Gecekonducu teklif

AKP'li iki bakandan Yapı Denetimi Yasası'nı delme teklifi: Bodrum hariç iki katlı, inşaat alanı 200 metrekareye kadar yapılar kapsamdan çıksın.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - AKP'li iki milletvekili, çürük ve çarpık yapılaşmayı önlemek amacıyla çıkarılan Yapı Denetimi Yasası'nı delmek için harekete geçti. AKP Bursa Milletvekili Faruk Çelik'le Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım, Yapı Denetimi Yasası'nın kapsamını düzenleyen maddede değişiklik yapan iki ayrı yasa teklifi verdi. Aynı içerikte olan teklifler, bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 200 metrekareye kadar olan müstakil yapıları Yapı Denetimi Yasası kapsamından çıkarıyor.
Depremi unuttular
Tekliflerde ayrıca, İmar Yasası uyarınca zorunlu olan yapı ve iskân ruhsatlarının alınmasında söz konusu binalar için sadece inşaat mühendisi veya mimar olan bir fenni mesulün imzasının yeterli olacağı hükme bağlanıyor. Mevcut uygulamada Yapı Denetimi Yasası muafiyeti sadece kamuya ait yapı ve tesislerle köylerdeki konut ve hayvan barınaklarına uygulanıyor.
Yapı Denetimi Yasası, 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerindeki can kaybının çürük yapılaşmadan kaynaklandığının anlaşılması üzerine 29 Haziran 2001'de yasalaşmıştı.
Tekliflerin içeriği, villaların, Yapı Denetimi Yasası kapsamından çıkarılması anlamına geliyor. Yasada yapı inşaat alanının tanımı şöyle:
'Işıklıklar hariç, bodrum, asma ve çatı katları arasındaki mekânlarla ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının alanı.'
Tekliflerde, bodrum kat, inşaat alanı tanımı dışına çıkarılarak daha geniş bir alanda yapılaşmaya olanak sağlanıyor. Böylece, villa büyüklüğündeki müstakil konutlar, Yapı Denetimi Yasası'nda öngörülen sağlam bina yapımına yönelik önlem ve denetimlerden muaf olarak kolaylıkla inşa edilebilecek.
Çelik, teklifin gerekçesinde, inşaat sektörünün önünü açmaya yönelik girişimlerin beraberinde birçok sektörde canlanma ve dolayısıyla ekonominin
hareketlenmesine zemin hazırladığını belirtti. Çelik, yasa teklifiyle öncelikli olarak dargelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamaya kolaylık getirilmesinin amaçlandığını ifade etti.
Gerekçesi hazır!
Yapı Denetimi Yasası kapsamından çıkarılmasını istedikleri yapıların, diğer yapılara nazaran denetiminin daha kolay ve risklerinin daha az olduğunu ileri süren Çelik, "Teklifimiz kabul edilirse, dargelirli vatandaşlar yapı denetim kuruluşlarına ödemek zorunda oldukları masraftan kurtulacak. Bu tür müstakil yapıların Yapı Denetimi Yasası'na tabi tutulması, kaçak yapılaşmanın önünü açıyor" dedi.
Türk Müteahhitler Birliği Genel Sekreteri Selçuk Polat ise, teklifleri eleştirdi: "Depremlerde en fazla zayiat, insanların kendi yaptığı bu tür 200 metrekarenin altındaki binalarda yaşandı. Amaç vatandaşa yardımsa, müşavirlik hizmetleri çeşitli teşviklerle ucuzlatılabilir."