FEM'de karma eğitime son

FEM'in 4. Levent şubesinde üniversiteye hazırlanan erkekler ayrı, kızlar ise ayrı binada eğitim görüyor. Bir dershane yetkilisi, "Müşteri istiyor" dedi.
Haber: TİMUR SOYKAN / Arşivi
ULAŞ YILDIZ / Arşivi

İSTANBUL - Fethullah Gülen grubuna ait olduğu ileri sürülen FEM (Fırat Eğitim Merkezi) Dershanesi'nin Levent şubesinde kız ve erkek öğrenciler ayrı binalarda üniversiteye hazırlanıyor. 600 öğrencisi olan şubenin ana binasında erkek, 500 metre ilerideki ek binada kız öğrenciler eğitim görüyor.
Kızların eğitim gördüğü İnönü Caddesi'ndeki ek binaya erkek öğrenci alınmıyor, kayıt için giden erkekler, ana binaya gönderiliyor. Her iki binadaki öğretmen ve personel istihdamında da aynı uygulama var. Erkek öğrencilerin eğitim gördüğü binada erkek öğretmen ve personel, kız öğrencilerin eğitim gördüğü ek binada kadın öğretmen ve personel çalışıyor.
Daha önce de vardı
İstanbul'da 36 şubesi olan FEM dershanelerinde 2000 yılına kadar erkek ve kız öğrenciler, ayrı sınıflar veya ayrı binalarda eğitim görüyordu. Temmuz 2000'de yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği'nin 41. maddesiyle karma eğitim zorunluluğu getirilince, dershane bu uygulamanın kaldırıldığını açıkladı. Ancak Levent'teki şubede bu yıl yeniden erkek ve kız öğrenciler birbirlerinden ayrıldı.
4. Levent'te üç yıl önce açılan şubede, yeni eğitim dönemine kadar üniversiteye hazırlananlar için FEM, liselere giriş sınavına (LGS) hazırlananlar içinse ANAFEN hizmet veriyordu. Üniversiteye hazırlık için sadece erkek öğrencilerin kaydı yapılırken, LGS'ye hazırlananlar için karma eğitim vardı.
Konsantrasyon içinmiş
Ağustosta FEM Dershanesi, bu şubeden 500 metre uzakta, İnönü Caddesi'ndeki ek binayı hizmete soktu. Ana binada karma eğitim uygulanan ANAFEN bu binaya taşındı. Ayrıca, üniversiteye hazırlık için başvuran tüm kız öğrencilerin kaydı da bu binaya yönlendirildi.
FEM Dershanesi'nin ek binasında üniversiteye hazırlık eğitimi gören bir kız öğrenci şunları söylüyor: "Burada sadece kızlar var. Erkek öğrencileri almıyorlar. Öğretmenler ve personelin de hepsi kadın. Sadece bir yönetici erkek. Derslere böyle daha iyi konsantre olacağımızı söylüyorlar. Daha çocuk oldukları için ANAFEN öğrencileri karma sınıflarda okuyor."
Üniversiteye hazırlık için kayıt yaptıracak bir erkek öğrenci olarak İnönü Caddesi'ndeki ek binaya giden Radikal gazetesi muhabirine de, 'bu şubenin yalnızca kız öğrenciler için olduğu, erkeklerin diğer binaya gitmesi gerektiği' söylendi.
Göstermelik kayıtlar
Ana binadaki öğretmen ve personel de öğrenciler gibi erkek. Yasal olarak karma eğitim zorunluluğu nedeniyle sadece sekiz kız öğrenci buradaki sınıflarda tutuluyor.
Ana binada üniversiteye hazırlık eğitimi alan bir erkek öğrenci, "Burada sadece sekiz kız öğrenci var. Bu da göstermelik. Bizim sınıfımızda hiç kız yok. Öğretmenlerimizin hepsi erkek. Bu yıl başvuran tüm kız öğrenciler ek binaya kaydedildi. Ben geçen sene de burdaydım. O zaman da üniversiteye hazırlananların hepsi erkekti" dedi.
Bir dershane yetkilisi ise iddiaları yalanladı: "Yasal zorunluluk getirilmeden önce, bizde kız ve erkek öğrenciler farklı sınıflarda öğrenim görüyordu. İnsanlar yine bunu istiyor. Biz de yeni şube açınca, böylesi bir durum doğdu.
Biz aslında bunu kırmaya çalışıyoruz. Ancak müşteriler böyle istiyor. Çünkü insanlar daha önce FEM Dershanesi'nde kız ve erkeklerin ayrı sınıflarda derslerine daha iyi motive olduğunu gördü."
Yavuz: Bu doğru değil
Ufuk Eğitim İşletmeleri FEM Dershaneleri Genel Müdürü Osman Cevat Yavuz, şubelerinde öğrenciler arasında bir cinsiyet ayrımı yapılmadığını, bunun kanunen de mümkün olmadığını savundu. Şubelerde erkek ve kız öğrenci sayısının yarı yarıya olmasa da, kızların oranının yüzde 15-20 olduğunu belirten Yavuz, şunları söyledi: "Eskiden erkek öğrencilerin yoğun olduğu şubelerimize, şimdi kız öğrenciler fazla talepte bulunmuyor. Biz şu ana kadar kaydolmak isteyen hiçbir öğrencimizi geri çevirmedik. Ek bina ANAFEN için açıldı. Ancak Levent'deki şube yetersiz olduğu için üniversiteye hazırlanan yedi-sekiz sınıfı da bu binaya taşıdık. Bu şubede erkek öğrenciler de var. Orada kayıtlarımız doldu.
Bu nedenle ana şubeye yönlendirme olabilir." Personellerin tamamının kadın ya da erkek olduğu iddiasını da yalanlayan Yavuz, "Arkadaşlarımızın uyumlu çalışmasına göre ayar yapıyoruz" diye konuştu.
Yasa zorluyor
Dershanelerin işleyiş esaslarını düzenlemek amacıyla Temmuz 2000'de yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği'nin 41'inci maddesi şöyle: "Dershanelerde, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 15'inci maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 5'inci maddesine uygun olarak karma eğitim yapılır."