Fransızca öğretmenleri grevde

Fransızca öğretmenleri grevde
Fransızca öğretmenleri grevde
Galatasaray ve Marmara Üniversiteleri ve Galatasaray Lisesi'nde çalışan Fransız öğretim elemanları bugünden itibaren greve başlıyor

Sınırlı süreli sözleşmeli personel uygulamasına karşı çıkan Fransızca öğretmenleri, 31 Ekim’den itibaren greve başlıyorlar. Grevin Galatasaray Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Galatasaray Lisesi’ni etkilemesi bekleniyor.
Grev konusunda hazırlanan bilgi metni ise şöyle:
MICEL (Eğitim ve Dil İşbirliği Misyonu), Fransa Dışişleri Bakanlığına (MEA) bağlı olarak, eğitim-öğretim alanında faaliyet gösteren bir Türk-Fransız işbirliği kurumudur. Halen Türkiye ’de, Galatasaray ve Marmara Üniversiteleri ve Galatasaray Lisesi bünyelerinde hizmet veren 56 Fransız öğretim elemanı istihdam etmektedir.
MICEL, 2009 yılından itibaren, tek taraflı bir kararla, 5 yıl azami süreli sözleşmeli personel uygulamasına geçmiştir. Bu uygulama, Fransız öğretim elemanları ve çalıştıkları kurumların Türk öğretim elemanları ve yöneticileri olmak üzere, işbu Türk-Fransız işbirliğinin tüm muhatapları tarafından kınanmaktadır. Nitekim öğretim görevlerinin layıkıyla yerine getirilebilmesi, Fransız öğretim elemanlarının Türk eğitim sistemiyle tam anlamıyla bütünleşmesinden geçmektedir. Kaldı ki, sınırlı süreli sözleşmeli personel uygulaması sonucu oluşan zorunlu ve sık rotasyon gerekliliği, bu kaynaşma ve bütünleşme olgusuyla uyumsuzdur.
Bizler, MICEL çalışanları olarak, görev yaptığımız kurumların Türk yöneticileriyle beraber, başlangıcından beri bu uygulamanın sonlandırılmasını talep etmekteyiz. Bu mücadelemizde, Fransız senatör ve milletvekillerinin desteğini de almaktayız. Konuya, Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın duyarsız kalması ve çözüm getirmemesi sonucu, 2013 yılı ilkbahar aylarında 3 kere, noktasal olarak greve gittik.
Son olarak, 12 Nisan 2013 tarihinde gerçekleşen Galatasaray Üniversitesi Türk-Fransız Eşgüdüm Konseyi toplantısında, Fransa Dışişleri Bakanlığı (MAE) bünyesinde MICEL dosyasından sorumlu Sayın Hélène Duchêne (*), taleplerimizin meşruiyetini kabul ederek, öğretim yılı sonunda sözleşme sürelerinin son yılına başlayacak olan personelin görevine devam edebilmesi için güvenceler verdi. Nisan 2013’te verilen bu sözler ve güvenceler, bugüne kadar herhangi somut bir girişime dönüşmedi. Daha kötüsü, bakanlık (MAE) yöneticileri tarafından o gün değerlendirilen çözüm olasılığı, bugün tamamen terk edilmiş durumdadır ve bu uygulamanın ilk mağdurlarının iş akitlerinin süresi 2014 yılı içinde dolmaktadır.
Bu acil durum karşısında, 31 Ekim 2013 tarihinden itibaren sürdürmekte kararlı olduğumuz greve gitme kararı almış bulunuyoruz ve bu kararımızın, görev yaptığımız eğitim/öğretim kurumlarında ciddi olumsuz sonuçlara neden olması şiddetle muhtemeldir.
Yüklenmiş olduğumuz öğretim görevlerimizi istikrar içinde yerine getirebilmek ve yürekten inandığımız Galatasaray işbirliği projesinin sürekliliğini gerçekleştirebilmek açılarından, zamanla sınırlanmış sözleşmeli personel uygulamasının derhal yürürlükten kaldırılmasını talep ediyoruz.
MICEL öğretim elemanları (Galatasaray Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Galatasaray Lisesi)
İstanbul , 31 Ekim 2013

(*) Sayın Hélène Duchêne, Fransa Dışişleri Bakanlığı (MAE), Küreselleşme Dairesi (DGM) bünyesinde, Araştırma, Üniversiteler arası ilişkiler ve Kültürel ilişkiler eski yöneticisidir. Sayın Grillo-Nebout, aynı kurum bünyesinde halen MICEL dosyasından sorumlu yöneticidir.