F tipinde ortak alan hayli 'zor'

Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, F tipi cezaevlerinde ortak yaşam alanlarının kullanılmasıyla ilgili esasları bir genelgeyle belirledi.

ANKARA - Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, F tipi cezaevlerinde ortak yaşam alanlarının kullanılmasıyla ilgili esasları bir genelgeyle belirledi. Türk'ün genelgesiyle F tipindeki ortak alanların kullanılması birçok şarta bağlanırken, adeta 'askeri bir disiplin' getiriyor.
TMY 16. maddesinin uygulamasını düzenleyen genelgede ortak alanlardan değil, 'faaliyet ve uygulamalardan' bahsedildi. Genelgede, zamanında hazırlanmayanların 'faaliyet'e alınmaması, üç kez zamanında hazırlanmayanlara da 'faaliyet'in yasaklanması öngörülüyor.
Salon, kreş, kütüphane ve işyurtları ve atölyelerden yararlanma esaslarını belirleyen genelgede şu şartlar yer aldı:

 • Mahkûmların nerede kalacağı ve ortak alanlardan yararlanıp yararlanmayacağına seçici komisyon karar verecek. Komisyon cezaevi müdürü, doktor, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen ve başgardiyandan oluşacak.
 • Komisyon mahkûmun işlediği suçtan kültürel düzeyine kadar durumunu inceleyerek onun tek kişilik odada mı, yoksa üç kişilikte mi kalacağına karar verecek.
 • Mahkûmu odasında izleyecek olan seçici komisyon, bir rapor hazırlayacak. Bu rapor doğrultusunda mahkûmun katılabileceği faaliyetler belirlenecek.
  Takdir idarenin
 • Arama ve denetlemelerde ortak alanlar kapatılacak.
 • Faaliyet programının mahkûm için durdurulması veya iptaline Disiplin Kurulu karar verecek. Kurulun bu kararına mahkeme nezdinde itiraz edilebilecek.
 • Açlık grevi, firar girişimi, boykot, isyan ve doğal afet gibi hallerde ortak alanlar kapatılabilecek.
 • Mahkûm, günlük faaliyete zamanında hazırlanmadığı takdirde o günkü hakkını, üç kez isteksiz davrandığında ise tüm hakkınını kaybedecek.


  • ETİKETLER:

   Ankara