Fen ve tarih dersi müzede yapılacak!

Sınıfta sıkıla sıkıla ders işleme devri bitiyor! Öğrenciler, fen, sosyal bilgiler, tarih, coğrafya, sanat tarihi gibi derslerini Dolmabahçe, Ayasofya, Topkapı, Beylerbeyi gibi dünyaca ünlü müzelerde işleyebilecek.
Haber: BETÜL KOTAN / Arşivi

ANKARA - Sınıfta sıkıla sıkıla ders işleme devri bitiyor! Öğrenciler, fen, sosyal bilgiler, tarih, coğrafya, sanat tarihi gibi derslerini Dolmabahçe, Ayasofya, Topkapı, Beylerbeyi gibi dünyaca ünlü müzelerde işleyebilecek.
MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan, yeni eğitim-öğretim döneminde uygulamaya konulacak proje hakkında şu bilgileri verdi:
OKUL MÜZELERİ AÇILACAK: İlk ve ortaöğretim kurumlarında okul müzelerinin kurulması teşvik edilecek. Müzelerdeki tarihi, kültürel değeri yüksek eserlerin minyatürleri yapılarak okullarda sergilenecek. Müze eğitiminde görev alacak personel özel uzmanlık eğitiminden geçirilecek ve bu kişilere sertifika verilecek. Müzelerin eğitimde etkin şekilde kullanılabilmesi için öğretim programlarında ve mevzuatta gerekli değişiklikler yapılacak.
GEZİLERE TEŞVİK: Müze Haftası'nda her okulun müzelere gezi düzenlemesi için gerekli önlemler alınacak. Müzelere gezi düzenleme imkânı olmayan okulların CD, internet gibi yollarla bu yerleri tanımalarını sağlayacağız.
MÜZELERDE ÖĞRENCİ İÇİN SINIF: Müzelerde ders işlenmesi için birer sınıf veya amfi oluşturulmasına yönelik girişimler başlatılacak. Proje sayesinde Türkiye'deki çok sayıda müze atıl durumda kalmaktan kurtulacak. Böylece müzeler sadece tarihi değerlerin korunduğu yerler olmaktan çıkarılacak, eğitim işlevini de üstlenecek.