Evlat edinme süreci hızlanacak

SHÇEK'in 2010-2014 Stratejik Planı umut verici: Evlat edinme süreci hızlandırılacak. Her yıl 1000 yaşlıya, 300 bin engelliye evde bakım hizmeti verilecek

ANKARA - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun (SHÇEK) 2010-2014 Stratejik Planı’na göre, yurt ve yuvalarda kalan çocukların her yıl yüzde 30’unun, aile ortamında desteklenmesi amaçlanıyor. SHÇEK, bu amacı gerçekleştirebilmek için evlat edinme sürecini iyileştirerek hızlandırmayı ve koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını her yıl yüzde 15 artırmayı planlıyor.
SHÇEK, 2010-2014 yılı stratejik planını hazırladı. Planda, kurumun verdiği koruyucu ve önleyici çalışmaları artırmak, yatılı bakım hizmeti alanları toplumsal yaşama kazandırarak aile merkezli yerinde hizmet vermek, gelişmiş ülke standartlarına uygun kurum bakımını sağlamak, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon kurmak gibi hedefler sıralanıyor. Planın en önemli kısımlarından biri evlat edinme sürecinin daha hızlı yapılması için gerekli düzenlenmelerin yapılması oluşturuyor. 

Aileyle köprü kurulacak
Kurum bakımındaki çocukların her yıl yüzde 30’unun, engellilerin de yüzde 3’ünün kendi ailesi, koruyucu aile ya da evlat edindirme hizmeti ile aile yanında desteklemesini planlayan kurumun, yurt ve yuvalardaki çocukların ebeveynlerinin tamamına her yıl en az bir kez eğitim ve danışmanlık hizmeti vermeyi, evde desteklenen çocukların ailelerine de rehberlik hizmeti sunmayı öngörüyor.
Sosyal hizmet desteği verilen aile ya da birey sayısında artış öngören kurum, plana göre, destek alanlara ek olarak her yıl 175 bin aile ya da bireye, sosyal hizmet desteği verecek. Kurum, her yıl 1000 yaşlıya evde bakım  hizmetleri götürmeyi, evde bakım hizmeti alan engelli sayısını 2014’e dek 300 bine çıkarmayı da hedefliyor. Plana göre, SHÇEK, suça sürüklenen, istismara uğramış veya refakatsiz bulunan çocuklara yönelik ihtisaslaşmış kuruluş hizmetleri oluşturacak. Stratejik planda, koğuş tipindeki tüm kuruluşların her yıl yüzde 10’unu ev tipine dönüştürmesi hedefleniyor. (aa)