Fethullah Gülen'den sabır çağrısı

Fethullah Gülen'den sabır çağrısı
Fethullah Gülen'den sabır çağrısı
Dershanelerin kapatılacağı haberleriyle başlayan tartışmada geçtiğimiz hafta hükümeti sert dille eleştiren ve Firavun benzetmesi yapan Fethullah Gülen, yeni videosunda "Çevrenizdeki insanlar Firavun değil" diyerek sabır çağrısı yaptı.

‘Fırtınalı dönemlerde istikâmet, sabır ve hâcet namazı’ başlığıyla internet sitesinde yayınlanan konuşmasında Gülen, “Yollarımız daraltılsa da biz başkalarına karşı yol daraltmasına kalkmamalıyız. Mızraklara karşı iğne bile kullanmamaya karar vermeliyiz” dedi. Bir önceki açıklamasında “Firavun aleyhinizdeyse doğru yoldasınız demektir” diyen Gülen, bu kez “Çevrenizdeki insanlar Nemrut değil, Firavun değil. Hele secde eden insanlarsa onlara karşı bize düşen şey saygılı olmak ve cennete beraber girme dilek ve temennisinde bulunmaktır” ifadelerini kullandı.
Gülen, en son açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

MUHALİF RÜZGARLAR ESEBİLİR
''Muhalif rüzgarlar esebilir, çok defa insanları önüne katıp savurabilir. Karakter bakımından zayıf insanlar belli çıkarlar, belli menfaatler mülahazasında hep savrulabilirler. Olup biten bu şeyler karşısında kat’iyen sarsılmama, ye’se kapılmama ve ezilmeme mü’minin şiarı olmalıdır.

BAZEN BİR FİRAVUNDAN, BAZEN BİR NEMRUT'TAN GELEBİLİR
Fırtınalar hiçbir zaman dinmemiştir; kan seylapları hiçbir zaman durmamıştır; insanların köpüren nefretleri ve kinleri hiçbir zaman dinme bilmemiştir. Bazen bir tirandan gelebilir, bazen bir firavundan gelebilir, bazen bir nemruttan gelebilir, bazen bir Sezar’dan gelebilir, bazen de yanınızda sizinle beraber namaz kılan birisinden gelebilir. Aynı namazı kıldığınız halde namazın içerisinde bir çelme yiyebilirsiniz. Bütün bunlar karşısında duygu ve düşünce açısından sarsılmamak için Allah’ın ipine sımsıkı sarılmak lazım.

MINCIKLAYACAKLAR, ÖNÜNÜZÜ KESECEKLER
Mıncıklayacaklar, çuvaldız saplayacaklar, önünüzü kesecekler, gittiğiniz yere gitmenizi istemeyecekler; bazen küfür kaynaklı olacak, bazen haset kaynaklı olacak, bazen hazımsızlık kaynaklı olacak. Bunlar insan ruhunda öyle marazlardır ki, dimağa musallat olmuş öyle virüslerdir ki, nöronları sarmış öyle rahatsızlıklardır ki, tımarhanelerde dahi tedavisi kâbil değildir. Gelin siz de -Allah aşkına- delice hareket eden bu insanlara küsmeyin, gönül koymayın, hatta Allah’a havale etme gibi şeylere bile gitmeyin.

İNCİNSEK DE İNCİTMEMELİYİZ
Değil çuvaldızlara karşı, mızraklara karşı bile iğne kullanmamaya karar vermeliyiz. İğne kullanmama kararlılığı içinde olmalıyız. İncinsek de incitmemeliyiz, kırılsak da kırmamalıyız. Yollarımız daraltılsa da biz başkalarına karşı yol daraltmasına kalkmamalıyız.

CİVANMERTÇE DAVRANMAK LAZIM
Sana çuvaldız batırmıyorlarsa, “Onlara iğneyle mukabelede bulunmadım!” demenin bir kıymeti yok. Esas, incitene karşı, rencide edene karşı, oturup kalkıp sizin için kötülük planlayana karşı, yalan diyene karşı ‘yalan’ deme nezaketsizliğine girmeyecek kadar civanmertçe davranmak lazım.

KARŞINIZDAKİ İNSANLAR FİRAVUN DEĞİL, DELİ TEKE HİTLER DEĞİL...
Allah Teâlâ, Hazreti Musa ve Hazreti Harun’u (aleyhimesselam), Firavun’a gönderirken, “Yumuşak sözle ona hitapta bulunun, yumuşak bir halle davranın, yumuşak bir düşünceyle karşısına çıkın, incitmeyen sözlerle diyeceğinizi ona deyin” (Tâ hâ, 20/44) buyuruyor. Sizin karşınızdaki insanlar Nemrut değil, Firavun değil, Sezar değil, İskender değil, Napolyon değil, deli teke Hitler değil… Hele başları yerde secde eden insanlarsa, onlara karşı bize düşen şey hep saygılı olmak, hep takdir etmek, hep tebcille yâd etmek ve Cennetü’l-Firdevs’e beraber girme dilek ve temennisinde bulunmaktır.

HACET DUASINI OKUDUM BU ŞİDDETLİ FIRTINALAR KARŞISINDA
Başımı yere koyduğumda, secdelerimde, hep hâcet duasını okudum bu üzerimize gelen şiddetli fırtınalar karşısında. Bizim emeğimiz bunun içinde onda birdir, belki de hiç yoktur. Şimdiye kadar bu meseleye emek veren ne kahramanlar, bir asırdan beri adeta baldıran zehiri yudumlayarak bu meseleyi götüren, zindanlarda ömür tüketen insanlar, dünyada zevk sefa yüzü görmeyen insanlar, memleket memleket sürgüne gönderilen insanlar, hapishanelerde tecride maruz kalan insanlar, defaatle zehirlenen insanlar, “bu da vatan evladıdır” denmeyen insanlar… Bu işin içinde bütün bu insanların emeği vardır.. ve bu emekle meydana gelen şey hep sizin omuzunuzda bir emanettir. “Allahım bu bir emanettir, bize ait de değildir, bize muvakkaten yüklediler bunu. Senin emn u emânın bu işin eskortudur; o olmazsa biz bunu götüremeyiz, bunu Sana teslim ediyoruz Allahım!”

BAZI MİYOPLAR, MALİKANELERDE YAŞIYOR OLABİLİRLER
Yeminle söylüyorum size; bu meselenin onda birine zarar vermektense, bir günde on defa ölmeye razıyım; on defa Azrail gelsin, öldürsün beni; bir daha dirileyim, bir daha öldürsün.. yemin edebilirim bu mevzuda; çünkü dünya ile zerre kadar alakam olmadı. Bazı miyoplar, mâlikanelerde yaşıyor diyebilirler. Ne yapalım şaşı baktığından dolayı yanlış görebilir. İbrahim Hakkı Hazretleri “Ağvere olma yakın ki sana eğri bakar” diyor. Ağver Allah’a da eğri bakar, peygambere de eğri bakar, dine de eğri bakar; sadece kendisine doğru bakar, o da kendini doğru görür mü görmez mi?

MUSİBETLERE KARŞI SABIR
Sabredilen konular itibarıyla sabır çeşit çeşittir; ibadetlere devam hususunda sabır, günahlara girmeme mevzuunda sabır ve musibetlere karşı sabır en çok bilinen sabır çeşitleridir Zaman isteyen ve bir vakte bağlı cereyan eden işlerde, “zamanın çıldırtıcılığına karşı sabır” söz konusudur.''' ( Hürriyet )


  http://www.radikal.com.tr/1161409116140911

  YORUMLAR
  (11 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  Gerçeğe bir bakalım!(3) - gerçeklik

  Varlığınızı bir boşluktan kaynaklı ihtiyaç üzerine gerekçeledirmişseniz,o boşluğun bir gün doldurulup ihtiyacın, haliyle varlığınızın anlamsızlaşacağını da bilmelisiniz. Değişip dönüşmeyen bir nedensel nedene bağlı oluşum, zamanla adaptasyon sürecinde sınıfta kalarak siklet dışı olmaya hazır olmalıdır. Varlığını sürdürebilmek için muhtaç olduğu kaynakları çeşitlendirip, karşıymış gibi durduğu unsurlardan medet umarak ele ayağa düşmek,ancak varlığın artık gereksizleştiğiyle açıklanabilir. Oysa bunun yerine mutlak otorite gücünün kendisinde olması gereken siyasi iradeye kafa tutmasaydı ve onun şemsiyesi altında sürekliliğinin sağlanabileceği sınırlara razı olsaydı, bu kadar açığa da düşmezdi belki. Eleştirel gücünü fiiliyata geçirecek kadar pervasızlaşma, kontrol altına alınmayı gerçekten reel olarak artık dayatmıştır. Yeni Türkiye'nin harmanlanmış orantılı ağırlık merkezini kurma hedefine kim karşı çıkarsa çıksın egale olmalıdır ve olacaktır.

  Gerçeğe bir bakalım!(2) - gerçeklik

  Koca bir ülke bir cemaate sığar mı dersiniz? Alışıla gelen bir arka bahçe yapının bir şok etkisiyle elden çıkması kolay hazmedilebilir bir şey değil gerçekten. Ama sonuçları itibariyle kendi doğrularını halkın tümüne ve seçimle demokratik yollarla iş başına gelen ve en önemlisi de kendi algısal bütünlüğü içinde kendinden olan hükumete bile dayatan bir noktaya gelinmiş olması,retoriksel olsa da güç kaymasına neden olmuş ve kontrol altına alınmasını zaruri kılmıştır. Sorun eğitim sorunu iken sorunu çok farklı ve alakasız noktalara taşımak, niyeti sorgulatır hale getirmiştir maalesef. Gördüğünüz, sadece pencerenizin profil açısı kadardır. Herkesin bildiği eğitim sorunlarından kaynaklanan bozuk bir sistemin getirisinden nemalanırken, bu sorunlar dururken neden direkt bana dokunuyorsunuz yaygarasını koparmak,sorunların devamını istemek ile çözümüne odaklanılması gereğini ön gördürmek arasında bir tercihe zorlamalı karşı tarafı. Sistemin bozukluğu sürekliliğinin devamını arzulamak,iyi niyetle bağdaşmadığı gibi reel hayatın gerçeklerince de frenlenir bilesiniz.

  Gerçeğe bir bakalım!(1) - gerçeklik

  Asıl kavganın adını koyalım: bir tarafta ülkenin iktidarı olarak inisiyatifi ele alıp tüm ülkeyi haklı olarak rakipsiz yönetmek isteyen bir siyasi kurum var,diğer taraftan arka bahçe olarak en önemli ekonomik ve insan kaynağını risk altında değerlendirip ülke kontrolünde gelecekte etkisini yitirmek istemeyen gayri resmi bir siyasi kurum var. Bu gayri resmi siyasi oluşumun, tüm seçenekleri deneyerek orantısız bir saldırı kampanyası düzenlemesi sadece eğitim aşkıyla açıklanamaz doğrusu.Sözde, AK Parti milletin kurumuna darbe vuruyormuş! Teröristlerin isteğini yerine getiriyormuş, oda yetmemiş CHP sinden tutun MHP sine kadar her muhalif hareketin hükumeti yıpratma fırsatı hedefi doğrultusunda desteğine mazhar olmuş. Tekrar edelim; birilerinin kuyruğuna basılmışçasına bağırmasına gerek yok, doğruyu bulup gereğini yerine getirelim sadece. Yetişen veya yetiştirilen insanlar sadece cemaate mi bağlı olacaklar? Cemaatin politikası doğrultusunda hareket edilip idare edilebilecek koca bir Türkiye'nin varlığından ve birliğinden emin olabilecek misiniz gerçekten?

  UYANIN... - salimeng

  TURNUSOL... UYANIN!!!!Bir Milletin bütün kurumlarını ihya edip Eğitimini tahrip etseniz o millete en büyük kötülüğü yapmış olursunuz.Yapılan diğer icraatlar,satranç oyunundaki atları ve filleri verip mat etmeye benzer.En son dersane oyunundan anlaşılıyor ki; ŞER cephesi VEZİRİ açık düşürme pahasına hamle yapmaları.. güzel günlerin yakın olduğunu müjdeliyor inş...

  Yorum için erken - ALP ER

  Ben daha olan biteni idrak edemedim. Bir tarafta en az 5.000.000 oy diğer tarafta iktidar partisi. Bunun sonu ya bizimle kafa buluyorlar, olay danışıklı dövüş çıkacak; yada sayın başbakan memlekette etine göre rakip bulamadığı için artık rakipsiz ağır siklet boksör gibi etrafa saldırıyor. Ama rakip baya sıkı. Sonuçta kaybeden tüy siklet yurdum insanı olacak.

  ima - düş-ün bulur-sun

  Bu dini veya şeytani tüm tarikatlarda da, kimin eli kimin cebinde belli değil, herkes herkese bir imada bulunuyor. Gel de, bu imalardan kim kimdir, kim kime niçin karşıdır, gerçekten böyle bir olay varmıdır, yoksa paranoyamıdır, anlamak mümkün değil. İşte bu yüzden demokrasi işlemez. Açık, net, düşündüğünü söyleyemezler veya söylemezler. Kimseye söyleme hakı da tanımazlar. Böylece, gerçekler hep gizli kalır ve herkes herkesten şüphe edip kafayı yer, sonuçta da savaşırlar. Don Kişot gene iyiymiş, insana değil de değirmenlere karşı savaş açmış. Bıktık valla. bunlar yüzünden bir adım ileri gidemiyoruz. donumuzu bile Çinden almak zorunda kaldık.

  sabır - HARAYDIN

  İNSAN OLMANIN ŞARTI ya şeytana uymak ya niyet ihlas dua(el açıp yalvarmak, cüzi irade ile sebepleri yan yana getirmeye çalışarak nimeti ilahini kapısını çalmak) ubudiyet ibadet zikir tevekkül tefekkür şükür bela musibet ve istemediğimiz şeylere SABIR dır. Bu dersane fukaraya yüktür, parası olanadır diyene bir hatırlatmaya engel değil. Dersaneler parası olana yararmış, fukaraya yaramazmış. Oysa fukaranın simit satıp dersane parasını karşılayarak mühendis olduğundan, dersane olmazsa hep simitçi kaldığından haberi yok bazılarının. Yada devran döndü ben küpümü doldurdum, ben nasılsa saati 200TL ye ders alır mühendis kadrosunu doldururum, fukara niye bana rakip olsun, gitsin simitçiliğini yapsın diyorlar bazıları da. Oysa fukara düşünmekse maksat.Yüzde 20 kontenjan zorunlu tutun ve bu kontenjanı yeşil kartlılardan seçip gönderin.Şimdi kontenjanı özel dersle hormonlanıp seviye sınavında fukarayı geride bırakan zengin çocukları ve bürokrat çocukları kullanıyor, bu da ayrı bir ayıp, hem bu ayıba son verin hem fukaraya faydanız olsun. Onun dışında ekmeğinden kesip simit parası toplayıp dersane ye para veren niye veriyor düşünüp ona çözüm üretin de dersaneye ihtiyaç kalmayacağından öğrenci bulamadıklarından kapansınlar, ben kapattım demek 12 Eylül 28 Şubat cuntasının bile yapmadığı bir şey. Birkaç vakıf, okul, dersane kapattılar ama çoğuna onlar bile dokunmadı, hele tümüne, bu nasıl bir mantık?