"Fişle beni" kampanyası başlatıldı

Aralarında Barış Girişimi'nin de bulunduğu bir grup sivil toplum örgütü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın "fişleme yönergesi"ne tepki olarak "Fişle Beni" kampanyası başlattı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın yönergesine karşı, çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından "Fişle Beni" kampanyası düzenlendi.
16 ekim 2001 Türkiye ve dünya kamuoyuna yönelik bir "Yeryüzündeki bütün din, ırk ve uluslardan insanların yaşama hakkının dokunulmazlığına inanarak, terörün gücüne ve gücün terörüne güvenenlere teslim olmayı reddediyoruz" söylemiyle "Barış Deklarasyonu" yayınlamasının ardından oluşan Barış Girişimi ve bir grup sivil toplum örgütü, "Fişle Beni" kampanyası başlattı.
Kampanya "Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın fişleme yönergesinde anılan gruplardan bazılarına ben de dahilim.
Gereğini bilgilerinize arz ederim" yazılı metnin çeşitli e-mail grupları, internet siteleri, faks ve telefon kanalıyla yaygınlaştırarak imza toplanmasına ve bu imzaları temsilen bir grubun bu listeleri Kaymakamlığa götürmesiyle gerçekleşecek.