Eylemci polislere yeniden dava

Danıştay 2000'de eylem yapan polislere altı ay kıdem durdurma cezası veren Emniyet Genel Müdürlüğü' nün işlemini iptal eden yerel mahkeme kararını bozdu.

ANKARA - Danıştay 2000'de eylem yapan polislere altı ay kıdem durdurma cezası veren Emniyet Genel Müdürlüğü' nün işlemini iptal eden yerel mahkeme kararını bozdu. İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevliyken,
İstanbul'da bir polis otobüsünün silahla taranmasını protesto eden polisler hakkında soruşturma açılmıştı. Bazı polislere altı ay kısa süreli kıdem durdurma cezası verilmişti.
Polislerin itirazı üzerine, 3. İdare Mahkemesi kararı, 'ceza verme yetkisi İl Polis Disiplin Kurulu'na ait. Genel müdürlükçe verilen cezada yetki yönünden hukuka aykırılık var' gerekçesiyle iptal etmişti.
Bu kez karara Danıştay Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılığın, mahkeme kararının kanun yararına bozulmasını istediği başvurusu, Danıştay 12. Dairesi'nce görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.