Fethullah Gülen: Kolum kanadım kırıldı

Fethullah Gülen: Kolum kanadım kırıldı
Fethullah Gülen: Kolum kanadım kırıldı
Fethullah Gülen, Taraf gazetesinde yayımlanan 2004 yılındaki "cemaati bitirme eylem planı" hakkındaki haberle ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Gülen, bugün AK Parti hükümetinin dershaneleri kapatma kararının arkasında 2004'te alınan MGK kararlarının delil olduğunu iddia ederek, "Şimdi denen, edilen şeylerle şahsen benim kolum, kanadım kırıldığı gibi, dilime de bir kilit vuruldu" dedi. Herkul.org sitesinde yayımlanan konuşmasında Gülen, şu ifadeleri kullandı:

SİNEYE ÇEKTİĞİMİZ ŞEYLER VAR 
''Sineye çektiğimiz, ama zatında hazmedilemeyen şeyler var. Sabrın gereği, onları sineye çekiyorsunuz, yutkunuyorsunuz; çok rahat olan insanlar gibi hemen boşalmayı düşünmüyorsunuz. Çünkü boşaldığınız zaman , çoklarını kırıp geçirmeniz, rencide etmeniz söz konusu. Başkalarını kırmayayım diye, hazmedilmeyecek şeyleri atıyorsunuz içinize; bu defa siz kırılıp dökülüyorsunuz. İşin aslı bu.

DEFAATLE BOĞAZLANDIK 
Bir yönüyle hep hüsn-ü zannımızın (her şey hakkında iyi niyetli düşünmek) kurbanı olduk. “Bu mevzuda defaatle boğazlandık” diyebiliriz. Ama hüsn-ü zan mümkün oldukça, hüsn-ü zan etmek ve hüsn-ü zanna kilitlenmek lazım.

Fakat yine bir hadisin ifadesiyle, “Bir mü’min bir delikten bir defa ısırılır.” Hüsn-ü zan ettiğimiz şeylerde sürekli negatif bir kısım tavır ve davranışlarla karşı karşıya kaldıysak, bu defa Hazreti Pir’in verdiği ölçüler çerçevesinde, “hüsn-ü zan, adem-i itimat.” Başkaları hakkında kötü düşünmeme, elden geldiğince en olumsuz şeyleri bile iyiye yorumlama ve makul birer mahmil bulma; “ihtimal ki şundan dolayı yapmıştır” deme…

İnsanlığın İftihar Tablosu (sallallahu aleyhi ve sellem) “İbadetin en güzelini arıyorsanız, mü’minler hakkında hüsn-ü zan etmektir” buyuruyor.

ON DEFA GÖZLERİNİ SİLİP YENİDEN BAKMAYA GEREK YOK 
Tarikat-ı Muhammediye üzerine yazılan şerhlerden biri olan Berika’nın müellifi İmam Hâdimî, “Bir mü’mini fuhuş işlerken bile görsen, hemen onun hakkında hükmünü verme. Gözlerini sil, ‘Allah Allah, o insan böyle çirkin bir işi yapmaz; yoksa ben yanlış mı gördüm!’ de; dön bir kere daha ‘O mu?’ diye kontrol et. O ise, ‘İhtimal yine yanlış gördüm’ de; bir kere daha, bir kere daha gözlerini yalanla ve onları silip tekrar bak.” (diyor). Hazreti İmam’ı çok severim, ona karşı derin hürmetim vardır ama bu sözlerini fazla bulurum. Zira, on defa gözlerini silip yeniden bakmaya ve o işi tahkik etmeye hiç gerek yoktur. Çünkü ilk bakışta insanın içinde hâlâ bir şüphe vardır ve bu şüphe, söz konusu insan hakkında verilecek kararın daha müsbet olması için bir menattır. Eğer mesele tahkik edilirse, kesin hükme varmaktan başka bir yol kalmayacaktır. Dolayısıyla, insan, gözüne bir çirkinlik iliştiği zaman, tecessüs, teşhis ve tesbit peşine düşmeden, o sevimsiz fotoğraflar gönlüne akarak fuad kazanında eriyip bir hüküm kalıbına girmeden, hemen sırtını dönüp oradan uzaklaşmalı; “Allahım günahkâr kullarını hidayete erdir, beni de affet!..” demeli ve gördüğünü de unutmalıdır.

CD'LER OLUŞTURMAK BİR MÜMİNİN YAPMAMASI GEREKEN ŞEYLER 
Öyle bir durumda bile olsa, insanlar hakkında hüsn-ü zan etmeli. CD’ler oluşturmak, chiplere değişik şeyler yüklemek, bazı kimselerin haysiyet, şeref, namus ve iffetiyle alakalı bazı şeyleri teşhir etmek suretiyle onları yıkmak ve devirmek, bir mü’minin yapmaması gerekli olan şeyler; caiz olmayan şeylerdir bir mü’min için.

Kur’an-ı Kerim’de bazı hususlarda ahkam çok net, çok belirgin olduğu halde, İnsanlığın İftihar Tablosu o mevzuda hep Cenâb-ı Allah’ın hilm u silmini nazar-ı itibara alarak hilm ile muamele etmiştir. Madem Allah Halim’dir.. madem Allah Rasûlü’nün dedesi Hazreti İsmail Halim’di.. Hilm, olumsuz şeyleri müsamaha ile karşılama demektir; en olumsuz şeylerde dahi güzel bir kısım mahmiller bularak, ondan sıyrılma, sırtını dönme, üzerinde durmama, karşı tarafı yıkma gayreti içine girmeme demektir.

Rasûl-ü Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz, işledikleri günah sonrası, suçlarını itiraf ederek Allah’ın huzuruna temiz olarak gitmek isteyen Mâiz ve Gâmidiyeli kadın için şöyle böyle bir mahmil bularak, “Dön, git, Allah’ın affetmeyeceği günah yoktur.” demiş ve tevbe yolunu göstermiş; kendi ısrarlı talepleriyle cezalandırıldıktan sonra da biri hakkında “Öyle bir tevbe etti ki, bu tevbe şu iki dağ arasındaki insanlara paylaştırılsaydı hepsine yeterdi!”, diğeri hakkında da “O öyle bir tevbe etti ki eğer haraç alan bir mü’min dahi bu tevbeyi yapsaydı Allah affederdi!” buyurmuştu.

STANTLARDA DEĞERLERİNİZİ TEŞHİR EDİYORSUNUZ, BEĞENENLER ALIYORLAR 
Meselenin makuliyeti ve Kur’an aklîliği sayesinde her türden insanın bir araya geldiği bir camia.. Stantlarda değerlerinizi teşhir ediyorsunuz, beğenenler alıyorlar.

DEĞİŞİK KOMPLOLAR OLUŞTURULMUŞTUR 
Yeni değil, kadimden bu yana sizin yaptığınız bu şeylere karşı değişik komplolar oluşturulmuştur. Ta Pîr-i Mugan döneminden itibaren, bir taraftan iyilik adına açılımlar sergilerken, bir taraftan da birileri tarafından çelmeye, el-enseye maruz kalmışsınızdır. 

2004’te de bir dayatma olmuş. Eğer daha sonra birileri tarafından “Ben kaç defa bu mevzuda bakanları değiştirdim, bu işi yapın filan diye…” Sürç-ü lisan kabilinden mi, sağlam mülahazaya alamama kabilinden mi, bu mesele böyle tekerrür edip durmasaydı.. O gün alınan kararların bir sonucu olarak, bugün bu meselenin üzerine gelme duygusu olmasaydı.. Maşerî vicdanda böyle algılanma olmasaydı..

Bütün maşerî vicdan meseleyi şimdi öyle algılıyor; “Demek ki o zaman öyle karar verilmiş, sonra ard arda bunlar sürekli, o mevzudaki vazifelileri değiştirerek hep bu işin üzerine gitmişler” şeklinde.. Ama bunlar denmeseydi, hüsn-ü zannımın gereği şuydu: “Bu mesele konjonktüreldi. O günün şartlarını bilmiyoruz, hadisenin içinde değildik ki biz o hadiseyi arka planıyla görelim, felsefesiyle değerlendirelim” derdim. Devamı, temadisi olmasaydı, meseleye öyle bakardım. Ama o mevzuyu te’yid eder mahiyette beyanların verilmesiyle, öyle bir mesele karşısında, maşerî vicdan karşısında da bana diyecek bir şey kalmıyor.

BENİM KOLUM KANADIM KIRILDI, DİLİME KİLİT VURULDU 
Ben yoksa o meseleye nasıl bakardım biliyor musunuz? Hudeybiye Sulhu gibi bakardım. Derdim ki: “O mevzuda problem çıkarmamak için, bütün bütün o mevzuyu negatif hale getirmemek için, fonksiyonu yitirmemek ve bertaraf edilmemek için muvakkaten bir tavizden ibaretti bu. Fakat sonra meselenin üzerine gidilmemek suretiyle, mesele pozitif olarak değerlendirildi.” Bu nazarla bakar, işi hüsn-ü zanla yumuşatır ve maşerî vicdana da meseleyi öyle duyurmaya çalışırdım. Şimdi denen, edilen şeylerle şahsen benim kolum, kanadım kırıldığı gibi, dilime de bir kilit vuruldu. O gün öyle dendi, arkadan da ısrarla işin üstünde duruldu; “Atılan o imzaların hakkını yerine getirin!.” falan.. gibi, sürç-ü lisan değilse, bir zuhul değilse, bu mevzuda birilerinin dürtüleriyle söylenmiş sözler değilse şayet.. Bu şunu-bunu değil, benim kolumu-kanadımı kırdı.. Buradaki hüsn-ü zan sistemimi kullanmama mani oluyor.

Her şeye rağmen ben düşünüyorum; “Acaba bunu bile nasıl bir hüsn-ü zan yorumuna bağlayabilirim?” Bir şey bulamadım şu ana kadar…

TÜRKİYE 'NİN ESAS PROBLEMİ OKULLARDAKİ İÇKİ, SİGARA, UYUŞTURUCU 
Bu işlerle uğraşılırken, asıl meşgul olunması gerekli olan şeyler ikinci plana itilecek… Mesela genel orta dereceli okullarda yüzde 35 nisbetinde içki içen talebe var. Bu neredeyse ortaokul talebelerine kadar inmiş. Yüzde 30 nisbetinde sigara içen öğrenci var. Bunlar yaygınlaşıyor. Yüzde 15-20 nisbetinde uyuşturucu alışkanlığı var. Türkiye’nin esas problemi budur; gelecek nesillerin uyuşturucu, içki içen, sigara içen nesiller olması.. Ve bizim bunlarla mücadele ediyor gibi bir tavrımız varken, böyle çok önemli, metastaz olmaya meyilli kanser gibi yarının yığınlarını batırabilecek bir problem varken, böyle bağışlayın, çok özür dilerim, böyle eften-püften meselelerle meşgul olmak, bir yönüyle mühimme takılıp da onlarca ehemmi görmezden gelmek gibi bir hal oluyor. Onu anlamakta da işin doğrusu zorlanıyorum.

TEDBİRLİ VE TEMKİNLİ OLMALIYIZ
Hüsn-ü zan esas olduğu gibi, su-i zanna da sebebiyet vermemek lazım. O mü’minler de kendi haklarında su-i zanna sebebiyet verecek şeylerden sakınmalıdırlar. Yaptıkları şeylerin makul, Kur’an aklîliği içinde kabul edilir olması lazım. Esasen biz de kendi tavır ve davranışlarımızla, bu mevzuda olumsuz bazı şeylere mukabelelerimizde aynı su-i zanna düşmemeliyiz, su-i zan edilebilecek duruma düşmemeliyiz. O yüzden tedbirli ve temkinli olmalıyız.

SÜKÛT ÇAĞRISI YAPAN DOSTLARIMIZA DESENİZ Kİ: ŞU MESELEDE SİZ DE SUSSANIZ YA! 
Bazı dostlarımız sükût çağrısı yapıyorlar. O bazı dostlarımıza deseniz ki, “Şu meselede siz de sussanız ya!..” Bakın ne derler: “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır”, Peygamber Efendimiz buyuruyor.” Geçen musahabede de geçtiği üzere, siz eğitim yuvaları açmak suretiyle, toplumunuza hizmet etmek suretiyle ve temel değerlerinizi tüm dünyaya tanıtmak suretiyle açılımlarınızda aklın, mantığın, muhakemenin gereği olarak, Kitap ve Sünnet’le test ettikten sonra bu meseleleri yanlış görüyorsanız, o yolda yürümeniz Hakk’a karşı saygısızlıktır. Fakat Kitap, Sünnet, İcma-yı Ümmet, Kıyas-ı Fukaha ve zamanın tefsirini arkanıza alarak bu yolda yürüyorsanız, hak demektir o. Bu defa da falanın filanın bu mevzuda önünüzü kesmesi, şöyle-böyle sizin üzerinize gelmesi karşısında yürüdüğünüz bu hak yoldan dönerseniz şayet, Hakk’a karşı saygısızlık yapmış olursunuz; dolayısıyla Allah’a, Kitap’a, Sünnet’e karşı da saygısızlık yapmış olursunuz.

SUSMAK DİLSİZ ŞEYTANLIKTIR 

Yaptığınız şeylerde Allah’ın sevmediği, Peygamber’in kabul etmediği/etmeyeceği ve milli değerlerinize ters ne vardır? Üniversite hazırlık kurslarınızda uyuşturucu, sigara, alkol mü kullanılıyordur? Bohemlik mi yapılıyordur? Bunlar yapılıyorsa, ben de öyle derim, “Kapılarına kilit vurun, çekilin, iyilik yerine kötülük yapıyorsunuz siz!..” Eğer bunlar yok da, kendi toplum değerlerinize bir yürüyüş varsa şayet, bu haktır; bundan dönmek, nâhak bir şey olur. O zaman böyle bir mevzuyu müdafaa etmede susmak dilsiz şeytanlıktır.

Kuvvet hakta olmalı, hak kuvvette değil. Kuvvet hakka tâbi olmalı. Kuvvetin en önemli derinliği, hakkı temsil etmesine bağlıdır. “Kuvvet bende!..” diye, “ben her şeyi yaparım” mülahazası çok defa insanı nâhak (haksız, gereksiz) şeylere sevkedebilir.''


  http://www.radikal.com.tr/1163743116374313

  YORUMLAR
  (13 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  Radyal kaymaya uğramış... - gerçeklik

  Olayı çok farklı yönlere çekmenin hiç anlamı ve gereği yok.Dershaneler kapatılmasın deniliyor.Peki dershaneler hep bir paralel eğitim kurumu olarak birilerinin insan kaynağı ve rant merkezi olmaya devam mı etsin? Her şeyin en güzelini ve en doğrusunu, niyetiniz ne kadar da halis olsa, sadece siz mi bilirsiniz? Genelleştirilmiş bir perspektiften bakamayıp mücadele ettiklerinize benzer kapalı bir kalıba sığarak ne kadar sürdürebilirsiniz varlığınızı? Örneğin PKK'nın çıkaramadığı Kürt-Türk çatışmasını adeta çıkarmak için canla başla çalışan cemaatin yayın organları ülke bütünlüğüne ve gerçeklere ne kadar hizmet ediyor? Yer yer ırkçı anlayışa kaymaya başlayan bir cemaat profili benim tanıdığım ilk kapsayıcı cemaat profilinden maalesef çok uzaklaşmış gözüküyor. Bu radyal kaymanın eksenel kaymadan çok da farkı olmasa gerek!

  Türk Dili - ibretnüma

  Aşağıda birsürü kişi Fetullah Gülen'in konuşmasını Arapça Farsşça olarak nitelendirmiş. Gerçek Türkçe odur canım bugünki ise Türk Dil Kurmca'dır. Türkçe: Arapça ve Farsçanın ve Türkçenin harmanlandığı müzikal dil(idi). Öğrenimsel gereksinimlerini karşılayamamış bireylerin bozuksal atımları bunlar.

  Riya Paçalardan Akıyor Hoca :) - ParadigMA_82

  AKP'yi nadiren takdir ettiğim an'lardan biri dershane meselesi, üstelik beni de mağdur etmelerine rağmen. Bu mesele çok hayırlı oldu: 1. Yıllardır 'işimiz hizmet, siyaset değil' diye pişkinliğin dibini görenleri kendi ortakları yalanlıyor. Haklılar, 'mesele dershane değil', siyasi :) 2. Ulusalcıları bile haklı çıkarır durumdalar: Sığındıkları 'din maskesi' riyakar bir siyaset bataklığından ötesi değil. 3. Dertleri 'eğitim' değil, 'insan devşirmek' ve 'kurumlara sızmak'. Bunu solcular demiyor, vallahi iktidar diyor, nokta. 4. Haksız yere sürüyle insan yargılanırken leş kokulu 'özel harp başlıkları' atıyorlardı. Beter olsunlar. 5.Yıllardır Yaltaklanmadıkları 'otorite' kalmadı. 12 eylülden 28 şubat'a değin 'her devrin sabık dostu' oldular! Bedel-medel ödedikleri külliyen palavradır. 12 Eylül sayesinde var oldular! Siyasal iktidar en azında seçimle 'hesap verebilir' görünmekte, esnekliği bunlardan fazla: Bunların ağzından demokrasi düşmez, ama daha sinsi 'fırsatçılardır'. İktidar ne denli azıtırsa azıtsın, onunla mücadele daha şeffaftır. Otpor, telekinezi vs zırvalasalar da Tayyip ve şürekası pervasız/açık sözlüdür. İşin Hükümet cephesine gelince: Bunlara pek güvenmeseler de sanırım bir yerde mecbur kaldılar. Emniyet ve yargıdaki sızmalara göz yummalarıysa neredeyse sonları oluyordu :) Yine de Hoca'nın elinde kendilerini yıpratacak güçlü belgeler olduğuna inanıyorum. Seçimlerde bir kısmını göreceğiz.

  alternatif nesil..? - dostluk ve baris

  Demokrasilerde her insanin ticaret yapma hakki vardir, dolaysiyla cemaat üyeleri de yapabilir..Ancak her inasanin "ben kafama göre insan yetistirecegim" deme hakki yoktur..O hak sadece devlete, dolaysiyla MEB'ye attir..Benim bildigim; egitimde "tevhidi tedrisat kanunu" halen yürürlüktedir..Ne demektir bu, egitim ve ögretimde birlik! Yani, yeni nesillere sekil vermek, onlari milli ve manevi yönden yetistirmek, istenilen kaliba sokmak sadece DEVLETIN isidir!..Bu görev bir baskasi ile paylasilamaz.."Efendim biz manevi degerlerimize bagli bir genclik yetistiriyoruz bunda ne kötülük var" deniliyor..Öyle bile olsa bu görev sadece devletindir..Devlet icinde devlet olmaz, o l a m a z ! Saygilarimla..

  - - interstellar5555

  fgülen'in konuşmalarını çözmek bitcoin çözmekten daha zor :)

  Tercüme! - Geronimo

  Radikal yönetiminden tercüme bekliyoruz! Türkçe çevirisini okuduktan sonra yorum yapabilir duruma geleceğiz!

  Gençlik fuhuş ve uyuşturucunun elinde korkutması! - sblgngr

  Masum ve cahil halkı, çocuklarınız okullarda fuhuş ve uyuşturucunun pençelerinde diyerek korkutup, dini dersanelere yönlendirmeyi nasıl değerlendirirsiniz hoca efendi? Hangi istatistik size okullarda %15 uyuşturucu kullanıldığını söyledi? Bir okul psikoloğuyum, en risk altında okullarda çalıştım. En olumsuz koşullarda bile bir okulda uyuşturucu kullanan sayısı 3 öğrenciyi geçmez.Yıllardır 'bu ordu şeriatla korkutup darbe yaptı' diyen yandaş gazetecileri düşününce kişi kendinden bilir işi deyimi geliyor insanın aklına.Taktik o taktik gibi sanki.