedenini kendinde arayacak.
Haber: BETÜL KOTAN / Arşivi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen yetiştirme kriterlerini Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun hale getirmek üzere harekete geçti. İlk adım olarak AB uzmanlarının da katılımıyla 'Öğretmenlik Mesleği Kriterleri' adlı bir rapor hazırlandı. YÖK'ün değerlendirlmesine sunulan raporun hazırlanmasında 13 akademisyen, 120 öğretmen ve 18 müfettiş rol aldı. AB 'Akdeniz Fonu'ndan sağlanan destekle hazırlana raporda, öğretmenler için belirlenen 31 alt yeterlilik ve 221 performans kriterinden bazıları şöyle:
Öğrencilerine birey muamelesi yapar: Öğrencileri birey olarak görür, değer verir. 'Evladım, çocuğum' gibi ifadeler yerine öğrencisine ismiyle hitap eder. Öğrencinin geçmişini, kültürünü ve ekonomik durumun yargılamaz. Farklı düzeydeki öğrencilerin öğrenme çabalarını cesaretlendirir.
Hakları tanır: Çocuk hakları, insan hakları, anayasa ve demokrasi ilkelerini benimser. Sınıf içi ve dışında çocuk haklarının korunması ve uygulanmasında etkin olarak rol alır. İnsan haklarına uygun biçimde davranır. Kimseye ayrımcılık yapmaz.
Ailelere saygılı davranır: Ailelerin sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerini tanımak, öğrencinin çalışma ortamını gözlemleyebilmek için mesleki sınırlar içinde ev ziyaretleri yapar. Öğrenci aileleriyle kurduğu ilişkilerde tarafsız olur, ailelerin farklı değerlerine ve inançlarına saygı duyar.
Yeni bilgilere açıktır: Öz değerlendirme yapmasını bilir, sınıfta yeni bilgi ve fikirlere açıktır. Öğrencilerinde ortaya çıkan davranış ve öğrenme sorunlarının nedenlerini ise öncelikle kendisinde arar.
Teknoloji okuryazarlığı şart
Stresle başa çıkar: Mesleğinde istekli, enerjik ve yaratıcı olur. Kişisel bakım ve sağlığına özen gösterir. Stresle başa çıkma yollarını bilir. Teknoloji okuryazarıdır.
Öğrencilerini tanır: Öğrencinin tüm özelliklerini, ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir. Öğrenci özelliği ve öğrenmeyi kolaylaştırmaya yönelik oturma düzeni belirler. Eğitimin sürekliliğini ve okul-çevre bütünlüğünü sağlayacak şekilde, öğrencilerinin yaş grubuna uygun tiyatro, müze, fabrika, park ve benzeri gezi etkinlikleri planlar.
Yapıcı düşünür: Öğrencilerin olumsuz davranışlarından çok olumlu davranışlarını öne çıkarır. Kuralları öğrencilerle belirler.
Okulu kültür merkezine çevirir: Çevrede bulunan sanayi, ticaret, tarım gibi meslek alanlarının yetkililerini ilgili oldukları derslere davet eder. Sivil toplum kuruluşları, toplum liderleri, eğitim liderleri ile işbirliği yapar. Okulu çevrenin bir kültür merkezi haline getirebilmek için çalışır.


    http://www.radikal.com.tr/7624377624370

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.