Fethullah Gülen'den yolsuzluk açıklaması

Fethullah Gülen'den yolsuzluk açıklaması
Fethullah Gülen'den yolsuzluk açıklaması
Fethullah Gülen'den açıklama: Suçluluk psikolojisiyle suçlar görünmezden gelinerek harâmîlik, kırk harâmîlik görmezlikten gelinerek, "Acaba bunu kime atfetsek?!." demek.. Bunlar dine karşı diyalektik yapma demektir.

Radikal.com.tr - Fethullah Gülen'in son sohbeti Herkul.org sitesinden 'Yolsuzluk' başlığıyla yayınlandı. Son dönemdeki operasyona değinen Gülen'in açıklamaları şöyle:

"Koskocaman camiayı, kendini Allah’a adamış insanları.. dünden bugüne -dün belki sadece ehl-i ilhad yapıyordu şimdi asimetrik bir saldırganlık var- bir bitirme cehdi ve gayreti var. Fakat bütün bunlar karşısında sarsılmadan, belki sarsılabilir ama devrilmeden,

“Ey Yüce Rabbimiz, biz yalnız Sana güvenip Sana dayandık. Bütün ruh-u cânımızla Sana yöneldik ve sonunda Senin huzuruna varacağız” diyerek, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in cedd-i emcedi Hazreti İbrahim (aleyhisselam) gibi Allah’a dayanıp, sa’ye sarılıp, hikmete râm olmak suretiyle bu dâhiyeleri aşmaya çalışmalı; “Bu da geçer Ya Hû!” demeli, onun geçeceği anı intizar etmelidir.


* Yakışıksız, münasebetsiz şeylere aynıyla mukabelede bulunmamalıdır. Mü’mine “alçak” dememelidir. Bir gün Allah (celle celaluhu) böyle diyeni, gerçekten realite planında alçaltır da tarihe öyle alçalmış olarak kaydedilir. Gelecek nesiller de onu alçalmış bir insan olarak yâd ederler.

* Ayıplarla uğraşmak mü’minin işi değildir. Hem Kur’anın temel disiplinleri, hem Sünnet-i Sahiha’dan çıkan esaslar, hukuk sistemi açısından, fertlerin kusurlarıyla hususi mahiyette meşgul olmanın doğru olmadığını Kıtmir değişik vesilelerle arz etmiştir.

* Nitekim yakın tarihte, Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Hazreti Mâiz’i, huzurundan üç defa geriye çevirdiğini, dördüncü gelişinde ona şer’î ceza ne ise onu uyguladığını arz etmeye çalışmıştım. Keza arkadan gelen Gâmidiyeli kadını da Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) geriye göndermişti. Fakat onlar ısrarlıydılar. Ancak öyle bir had tatbik edildiğinde arınacaklarına inanıyorlardı. Oysa ki gizli yapılmış günahlarda, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun mülahazası da bu istikamettedir; Cenâb-ı Hakk’a teveccüh edersin, tevbede bulunursun derecene göre, inâbede bulunursun derecene göre, evbede bulunursun derecene göre; istiğfar edersin, “Allah’ım bütün müstağfirlerin istiğfarı adedince Sana istiğfar ediyorum!” dersin “ve Sana tevbede bulunuyorum, Sen Tevvâb’sın, tevbemi kabul eyle; Sen Münîb’sin, inâbeme benim cevap ver; Sen Hazreti Evvâb’sın, ne olur benim evbemi kabul buyur.” Bunlar “Zümrüt Tepeler”de geçen, Sofi telakkisiyle, Cenâb-ı Hakk’a çok farklı yönelmenin adları ve unvanlarıdır. Erbabı için, bunları burada tekrar etmek, açıklamak zaid olur. Şahsî günahlar karşısında yapılması gerekli olan şey, istiğfar, tevbe, inâbe ve evbedir. Fert bunu yapar, Cenâb-ı Hakk’ın lütfuyla, keremiyle, rahmâniyetiyle, rahîmiyetiyle arınmış olur onlardan. Tevbe bir arınma kurnasıdır. Böylece tertemiz olarak Cenâb-ı Hakk’ın Firdevs’iyle serfirâz olabilir.

* Fakat bazı cinayetler vardır ki, bunlar umumun hukukuna tecavüzle oluşmuş günahlardır. Âmme hakkıdır. Âmme hakkı aynı zamanda Allah hakkıdır. İster İslam’ın Hukuk Sistemi, isterse Modern Hukuk Sistemi âmme hakkına taalluk eden meselelerde kat’iyen müsamahaya gitmezler. Umumun hukuku söz konusudur. Umuma ait şeyler çalınmış çırpılmışsa, bunu ne Mecelle kurallarıyla siz şöyle böyle yumuşatabilirsiniz, ne de başka demagojilerle ve diyalektiklerle. Âmme hakkıdır bu. Umumun hukukuna tecavüz edilmişse, bir tek arpa umum milletin hakkıysa, o yenmişse, o mevzuda birisi göz yumuyorsa, o da o haramîlerle müşterek demektir. İşte orada göz yumulamaz. Burada bu göz yummama mevzuunda esas budur, temel budur, usul budur.

HARÂMÎLİK, KIRK HARÂMÎLİK GÖRMEZLİKTEN GELİNEREK...

* Belki üslupta hata yapılmış olabilir, usul vardır bu mevzuda. A’ya demek, B’ye demek, C’ye demek, bilmem H’ye demek de üsluptur. Fakat hiçbir zaman usul ve esas, üsluba feda edilmemelidir. O mesâvînin üzerinde durulmalı, nasıl yapılacaksa o pisliklerden insanlar arınmaya bakmalıdırlar.

* Suçluluk psikolojisiyle suçlar görünmezden gelinerek harâmîlik, kırk harâmîlik görmezlikten gelinerek, “Acaba bunu kime atfetsek?!.” (bu mevzuda), gündem değiştirerek “Halkın dikkat nazarını kimin üzerine çevirsek ki, bir yönüyle belki halk nazarında bu mesâvîden sıyrılmış olsak?!.” demek.. Bunlar dine karşı diyalektik yapma demektir. Dinin temel disiplinlerine karşı demagoji yapma demektir hafizanallah. Bu da günahı ikileştirme demektir. Bu aynı zamanda toplumun birbirine çok yakın olan parçalarını, moleküllerini birbirinden koparıp atıp işe yaramaz hale getirme demektir. Hafizanallah.

* Bu iki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Mâiz günahıyla, Gâmidiyeli kadın günahıyla, ferdî günahıyla karşınıza çıktığı zaman.. İmam Hâdimî’yle alakalı bir şeyi arz ettiğim zaman dediğim gibi, öyle üç defa dört defa gözlerinin kapağını silerek, “Acaba o mu, değil mi?” diye.. hayır bakma! “Lâ havle ve la kuvvete illâ billâh” de. “Allah’ım beni de bunu da mağfiret buyur!” de, çek git arkana bakmadan. Üzerinde durma; fikrinde, korteksinde ona bir yer ayırma. Bir dosyaya yerleştirme onu. Ve gördüğün zaman da kardeşin gibi yine sımsıkı sarıl. Bu ferdî bir hatadır. Fakat öyle hatalar vardır ki, toplumu temelinden sarsar. Onlara karşı müsamahalı olursanız, onların yaygınlaşmasına, bütün bütün o denâetlerin bütün toplumu sarmasına sebebiyet vermiş olursunuz. Bu açıdan da ister İslâmî Hukuk Sistemi, isterse de Modern Hukuk Sistemi o mevzuda işleyerek, akı ak, karayı kara olarak ortaya koyması lazım.

ÖNEMLİ OLAN ARINMADIR

* Bir şey olmuştur; ayetin ifadesiyle “Allah mü’mini aka çıkarır, temizler, paklar; bir yönüyle de öbürlerini eler, döker, onlar da elenmiş olurlar.” Hazreti Pir’in ifadesiyle, elmas ile kömür birbirinden ayrılmış olur. Elması, kömürü birbirinden ayırmadığınız zaman, elmasa bile onun yanında durduğundan dolayı, kömür nazarıyla bakılır.

* Önemli olan arınmadır. İçindeki o pislikleri atarak, “Aktım, ak olmaya çalışıyorum, inşaallah hep ak kalacağım!” mülahazasına bağlı daha farklı stratejilerle, daha insancıl tavır ve davranışlarla, daha şefkatli bir muameleyle!.. Başkalarını da boy hedefi göstererek toplum nazarında bir kısım karanlık kalemlerle onları karalamak suretiyle teselli olmak, bu dünyada bir şey olsa bile öbür tarafta hiçbir işe yaramaz. Çünkü mesâvîyi Allah biliyor, harâmîliği Allah biliyor, hırsızlığı Allah biliyor, rüşveti Allah biliyor. Öbür tarafta teker teker tek arpadan hesap sorma esprisine bağlı olarak hepsinin hesabını Allah sorar.

* Burada bir şey demek aklıma geliyor. Şimdiye kadar hiç dememiştim. Eğer bu mevzuda bir kısım arkadaşlar kendilerine verilen imkanlarla.. onlar nisbet yapıyorlar, falan filan diyorlar, f diyebilirler, g diyebilirler, ç diyebilirler, d diyebilirler.. diyorlar.. bulaştı bulaşmadı mülahazasıyla, belki cinayet sayılabilecek bir kısım icraatta bulunuyorlar. Şöyle demek geliyor yani içimden.. demeden kendimi alamayacağım. Hiçbir zaman da demek istemediğim bir şeyi demek geliyor içimden. Yoksa Doktor İkbal gibi, Hazreti Pir-i Muğan gibi, tel’ine, bedduaya “amin” dememek, onları etmemek genel şiarımızdır. Fakat eğer hakikaten bu olumsuz şeylerin üzerine giden arkadaşlar.. kimse onlar tanımıyorum, binde birini bile tanımıyorum.. bu işin üzerine “Hukukun ve aynı zamanda sistemin, dinin ve aynı zamanda demokrasinin gerektirdiği şeyler bunlardır.” deyip arınma adına, yıkanma adına, temizlenme adına, kirlerin öbür tarafa kalmasına meydan vermemek adına bir şey yaparken dinin ruhuna aykırı bir şey yapmışlarsa… bize de nisbet ediyorlar, dolayısıyla ben bizi de onların içinde görerek diyorum.. dinin ruhuna aykırı bir şey yapmışlarsa, yaptıkları şey Kur’an’ın temel disiplinlerine aykırıysa, Sünnet-i Sahiha’ya aykırıysa, İslam’ın hukukuna aykırıysa, modern hukuka aykırıysa, günümüz demokratik telakkilere aykırıysa.. Allah bizi de onları da yerlerin dibine batırsın, evlerine ateş salsın, yuvalarını başlarına yıksın. Ama öyle değilse, hırsızı görmeden hırsızı yakalayanın üzerine gidenler, cinayeti görmeyip de masum insanlara cürüm atmak suretiyle onları karalamaya çalışanlar.. Allah onların evlerine ateşler salsın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun, duygularını sinelerinde bıraksın, önlerini kessin, bir şey olmaya imkan vermesin.

* Dememiştim, demeden edemedim. O kadar diş gösterildi, o kadar salya atıldı, o kadar kimse tahrik edildi, o kadar o “twit”lerde o mel’un düşünceler bir yönüyle vizesiz rahat dolaştı ki, demeden edemedim. Şimdiye kadar demediğimi dedim.

* Allah her şeye nigehbân. Dünyada kıtmir gibi insanların bir dikili taşı olmadı. Altmış senedir değişik imkanlar onun da önüne geldi. Allah’a hep dua ettim, “Allahım, kardeşlerimi birilerinin iş yerinde, fabrikalarda çalışmadan halas eyleme. Allahım, beni onlarla utandırma.” dedim. İşçi olarak çalıştılar, işçi olarak emekli oldular ve hiçbir şeye sahip olmadılar. Çoğu kira evinde oturuyorlar. Kendi adıma da öyle düşündüm, onlar adına da öyle düşündüm. Cami penceresinde üç sene yatarken esasen, işte o dünyanın metaına temas etmemek için.. altı sene bir tahta kulübede döşeksiz yatarken, dünya mal u menaline meyletmemek için aynı şeyleri yaptım. Allah buna şahit. Ama başka türlü harâmîlik yapıp, milletin malına menâline el uzattıkları halde hala müslüman olarak görünüyorlarsa öbür tarafta neyin ne olduğu belli olacaktır.

* Gönül, Çalab’ın tahtı / Çalab gönüle baktı / Kim gönül yıktı ise / O iki cihan bedbahtı. Bir sürü mü’minin gönlünü yıktılar. Kendimizi de istisna etmedim. Haksız, kimse, o mutlaka cezasını bulacaktır."


  http://www.radikal.com.tr/1167337116733739

  YORUMLAR
  (39 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  Fethullah cemaati ve İran. - Ertantan

  İran devriminden sonra yabancı güçler Türkiyedeki Şiiliğin gelişmesini önlemek için alternatif Müslüman cemaatler ürettiler. Bu adam da zaten Türk insanının şiileşmesini önlemek görevini üstlendiği için bu kadar yükselmesine müsaade edildi. şimdi de kapıştığı AKP'yi Türk insanının aklında "öcü" diye kazıdığı "İran" faktörüyle vurmaya çalışıyor. Böylece hem İran'a vurmuş olacak hem İsrailli efendilerine şirin görünmüş olacak hem de kendi aklınca AKP'yi bitirecek. bir de kalkıp beddua ediyor utanmadan. kendi aklınca planı tutacak da insanların ona olan inancı biraz daha artacak.

  Nihiliste'in yorumu uzerine - Ayse Sule

  "Hegel'i anliyorum. Bu vatandasi anlayamiyorum" deyisinize cok guldum. Evet zordur Gulen'in Turkcesini anlamak. Kendisini ilk ve son canli dinleyisim taa cocukluk yillarimda annemle birlikte gittigim bir Suleymaniye Camii vaazindaydi. Annem vaaz sonrasi hanimlar balkonundan asagiya inerken bir yandan da soyleniyordu "hicbir sey anlamadim' diye. Ayaklari daracik merdivenlerden kazaran bir-iki basamak kaydiginda ise hemen tovbe etmeye baslamisti "hoca hakkinda saygisizlik ettim basima ne geldi diye :)) O gunden beridir de oyle kolay kolay elestirmez kendisini. Cemaat mensubu falan olmadigi halde ustelik. Kocakari imani dedikleri boyle birsey galiba. Cemaat mensuplariyla yolum okul, is ve ozel hayatimda birkac kez daha kesisince ben de merak edip okumaya anlamaya calistim kendilerini, ama her seferinde pes ettim. Sanirim size Hegel'i, mesela bana Bourdieu'yu 'bile' anlasilir ama Gulen'i anlasilmaz kilan sadece dille ilgili goreceli bir zorluk degil. Diller ve kulturler arasinda Bati lehine varolduguna inandirildigimiz degerler hiyerarsisi, bize birini "anlasilmaya deger" digerini ise "anlasilmaya degmez" olarak kodluyor ne yazik ki. Arapca ya da Farsca ogrenmeyi, bu dilde yazilmis literaturu takip edip anlamayi kacimiz onemsiyoruz mesela? Arapca ve Farsca demisken; Gulen Hoca dillerini bu denli sevdigi ve kullandigi Arap ve Iranli Muslumanlara neden bu kadar mesafelidir, cemaatteki mumin dostlar bir zahmet aciklayabilirler mi acaba?

  Ne bu şiddet bu celal! - doğrucubaşı

  Vay be, hocayı ilk defa böyle görüyorum. Hafızama hep ağlamaklı hali kazınmıştı. Şimdi ortalama bir Müslümanın bile ağzına alırken kırk kere düşüneceği bedduaları şakır şakır ediverdi. Hem bu sefer başka türlü tevil edilemeyecek netlikte konuştu. Malum, konuşmalarının geneli muğlaktı ve icap ettiğinde sonradan kalemşörleri tarafından başka türlü tevil etme yoluna gidilirdi. Bu sefer tabiri caizse bodoslama dalmış. Anlaşılan bu savaşta sonu olmayan yola girilmiş. Ya cemaat hükümeti ya da hükümet cemaati bitirecek. Merak ediyorum, birinci olasılık gerçekleşirse bir cemaat devleti mi olacağız?

  bunlarin ic yuzu.. - yellowknife

  baskasi anlatsa hayatta inanmazdim teyzemin anlatiklari kizini universitede okutuyor malsf maddi durumlari kotu dolayisiyla bu cemmatin evlerinden birine yerlestiriyorlar (nede olsa dindar kesim guvenilir) neyse okul bitiyor kizin ama kiz eve donmuyor abla olmus o evde teyzem bilmedigi gibi bi anlamda veremiyor ani bi ziyarete bulunuyor zorlada olsa kiziyla bulusuyor kizi abla oldugunu eve donmeyecegini soluyor annesi neyse aksama bakarki herkes suslendi bi yerlere gidiyorlar sorar hayirdir bir abiyle ablanin nikahi var oraya gidicez der giderler ve ertesi gunun aksaminda bosanmalarini yaparlar bunu sik sik yapildigini soyler oradaki baska bi kiz teyzem hemen oradan ayrilir ve kizina donmedigin taktirde evlatliktan atacagini soler yaklasik 2 ay konusmaz butun ilisigini keser kizla yine olmaz baskalarinin zoruyla kizi birakirlar? evet bunlarin dinimi tayyipin dikatatorlugu.. ulkenin dustugu durum..

  Sonunda patladı. - faruksyt

  Hoca efendi kızmakta haklı.

  Hak - verateyze

  Hep dualarimda ve dileklerimdeki ifadelerimi yansitan yazilarimdada gordumki, Allah en gercek adalet ve once sabreden, sonrada gafleti ensesinden vurandir. yuksek tepelere baskalarini merdiven yaparak cikanlarin dususlerinin gunbur gunbur olacaginida ifadelerimizde hissedip yazmistik. ALLAHIN ADA HAK, iSiDE P A K . hamdolsun.

  kabul olmaz - kadın vatandaş

  bu ülke yıllardır başka ülkelerin ağzı olup konuşan dini kullanan ona zarar vermeye çalışan ''hoca''ların duaları ile nasıl yaşamadıysa bedduaları ile de ölmez.