Flört zina mı, şuh kahkaha haram mı?

Flört zinaya giden yolun neresinde, kadınla erkek sinemaya gidebilir mi, kadın şuh kahkaha atabilir mi, göz zinası, kulak zinası diye bir şey var mı? İlahiyatçılar bu soruların yanıtını Radikal'e verdi
İSTANBUL - Bir kadınla erkek beraber sinemaya gidebilir mi, alışverişe çıkabilir mi, yolculuk yapabilir mi, aynı iş yerinde çalışabilir mi? Erkek kadının beline sarılsa, yanağından veya dudağından öpserse... Bunlar zina mıdır, günah mıdır?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde 'Flörtün zina olarak değerlendirildiğini' ortaya çıkaran Radikal'in haberinden sonra bu soruları İlahiyat profesörlerine, İslami yazarlara sorduk. Aldığımız yanıtlardan ortaya çıkan sonuç şöyle: Birbirine dokunarak kurulan ilişki, cinsellik içeren görüşme ve hareketler zina değil. Ancak zinaya giden hareketler. Bu hareketlerin beşinci ayında işin zinaya gitmeyeceğini kimse bilemez. Bu nedenle haram.
Kadın ve erkek aynı ortamda olabilir ama kadın bu sırada şuh gülme ve cinsel içerikli hareketler yapamaz, çünkü Günah. Başbaşa yemek ve sinema da 'günah' olmasa bile zinayla sonuçlanabilecek, tehlikeli hareketler. Flörteyse İslam sıcak bakmıyor.

 

Şuh kahkaha atılmamalı
İstanbul Müftülüğü Alo Fetva Hattı: "Bir kadınla bir erkek arasında nikah yoksa, baba, kardeş gibi birinci derece akbaralık yoksa sosyal hayattaki beraberliğinde getirilen ölçüler var. Kadın bakışlarına, yürümesine, sesine dikkat etmeli... Mesela şuh kahkahalar atamaz bir kadın dışarıda. Cinselliğini ortaya koyacak yatak odasındaki muhabbetteki muhabbet tarzında bir bakış, ses, eda sunamaz. Yasaktır yani, haramdır. Bunlar zina değildir ancak zinaya götüren şeylerdir. Bir de dokunma konusu var. İslam'a göre yabancı kadın ve erkek birbirine dokunamaz. Normalde bir kadınla bir erkeğin gerekmedikçe birbirlerine ten teması yapmamaları görüşünü savunuyoruz. Çünkü biz bunun hangi niyetle, nereye kadar ne olacağını bilemediğimiz için, bu çok keskin bir tedbirdir.

Bir kadınla bir erkeğin birbirine dokunmadıkça beraber yolculuk yapması, sinemaya gitmesi, toplantı yapmasının hiçbir mahzuru yok. Ancak bir insan, birine bakıyorsa, şuh bir şekilde konuşuyorsa, dokunuyorsa, öpüyorsa, bunun beşinci ayı zinadır yani. Ayet'i Kerime der ki, 'Zinaya götüren şeylerden sakının." Flört kavramının içine A'dan Z'ye bir sürü şey konabilir. Flört var flört var.
İki insan birbirini anlamak için pastaneye gidip kaçamak bakışlarla 'Nasıl bir kız', 'Nasıl bir erkek' diye bakar, buna flört diyoruz. Ama işte adam bir hafta birini kullanıyor, öbür hafta birini kullanıyor, buna da flört deniyor. Flört adı altında kadın ve erkeğin serbestçe "Bugün seni beğendim, yarın seni terk ederim" diyerek ya da "Ben şununla çıkıyorum" gibi bir anlayış İslam'a terstir. Bize göre duygular değerlidir, kutsaldır. İnsanın iffetiyle oynamayız. İffeti alaşağı edecek, insanı sadece cinsel bir meta olarak alıp, "Hoşuma gidiyor, gitmiyor" diye bakıp bırakacak bir yolu açmayız. Bunun varacağı yer zinadır. Oraya da ulaştıktan sonra yapacak hiçbir şey yoktur artık."Kulakla yemek yenmez.. Zina malum fiildir

Prof. Zekeriya Beyaz: "Önce zinanın ne olduğunu anlatsak, gerisi kolay anlaşılır. Zina nikahsız bay ve bayanın fiilen cinsi ilişkide bulunmasıdır, tam anlamıyla cinsel ilişkide bulunmasıdır. Onun dışındaki farklı tutumların hiçbirisi zina değildir. 'Zina' dediğiniz zaman, onun hukuki sonuçları var. Onun dışında, filan bayanla filan bay yan yana oturmuş, sinemaya gitmiş, tiyatroya gitmiş, hiçbirisi haşa zina değildir, ilgisi yoktur. Göz zinası, el ayak zinası gibi laflar, bu türlü hadisler de uydurmadır, bizde yeri yoktur. Peygamberimizden 300 sene sonra ortaya çıkmış sözlerdir, ayrıca da bu ifadeler kavram kargaşasıdır. Nasıl ki gözle, kulakla yemek yemek mümkün değilse, yemek ağızla ve elle tutulup yenirse, zina deyince de anlamı malum fiildir. Göz ile yemek yemek nasıl mümkün değilse göz ile, kulak ile zina da mümkün değildir. (Bayanla erkeğin uzun süre kapalı yerde kalmasıyla ilgili) Bunlar bundan beş-altı yüz yıl önceki hocaların yorumlarıdır, din değildir, Kuran değildir. Bugün iş yerinde bir bayla bir bayan beş saat aynı odada oturup çalışır, kimse de buna anormal bir laf edemez.


Birlikte sinemaya gitmek günah 

Yazar Emine Şenlikoğlu: Bir kadınla bir erkeğin sinemaya birlikte niye gider ki? Gitmesi herşeyden önce iftiraya uğramasına sebebiyet verir. Bir işiniz için gidebilirsiniz ama eğlence olsun diyeyse, bizim inancımıza göre gidemez. Giderlerse çok namussuz olurlar denemez, caiz olmayan hata, bir tavır denir. Bu günah sayılır, zina değil ama ona açılan bir yol olabilir, olmayabilir de. Yolculuk yapmak, markette yan yana gelmek tabii ki günah da zina da değil. Ama flört meselesi.. Yıpratıcı... Dejenerasyona çok müsait. Nikahsız el ele tutuşmak haramdır. Dudaktan yanaktan öpmek de günahtır. Zinaya girmez. Ama günahtır. Zinaya kapı açar, tehlikedir. Yasaktır tam olarak. Evlenme niyetleri varsa, kadın da yetişkinse topluluk içinde bir yerde yemek yiyebilirler. Evlilik meselesini konuşmak için. Lokanta halka açık bir yer. Niyetin de evlilik niyeti olması lazım. Ama kıra bayıra baş başa gidemezler. Sarılma da zinaya açılan kapılardır. Bir kadınla bir erkek yalnız ortamda çalışamaz. Fıkıhta diyor ki "Ülfet oluşturacak kadar kadınla erkek başbaşa aynı yerde oturamaz, çalışamaz". Ama beş on dakikalık işi düştü, yazıhaneye uğradıysa, eşi dost ahbap olarak uğradıysa kapıları açık bırakmak gerekir.

Yeni cevaplar bulmak lazım

Prof. Beyza Bilgin: "Bu tarz yasaklamalar, İslam'ın 1400 yıl önceki, haremlik - selamlık esaslarına dayanan kitap ve görüşlere göre getirilmiş cevaplardır. O ölçüye göredir. Şimdiki zamanda ise, bizim için geçerli değildir. Bugün, erkek arkadaşlarımızla beraber topluluklarda ve toplantılarda bulunmakta, beraber çalışmaktayız. Bu ortamda aklımızdan böyle şeyler geçmez bile. Önemli olan niyettir. Haremlik - selamlık dönemi ölçüsüne göre bu eylemler (erkeklerle beraber sinemaya gitmek, marketten alışveriş etmek, birlikte çalışmak, seyahat etmek, dokunmak, sarılmak, öpüşmek) yanlıştır. Ancak, şimdiki zamanda bizler için geçerli değildir. Yeni cevaplar bulmaya çalışmalıyız.

Küçük günah olabilir

Prof. Hüseyin Hatemi: Göz zinası aslında mecazi anlamda bir söyleyiştir, 'İslam hukukuna göre zina cezası verilir' anlamı değildir. Ama bazıları bunu böyle zannederler. Bu da İncil'den geçmiştir. İncil'de Hz. İsa'dan şöyle nakledilir: "Bir kadına şehvetle bakan bir kimse zina etmiştir." Bu İslami çevreleri de etkilemiştir. Ama hukuken yaptırımı bakımından zinayla eşit sayılır anlamında değildir. Ahlaken insanın iç temizliğine, içinde kötülük olmamasına da dikkat etmesi anlamındadır. Bu manada da bakıştan da sakınmalıdır. Mümkün olduğunca başkalarının eşine, kızlarına, diğer kadınlara toplumda rahatsız edici, taciz edici bakışlardan kaçınılması için söylenmiştir. (El ele tutuşma, öpme) Bunların hiçbiri hukuken zina sayılmaz ama bugünkü hukukta zina için evlilik birliğinde sadakatsizliğin karineleri (delilleri) olabilirler. Ama doğrudan doğruya zina değildir. İslam hukukunda zina denince evli olmasa bile evlilik dışı ilişkiye giren zina yapmış denir. Zinaya yol açılmasın diye el ele tutuşmak gibi davranışların hoş görülmediği söylenmiştir. Ama bunlar ufak günahtır. Kapalı mahrem bir yerde, başkalarının giremeyeceği bir yerde bir arada bulunmamak şartıyla işyerinde, salonda birarada çalışma ne zinadır ne küçük günah sayılır. Kadının toplumdan çekilmesi, fazla kapanması, toplumda eşcinselliğin artmasına yol açar."

Kadın yanlış yapmadığı sürece yasak değil

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Davut Yaylalı:  Beraber gezmek, markete gitmek, bunlar zina değil. Evlenmek maksatlıysa bu teşvik de edilmiş, birbirlerini tanımaları açısından, oturmaları, konuşmaları, gezmeleri. Ama dokunma şeklinde, öpüşme şeklinde olursa bunlar günah, haram. Zina ayrı bir şey. Zina aralarında nikah bağı olmayan, evli olmayan karşı cinslerin cinsel ilişkide bulunmaları. Bu fiili ilişki dışındaki öbür şeyler, öbürüne götürür diye yasak. Onlara yaklaştıracak sebepler olarak değerlendirebiliriz. Yoksa nişanlılık dönemi,birbirileriyle tanışma döneminde gençler birbirlerini tanıma açısından birarada otururlar, konuşurlar, gezerler, markete giderler. Bunlar aksine teşvik edilmiş. Flört hayatı yaşayıp her türlü şeyi yaşayan gençler olabiliyor, cinsel ilişki dahil. Böyle bir flört tasvip edilmiyor. Çalışma ortasında ise dinin yasakladığı, başbaşa, kimsenin giremeyeceği kapalı ortamlar. Bu ortamlarda başka bir düşünce içinde olup gayrimeşru ilişki olabilir düşüncesi. Yoksa iş yerinde çalışma, okulda okuma noktasında birlikte olma açısından yasak yok. Kadın yanlış yapmadığı sürece çalışmalar, gezmeler tozmalar dinen yasak değil.Flört cinsi fayda temin etme yaklaşımı


Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof.Dr. Mustafa Uzunpostalcı: "Ayrı cinslerin birbirinden faydalabilmesini helal kılan tek yol gösterilmiş. Bu da nikah. Nikah olmadan beraber olmaları, cinsel ilişkide bulunmaları caiz değildir ve zinadır. Zina kendiliğinden meydana gelmez. Ön fiilleri, karşılıklı söz, okşama, dokunmalar... Zinaya götürme durumu olur. Zina haramdır. Buna götüren yollar da haram olur. Birinin diğerine dokunması durumu, nikah üzerine anlaşmışlarsa, birbirlerini tanımaları gerekiyorsa, el ele tutuşmalarında sakınca görmeyenler de var sakınca görenler de var. Bu flört dediğimiz olay evlenecek iki kişinin birbilerine bakıp beğenip beğenmelerinin ötesinde denemeye ulaşan fiil olarak görülüyor, böyle olunca da nikahsız yaklaşımların, fiil haline dönüşmesi ya da ramak kalması caiz değildir. Flört yemeğe çıkmak, sinemaya gitmenin ötesinde bir şey. Flört cinsi faydaları da temin etme yaklaşımı. Nişanlamak isteyen iki cinsin birlikte sinemaya gitmeleri gibi flörtü değerlendirmek yanlış. Birkaç kişinin birarada çalışması caiz ama flört etmesi, iş konuşması dışında davranışa götürecek hareketler caiz değil. (Radikal)


  http://www.radikal.com.tr/8808678808678

  YORUMLAR
  (8 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  facia. - sedat antay

  bu işler artık tamamen zırva halini almıştır,çok ciddi şekilde ele alınıp bilimsel bir yola sokulmadıkça,net bir bilgi ortaya konmadıkça,bilen,bilmeyen her kafadan çıkan yorumlar ile toplumsal bir şizofrenik facia durumuna gelecektir.

  özgürlük - doguco

  insanoğlu özgürlüklerini kazandıkça insan gibi yaşayabilir bir takım kalıplar akıldan yoksunların icadıdır kendilerini bunların içine hapsetmeleri onların aczinden başkabirşey değildir

  Kimin Doğrusu? - purelilac

  Buradan konusunda ne kadar uzman olursa olsun, birçok insanın bu konularda farklı yorumlara sahip olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, kimsenin "benim dediğim oy birliğiyle doğrudur" deyip, bunu empoze etmeye, hele hele baskı unsuru haline getirme hakkı yoktur. Herkes bildiği doğrusuyla hareket etsin, kimse kimseyi etiketlemeye çalışmasın. Özellikle ahlaklı-ahlaksız gibi ayırımlarla insanları rencide edecek sıfatlar kullanılmaması gerekir.

  Nasıl? - ms85

  Bu nasıl bir anlayıştır. "Bir kadınla bir erkeğin sinemaya birlikte niye gider ki? Gitmesi herşeyden önce iftiraya uğramasına sebebiyet verir." Bir kere dinen iftira da en az zina kadar günah bir şeydir. Hatta daha fazla. Zira kul hakkında girer. Ondan sonra, "Kadın yanlış yapmadığı sürece çalışmalar, gezmeler tozmalar dinen yasak değil." Nasıl yani? Erkek yanlış yaparsa bir yasak olmuyor mu? Niçin kadın günah kaynağı haline getiriliyor? Önemli olan sizin niyetinizdir. Sizin eğer ki kötü bir niyetiniz varsa, diğer tüm olaylar size araçtır. İstediğiniz yere çekersiniz. Koca koca profesörler, böyle konuları bu şekilde açıklıyorlar ya, şaşıyorum. Utanıyorum. Bilim adına böyle şeyler yapıldığı için utanıyorum. İlk önce şunu bir anlayalım: Bu din, kutsal kitap gibi kavramlara nasıl yaklaşacağız? Tarih bilimi olarak ele alıp zamanının anlayışıyla mı yoksa düne, bugüne ve yarına ışık tutan bir rehber olarak alıp günümüze göre mi?

  eeee? - tansut

  Zinanin tanimini en basta yanlis yapiyorlar. Cariyeler ile sahabelerin arasinda nikah yok. Neden zina olmuyordu? Bir tane ilahiyatci insanlari cinsel obje olarak gormek yanlis demis. Eee, sahabeler cariyeleri cinsel ihtiyaclari icin kullanirken yanlis mi yapmislar. Sahabeler istedigi kadar kadinla yatmak serbest, fakat diger muslumanlara mi yasak? Hadi degil ama zinanin tanimina "nikah disi cinsel iliskide bulunmak diyelim". eee, bulununca ne oluyor? Amerikada herkes zina yapiyor. Niye cokmuyor Amerika. Zina denen sey (ne ise artik) neden yasak hic dusundu mu bu ilahiyatcilar. Allah zinayi yasak ederken, arkasindaki motiv ne? illaki cinselligi yasaklamak idiyse motiv, neden o zaman bu yasaklama sahabelere ve Hz. Muhammede yoktu. Hadis ve sunnet bilakis zinanin asil yasak olma nedeninin gayrimesru cocuga sebep vermesi oldugunu acik secik koyar. Bir iliskiden cocuk olma olasiligi yok ise o iliski zina filan degildir. Eger cocuk oluyorsa da, o cocugun babasi ve annesi belirli ise o da zina degildir. Bu yuzden cariyelik serbesttir. Cunku cariyenin sahibi bellidir. Dogan cocugun hangi sahabenin cocugu oldugu belli oldugu icin bir sahabe isterse 50 tane farkli cariye ile yatsin, zina filan degildir. Simdi bu temelde, bugun sartlarini degerlendirip, neyin zina olup olmadigina karar verin.

  çok güzel ifade etmişsiniz ağzınıza sağlık - aylauydu

  gerçekten çok güzel yorumlar yöredenyöreye örf ve adetlerde değişik olsada genel olarak çok güzel açıklamalar.Dinimiz yanlış anlaşılmaya ve kötü sonuçlara götürebilecek tüm hareket söz ve davranışları çok güzel düzenlemiş.

  tanrim su kullarina akil fikir ihsan eyle - sailorman_1982

  eger aleniyet var ise dort kadin helal oluyor.ama bunu bilen iki kisi ise zina oluyor.yeter artik insanlarin bacak arasindan cikarin su namusu.zihniyete bakin.iki taraf ragzi olmus,kitap ne der bunu arastiriyoruz.onumuzdeki yuzyilda insanlik uzayda koloniler kuracak,siz ise hala bunlari tartisiyor olacaksiniz.sanirim dunya muslumanlara kalacak.cunku akli basinda kimse dunyada yasamiyacak gelecek yuzyilda.tanriyi dunyada aramaya devam edecegiz.