Feyzioğlu: Yasaların dışına çıkan polis, sıradan suçludan farksızdır

Feyzioğlu: Yasaların dışına çıkan polis, sıradan suçludan farksızdır
Feyzioğlu: Yasaların dışına çıkan polis, sıradan suçludan farksızdır
Adli yıl açılış töreninde konuşan Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, polisin Gezi eylemleri sırasında protestoculara yönelik tutumunu, oldukça sert ifadelerle eleştirdi.

ANKARA Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, “Çağdaş bir demokraside 'milli irade' tabirini kullanmaya devam etmek isteyenler, bu tabirin içinde siyasi iktidara muhalif düşüncelerin de yer aldığını, hükümetlerin parlamentodaki çoğunluklarına dayanarak her istediklerini yapamayacaklarını ve onlara oy vermeyenlerin de hükümeti olduklarını unutmamalıdır” dedi.

Feyzioğlu, adli yıl açılış töreninde konuşmasına, “Görevi başında şehit edilenler başta olmak üzere, avukat, savcı, hakimleri, gözbebeğimiz polisleri ve gururumuz askerleri rahmetle anıyorum. Kendini askı altında görenlere ise direnme gücü diliyorum" sözleriyle başladı.

Metin Feyzioğlu, hakim adayı Didem Yaylalı'nın ölümü ve onunla aynı durumda olan başka isimlerin nasıl bu hale getirildiğinin düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Savunmanın baskı altında olduğunu savunan Feyzioğlu, avukatların, mesleki faaliyetleri nedeniyle soruşturulduğunu söyledi. “Mahkemeler ve hakimler bağımsız ve tarafsız olmadıkları takdirde, adil yargılamadan söz edilemez” diyen Feyzioğlu, "Devlet içinde ayrı devletler olmaz; yargı mensuplarının devletin içinden veya dışından kimi yapılarca 'benim hakimim', 'senin hakimin' diye sınıflandırılması izah dahi olunamaz" diye konuştu.

"Ülkemizde, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun hakim bağımsızlığını, hakim ve savcı teminatını sağlayamadığını tespit etmek zorundayız" diyen Feyzioğlu, reformlara rağmen, adil yargılama sorununun köküne henüz inilmediğini savundu.

Türkiye'de savunmanın hala kurucu unsur olarak sayılmadığını, gerçeğe ulaşılmasında engel olarak kabul edildiğini ileri süren Feyzioğlu, "Kanunun açık hükmüne rağmen avukatlık mesleğinin kamu hizmeti niteliğini göz ardı eden ve salt serbest meslek olarak gören Danıştay 8. Dairesinin 5 Kasım 2012 gün ve 2012/5257 esas sayılı yürütmeyi durdurma kararının gerekçesini içimize sindiremiyor ve eleştiriyoruz" dedi.


‘YARGITAY'I YÜCE YARGITAY'A ŞİKAYET EDİYORUM’
Avukatın Yargıtay'da dosya görmesini vekaletname ibrazına bağlayan Yargıtay Başkanlar Kurulunun idari işleminin geri alınmasını da isteyen Feyzioğlu, Yargıtay Başkanlığına bu konuda sundukları raporların dikkate alınmadığını kaydetti. Feyzioğlu, "Yargıtay'ı yüce Yargıtay'a şikayet ediyorum" diye konuştu.

Demokratik hukuk devletinde, üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünün egemen olduğunu dile getiren Feyzioğlu, "milli irade" tabirine yönelik olarak şunları söyledi, " Dünya ve Türkiye tarihine bakıldığında, milli irade tabiri daha ziyade, seçimle iş başına gelmiş ancak çoğulculuk yerine çoğunlukçuluğu benimsemiş ve giderek otoriter eğilimler sergilemeye başlamış siyasi iktidarların tercihi olmuştur. Çağdaş demokrasiler ise çoğulcudur" dedi.

"Çağdaş demokrasiler, sadece o an için çoğunlukta olan siyasi görüşleri değil, sayıca azınlıkta olan başka görüşleri de kucaklar" diyen Feyzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çağdaş bir demokraside 'milli irade' tabirini kullanmaya devam etmek isteyenler, bu tabirin içinde siyasi iktidara muhalif düşüncelerin de yer aldığını, hükümetlerin parlamentodaki çoğunluklarına dayanarak her istediklerini yapamayacaklarını ve onlara oy vermeyenlerin de hükümeti olduklarını; insanlığın ortak değerlerini temsil eden hukukun genel ilkelerine, usulüne göre yürürlüğe konulmuş insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere ve anayasaya uygun davranılmasının zorunlu olduğunu unutmamalıdır. Anayasamızın değişmez maddelerinde ifadesini bulan Cumhuriyetin temel niteliklerinin siyasi iktidarı sınırladığı ve çoğunluğun azınlığa tahakkümünü engellediği de hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır. Bu sınırlamalarla kastedilen, nasıl yaşayacağını, hangi okula gideceğini, hangi inanca sahip olacağını, nerede ibadet edeceğini, hangi ahlak kuralını benimseyeceğini kişilere dayatmaya kalkışılmamasıdır."

Feyzioğlu, “Devletin emniyet güçlerini, kanunu ihlal eden silahlı güçlerden ayırt eden husus, emniyet güçlerinin güç kullanma yetkisinin son derece sıkı kurallarla düzenlenmiş olmasıdır. Bu kuralları yok sayarak uygulama yapan bir emniyet mensubunun, silah taşıyan sıradan bir suçludan farkı yoktur; sadece devletin silahını ve yetkilerini kötüye kullandığı için çok daha ağır bir sorumluluğu vardır” dedi.

Feyzioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

'İNSANLARIN KATLEDİLMESİNİN MAZERETİ OLAMAZ'
“İster ülkemizde ister dünyanın başka bir yerinde olsun; barışçıl gösteri hakkını kullananlara şiddet uygulanması, göstericilerin gerçek mermilerle, hedef gözetilerek sıkılan gaz bombalarıyla, plastik mermilerle veya kimyasal madde karıştırılmış tazyikli sularla öldürülmesi ya da yaralanması ağır bir suçtur. Bu suçları işleyenlerin teşvik edilmeleri veya ödüllendirilmeleri değil, cezalandırılmaları gerekir. Hiçbir siyasi veya ekonomik menfaat en üstün değer olan insan yaşamından daha değerli değildir. Sudan’da, Lazkiye’de, Rojava’da, Mısır’ın Adeviyesi’nde veya Tahrir’inde, Lice’de, Uludere’de, Reyhanlı’da, Akçakale’de, Ceylanpınar’da, Eskişehir’in, Ankara’nın, İstanbul ’un ve Hatay’ın sokaklarında, insanların katledilmesinin hiçbir mazereti olamaz.”

“Demokratik bir devlette, devletin, düşüncenin ve ifadenin önünü açması, şiddet çağrısı yapmayan düşüncelerin istenilen yerlere ulaştırılabilmesi için toplumsal iletişim kanallarını açık tutması, barışçıl toplantı ve gösterileri engellememesi esastır. İfade özgürlüğü ve onun hayata geçirilme yöntemlerinden olan barışçıl toplantı ve gösteriler, özgür ve demokratik bir toplumun varlığının en önemli kanıtıdır.”


'SANDIKTAN SANDIĞA OY VERMEK...'
“Demokrasilerde ‘seçim sandığı’ kuşkusuz vazgeçilmezdir. Ancak demokrasi, sandıktan sandığa oy vermekle sınırlı bir rejim değil, bir yaşam biçimidir. Demokratik hukuk devletinde, siyasi iktidar, parlamentodaki çoğunluğu ne olursa olsun hukuk kurallarıyla bağlı olduğunu bilir. Hukuk kurallarını uygulayanlar da daima özgürlükçü pencereden bakarlar. Çünkü demokratik hukuk devletinde özgürlükler esas, özgürlüklerin kısıtlanması ise istisnadır.”

“Bu çerçevede, hiç kimse düşüncelerini açıkladığı için idari veya adli soruşturmalara tabi tutulamaz. Anayasa’ya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve AİHM kararlarına göre; devletin güvenlik güçleri barışçıl gösterilere hiçbir şekilde güç kullanarak müdahale edemez. Barışçıl gösterilerde ‘Dağılın’ uyarısı yapılması, dağılmayan göstericilere güç kullanılmasının mazereti olamaz. Güç kullanılmasının haklı olduğu yerlerde ise gerekenden fazla gücün kullanılması, üzerinde güç kullanılan şahıs etkisiz hale getirildikten sonra da güç kullanarak keyfi ve fiili cezalandırma yoluna gidilmesi hiç kuşkusuz sorumluluk gerektirir. Sokak aralarında, hatta gündüz gözüyle şehir meydanlarında eli sopalı veya palalı kişilerin polis memurlarının desteğiyle, teşvikiyle veya koruması altında yaptığı katliamların ve şiddet eylemlerinin ne kadar ağır bir suç teşkil ettiğini açıklamayı gerekli dahi görmüyorum.”


'SİLAH TAŞIYAN SIRADAN BİR SUÇLUDAN FARKLARI YOK'
"Devletin emniyet güçlerini, kanunu ihlal eden silahlı güçlerden ayırt eden husus, emniyet güçlerinin güç kullanma yetkisinin son derece sıkı kurallarla düzenlenmiş olmasıdır. Bu kuralları yok sayarak uygulama yapan bir emniyet mensubunun, silah taşıyan sıradan bir suçludan farkı yoktur; sadece devletin silahını ve yetkilerini kötüye kullandığı için çok daha ağır bir sorumluluğu vardır. Yetkilerini kötüye kullanan emniyet mensupları korunduğu takdirde, gözbebeğimiz olması gereken emniyet teşkilatının saygınlığına zarar verilir; kolluk görevlileri ile halk arasında nefret duvarları yükselir, görevini yasalara uygun ve fedakârca yerine getiren binlerce kolluk görevlisi toplumda hiç hak etmedikleri suçlamalara maruz kalır.”


AA


Yeni adli yıl, avukatların protestolarıyla başladı


  http://www.radikal.com.tr/114890511489058

  YORUMLAR
  (8 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  IKTIDAR-SERMAYE ve polis - classic

  Sy Prf.Dr.Metin Feyzioglu´nun polislere iliskin sözlerine katilmamak mümkün degil,lakin bir gercegin altini cizmek gerekir.Bilindigi üzere her iktidar kendi sermayesini yaratir ve Türkiye gibi demokrasiyi icsellestirememis ülkelerde,kolluk kuvvetlerinin orantisiz güc diye tabir edilen müdahalesi, bu iliskiyi koruyup,kollamaktir,kime,nicin neden vurdugu önemli degildir.Polis aslinda halkin polisi degil,sermayenin bekcisidir.

  Faşizm, susmak değil söylemek mecburiyetidir - powerpoint

  Biliyorum bu ülkede dik durmak,doğru olmak,cesaretli olmak çok zor. Suçluya suçlu, katile katil, faşiste faşist, diktatöre diktatör diyebilmek daha da zordur. Çünkü elinde iktidar gücü olanlar bütün entrikaları deneyerek insanların üzerini gidiyor, insanlarda ne onur ne de kişilik bırakıyor. Başbakanın gözünün içine baka baka Yasaların dışına çıkan polis, sıradan suçludan farksızdır dediniz. O başbakan ki Mısırda Esmanın katile katil derken Ali İsmailin, Ethem Sarısülük ün katillerine katil diyemedi. Feyzioğlu gibi dik duranları görmek, saharaya düşen yağmur damlası gibi gönülleri ferahlatırken bizleri hayata yeniden bağlıyor. Dürüstlüğünüz cesaretiniz için teşekkür borcumu iletiyorum, lütfen kabul buyurun.

  Helal olsun - nozsel

  Bence çok güzel bir konuşma yapmış. Secret Garden'a da kısmen katılıyorum. Gezi olaylarının İLK günü bu ülkeden nefret etmiştim. Doğu'da her gün olanlar, İstanbul'da sadece BİR gün olunca, herkes ayağa kalkmıştı. Ama bu, Feyzioğlu'nun konuşmasının doğruluğunu etkilemiyor. Mesela dün, polis Barış Günü gösterilerini dağıtırken orada olmak isterdim. Yüzlerine 'ne hakla' diye sormak isterdim. Bir polisin, ben yolda yürürken, elinde hiç bir delil ve şüphe unsuru yokken bana kimlik sormaya veya kılıma bile dokunmaya hakkı yoktur. Polisler kendilerinin bütün yetkilerle donatıldığını ve her türlü hakka sahip olduğunu sanıyor. Ama aslında polisin Barış Günü eylemini dağıtma hakkı, benim oradaki polisleri Taksim'den kovma hakkımdan fazla değildir, yani yoktur. Hadlerini bilmeleri gerekiyor, ama ne yazık ki başbakanımız, onlara hadlerini bildireceğine, ikramiye veriyor.

  Sıradan suçludan daha sıradandır! - mlylmz

  Polis yasa dışına çıkınca sıradan suçludan farklıdır beyefendi, iyi okutmamışlar size hukuk fakültesinde ya da siz anlamamışsınız. Sıradan suçludan daha sıradandır; çünkü yasa dışına çıkarken kullandığı yetki kamu yetkisidir!

  HADI ORDAN HADE! - Secret Garden

  Bu polis doguda katletmedik evine baskin yapmadik tutuklamadigi kimse birakmadi.yillardir bu adamin agzindan etk bir POLISI KINIYORUM diye laf ciktimi? cikmadi.kurtlere elevilere yapilinca gikiniz cikmaz.ama kemalistcilere eli sopalibayrakli lara yapilinca baslarsiniz yaygaraya.inandirici degilsiniz.siyasetiniz batsin sizn ya gercek demokrat olun herkese esitlik isteyin yada boyle sadece kendine demokrat kendine musluman olup cikarsin.gezi olaylari icinde toplam olen insan sayisi 6 ama doguda 2006-2013 arasinda 139 utanmadan neyi kiniyorsunuz? hakkari yuksekovada elinde civili sopa ile cek cek deyip kamera onunde kol kiranlar gene bu polisler degilmiydi? bunlardi.sizin amaciniz baska ..! inanmiyoruz sizin insan haklari demokrat ve esitlikci oldugunuza.!

  barolar başkanına - gelil

  polise o tavsiyelerde bulunmadan önce kendi birliğinizin bireylerinin o kimlik altında hukuk dışı işlerle uğraşmaması için tedbirler alsanız camianıza daha çok hizmet etmiş olursunuz.(o cübbe altında bu ülkede illegal işlerle uğraşanların olduğunu sizler bizlerden daha bilmeniz lazım.

  onemli tespitler - keryil

  ama bence esas can alici olan polisle suclu kiyaslamasi degil, bu cok bariz. bence en guzel kisim "Barışçıl gösterilerde ?Dağılın? uyarısı yapılması, dağılmayan göstericilere güç kullanılmasının mazereti olamaz" kismi. bunu tisortlere bastirip dagitmak lazim, o denli onemli ve o denli bilinmiyor. polis nasil "dagilin, dagilmazsaniz sizi oldurecegim" dedi diye dagilmayanlari oldurme yetkisine sahip degilse, "dagilin, dagilmazsaniz sizi dovecegim, gozaltina alacagim" deme yetkisine de sahip degildir. mudahale icin GERCEK bir sebep gerekir. tum amaci eylemin guvenligini saglamak olan "valilige haber verme" sartini bir izne, onu da ihlal edildiginde insanlarin teroristlikle suclandigi bir iftira aparatina donusturmek bu sekilde gercek sebepler uretmez. haliyle yenen dayak da, acilan dava da keyfidir.