Gaziantep ve Adıyaman'da aile hekimleri iş bıraktı

Gaziantep ve Adıyaman'da aile hekimleri iş bıraktı
Gaziantep ve Adıyaman'da aile hekimleri iş bıraktı
Gaziantep ve Adıyaman'da aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı'nın Torba Yasa'yla çıkarmayı planladığı Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına hastane acillerinde nöbet tutturma yönetmeliğini protesto için iş bıraktı.

GAZİANTEP / ADIYAMAN – Gaziantep İl Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 500 sağlık çalışanı, Torba Yasa'yla çıkarması planlanan Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına hastane acillerinde nöbet tutturma yönetmeliğini protesto için bıraktı. Yasa nedeniyle kendilerine yeterli zaman ayıramayacaklarını dile getiren doktorlar, sık sık hükumet aleyhine slogan atıp, Sağlık Bakanı'nı istifaya davet etti. Sağlık çalışanları adına açıklama yapan Gaziantep Tabipler Odası Genel Sekreteri Şaban Alagöz, aile hekimlerinin kendi mesleklerini hakkıyla yapmak istediklerini ancak aile hekimliği uygulamasından geri adım atıldığını ve mevzuat yapıcıların aile hekimliği sistemini yapboz tahtasına çevirerek kendilerine her gün yeni bir angarya görev yüklendiğini kaydetti. Alagöz, "Aile hekimliği sistemi için çok emek harcandı ve sistem tam yerine oturmaya başladığı bir dönemde yapılan yanlış müdahaleler sonucu ciddi sorunlar oluşmaya başladı. Yeni getirilmeye çalışılan düzenlemeyle aile hekimlerinin özlük hakları ciddi şekilde zarar görecek. Böyle bir yaklaşım aile hekimliğini bitirebilir. Bizler aile hekimleri olarak bu uygulamaya inanıyoruz ve mesleğimizi sürdürmek istiyoruz. Aile hekimlerine getirilmeye çalışılan nöbet uygulamaları hiçbir şekilde acil servislerdeki yoğunluğu çözmeyecektir. Geçtiğimiz yıl acil servislere 90 milyon kişi başvurmuş. Bunun uygun yöntemlerle çözülmesi gerekir. Aile hekimlerini acil serviste görevlendirirseniz, acil başvuruları ikiye katlanır ve koruyucu sağlık hizmetleri ciddi şekilde aksar. Çözüm buradaki yoğunluğu aile hekimliğine ve birinci basamağa yönlendirmekten geçiyor" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Hürriyet Caddesi'ne çıkan grup, buradan Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kadar yürüdü. Hastane poliklinikleri önünde bir süre daha slogan atan doktorlar, daha sonra sağlık politikasının psikolojilerini bozduğunu iddia ederek Psikiyatri Kliniği'nden sıra numarası aldı. Grup eylemin ardından olaysız şekilde dağıldı.


ADIYAMAN'DA DA EYLEM

Adıyaman Eğitim Toplum Sağlığı Merkezi önünde toplanan aile hekimleri, Torba Yasa'yla çıkarması planlanan Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına hastane acillerinde nöbet tutturma yönetmeliğini protesto etti. Kalabalık adına konuşan Adıyaman Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Murtaza Baykan, "Aile hekimlerinin sırtına, hekimlik ile ilgili görevlerine ek olarak, bu merkezlerin elektrik, su, ısınma, telefon, internet faturaları, ASM kiraları ve stopajlarının ödenmesi, personel çalıştırıp bunların maaşlarının ve sigortalarının yatırılması gibi işler de yüklenmiştir. Ağır koşullara ve iş yüklerine rağmen ASM çalışanları, esas görevleri olan koruyucu sağlık hizmetlerini, özveriyle yerine getirmektedirler. Nitekim aile hekimliği uygulamasına başlanıldığı günden bu güne kadarki gelinen süreçte, bebek ve anne ölümlerindeki azalma, bağışıklama oranlarındaki artışlar, bunun göstergesidir" dedi.

Kalabalık grup, Adıyaman Eğitim Toplum Sağlığı Merkezi bahçesinde bir süre iş bırakarak tekrar işlerinin başına geçti.
EYYÜP BURUN - MAHİR ALAN / DHA