'F tipi'nin yeni konukları

Cezaevlerine yeni düzen getiren tüzük değişikliği dün yürürlüğe girdi.

ANKARA - Cezaevlerine yeni düzen getiren tüzük değişikliği dün yürürlüğe girdi. Siyasi suçlular tanımı kaldırıldı, tek ve üç kişilik oda sistemine dayalı F tipi cezaevlerine konulacakların kapsamı genişletildi. Tüzük şunları getiriyor:
İki tip cezaevi: Kapalı cezaevleri, 'sıkı güvenlikli kapalı cezaevleri' ve 'normal güvenlikli kapalı cezaevleri' olarak ikiye ayrıldı. 'Özel tip kapalı cezaevleri' tanımına yer verilmedi. F tipi cezaevlerini de içeren 'Sıkı güvenlikli kapalı cezaevleri' tek ve üç kişilik oda sistemine göre dizayn edilecek, buradaki mahkûmların ancak mevzuatın belirlediği hallerde oda dışındaki hükümlüler ve dış çevreyle temasına izin verilecek.
Siyasi suçluya son: Hükümlüler; ilk defa suç işleyenler, mükerrirler, mesleki suçlular, akli ve bedeni durumları dolayısıyla özel bir infaz rejimine tabi tutulacak suçlular, yaşları dolayısıyla özel infaz rejimine tabi tutulacak suçlular, terör suçluları ve çıkar amaçlı suç örgütlerine mensup suçlular olarak yedi gruba ayrıldı. Siyasi suçlu tanımı çıkarıldı.
Destek suç: Sıkı güvenlikli cezaevlerine konulacaklar arasında yine ilk sırayı, terör ve çıkar amaçlı suç örgütleri mahkûmları alıyor. Ancak değişikliğe göre bundan sonra, 'Hükümlü ve tutukluları intihara teşvik veya ikna eden, açlık grevi yapmaya veya bu eylemlerini sürdürmeye tahrik, teşvik veya ikna eden'ler de bu cezaevlerine konulacak.
İyi hal: Terör ve çete suçlarından hüküm giyenler cezalarının üçte birini iyi halle geçirmek koşuluyla sıkı güvenlikli cezaevlerinden diğerine gönderilecek.
Kitap serbest: Yasaklanmamış basılı eserler cezaevlerine alınacak, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yayınları da mahkûmlara ücretsiz ulaştırılacak.