Gaziemir'deki radyasyona toprak

Gaziemir'deki radyasyona toprak
Gaziemir'deki radyasyona toprak

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu üyeleri, Gaziemir ilçesindeki Aslan Avcı Kurşun Fabrikası’ndaki nükleer atıkların bertaraf edilmediğini, kirliliğin toprakla üzerinin örtüldüğünü söyledi.
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan Çiftçi ve üyeler, rasgele gömülmüş ve depolanmış nükleer atıklarla gündeme gelen fabrikanın önünde basın açıklaması yaptı. Aralıkta Radikal’in haberiyle gündeme gelen fabrikada radyoaktif maddelerin depolandığını hatırlatan Çiftçi, şöyle dedi:
“Tüm resmi başvurulara rağmen süreç ile ilgili tatmin edici bir gelişme yaşanmamış, aksine olay kapatılmaya çalışılmış, zamanaşımına uğratılarak konu soğutulmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, radyoaktif atıklarla ilgili olarak TAEK’in sorumlu olduğunu bildirmiştir. Felaketin küçültülmeye çalışılması girişimleri ortadadır. İncelemelerde, malzemelerin, cürufların ve bu maddelerin nükleer reaktörlerde kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu maddelerin ülkemize nasıl girdiği ve radyoaktif malzeme bulaşmış atıkların külçe kurşun haline getirilerek nerelere satıldığı belirsizdir. Ancak hiçbir kamu kurumu bu konuda bir adım atmamış, atıkların güvenli bertarafı için önlem alınmamıştır.”
İzmir’in aday olduğu EXPO nedeniyle tutarlı politika izlenmediğini öne süren Çiftçi, şöyle konuştu:
“Alanda kirlilik tespitine yönelik yapılması gereken çalışmalarla ilgili bir veri bulunmadığı gibi var olan kirlilik toprak örtülerek kapatılmaya çalışılmakta ve kamuoyu yanıltılmaktadır. Son günlerde basında yer alan, atık gömülü bu arazinin satış talebi ile ilgili süreçler de kaygılarımızı arttırmaktadır.”