Fadime mi? Tarlada

Erkeklere yakın
DİE verilerine göre Karadeniz kırsalında yaşayan 15 ve daha üstü yaşlardaki
kadınlar, diğer bölgelerdeki hemcinslerine göre iki kat fazla çalışıyor. Karadeniz'de 2000-2003 arasında kadınlarda işgücüne katılım yüzde 66.4, erkeklede yüzde 79.2 düzeyinde.
İç Anadolu rahat
Karadeniz'de 2003'teki oran yüzde 66.2 oldu. Diğer bölge yüzdeleri: Doğu 40.4, Güneydoğu 39.8, Marmara 35.7, Ege 31.8, Akdeniz 30.9 ve İç Anadolu 21.3. Kırsalda okur-yazar olmayan 2 milyon 620 bin kadın var.

TRABZON - Karadeniz Bölgesi'nin kırsal kesiminde yaşayan kadınlar, diğer bölgelerde yaşayan hemcinslerine göre yaklaşık iki kat daha fazla çalışıyor. Karadeniz'deki 15 ve daha yukarı yaşlardaki kadınların işgücüne katılımı, diğer bölgelerdeki kadınlara oranla çok daha yüksek. Karadenizli kadınlarda işgücüne katılma oranı 2000-2003 yılları arasında yüzde 66.4 olarak gerçekleşti.
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nde kırsal kesimdeki kadınlarda işgücüne katılma oranları, 2000'de yüzde 67.5, 2001'de yüzde 65.7, 2002'de 66.2, 2003'te ise yüzde 66.2 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl bölgede 1 milyon 951 kadından 1 milyon 279'u işgücüne katılarak aile ekonomisine katkıda bulundu. Aynı bölgedeki erkeklerde 2000-2003 yılları arasında işgücüne katılma oranı 79.2 oldu.
Türkiye'de kırsal kesimde en az çalışan kadınlar ise İç Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor. Karadeniz kırsalında 2003'te kadınlarda işgücüne katılma oranı 66.2 olurken, bu rakam Marmara Bölgesi'nde 35.7, Ege Bölgesi'nde 31.8, Akdeniz Bölgesi'nde 30.9, İç Anadolu Bölgesi'nde 21.3, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 40.4, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise 39.8 olarak gerçekleşti. Yıllar içinde kadınlarda işgücüne katılmada azalma meydana geldi. 1990'da kırsal kesimde 15 ve daha yukarı yaşlardaki 8 milyon 822 bin kadından yüzde 52'si işgücüne katılırken, bu oran 2003'te yüzde 39'a geriledi. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de kırsal kesimde yaşayan 9 milyon 475 bin kadından 39'u, 9 milyon 283 bin erkekten ise 72.9'u işgücüne katıldı.
Kırsal kesimde yaşayan 2 milyon 620 bin kadın okumayazma bilmiyor. Bu kadınların işgücüne katılım oranı ise yüzde 37.6 olarak tespit edildi. Kırsal kesimde okuryazar olup ilkokulu bitirmeyen 531 bin, ilkokul mezunu 5 milyon 190 bin, orta dereceli okul mezunu 975 bin, yüksekokul veya fakülte mezunu 159 bin kadın yaşıyor.